Jak na věc


otřes mozku

Kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc?

     Mé dítě prodělalo otřes mozku. Kdy může jít opět do školy? Po dobu, kdy dítě trpí bolestmi hlavy a případnou nevolností, podrážděním nebo zvracením, by do školy chodit nemělo. Během několika dní bolesti hlavy a zvracení ustane a dítě se bude zřejmě cítit lépe, bude opět čilejší a může jít do školy. Učitelé by ale měli vzít v úvahu sníženou schopnost soustředění, která se obvykle vrátí k normálu teprve po několika týdnech.
    K rozvoji symptomů svědčící pro otřes mozku dochází zpravidla hned po úrazu, jindy se však mohou objevit až s odstupem několika hodin nebo dní. Po diagnostikování otřesu mozku je nutné sledovat postiženou osobu 24-48 hodin pro případné komplikace, které mohou nastat. Velmi často se ještě několik dní po otřesu mozku objevují mírné bolesti hlavy, změny nálady, problémy s pamětí a přecitlivělost na hlasité podněty. Všechny tyto symptomy však zpravidla samovolně vymizí v rámci několika dnů až týdnu.
    Otřes mozku je častou dějovou pomůckou pro většinu thrilerů i crazy komedií. Uhodit protivníka do hlavy je nezbytnou dovedností nejednoho filmového hrdiny.


O co zajímat a na co se ptát u lékaře

    Po příjezdu do nemocnice jsou pacientovi provedena diagnostická vyšetření, zejména rentgenové vyšetření, anamnéza, někdy také EEG. Hospitalizace po úraze z důvodu observace za účelem vyloučení sekundárního poškození mozku trvá v průměru 4 dny. Pacient by měl minimálně týden dodržovat klidový režim. V případě sekundárních komplikací nebo zhoršení stavu může být pacient hospitalizován výrazně delší dobu. Přibližně u poloviny pacientů lze pozorovat známky postkomočního syndromu, které se mohou projevit i několik měsíců po úrazu.
    Otřes mozku je nejlehčí formou úrazu hlavy spojeného s bezvědomím. Závažnější formy vznikající často při stejném nebo i menším násilí, mohou však způsobit vážné trvalé následky nebo dokonce smrt zraněného. Navzdory všem filmovým klišé nesmí být proto nebezpečnost úrazu hlavy nikdy podceněna.
    Jestliže máte podezření na otřes mozku, navštivte lékaře. Vždy je potřeba, aby tento stav byl posouzen z lékařského hlediska, i když vás pravděpodobně zase lékař pošle domů s doporučením klidového režimu a vyhýbání se fyzické aktivitě. Odpočívejte, vyhněte se práci s počítačem, nepožívejte po tuto dobu alkohol. V případě bolesti hlavy podejte volně prodejné léky proti bolesti. V případě jakékoliv změny a zhoršení stavu ihned vyhledejte lékaře.


Co je umělý spánek a probuzení z umělého spánku

    Otřes mozku je náhlá porucha CNS, jedná se o lehčí poruchu mozkových funkcí, která však může závažně ohrozit zdravotní stav a život pacienta. Pokud je pacient v dlouhém bezvědomí, všechny jeho funkce nemusí být plně obnoveny. Velkým rizikem spojeným s otřesem mozku je nitrolební krvácení do mozku nebo zlomenina lebky. Stejně tak může při úraze dojít k poškození míchy s rizikem ochrnutí pacienta.
    V sobotu jsem upadla a praštila se do hlavy. Pak jsem se pokusila zvednout ale ztratila jsem rovnováhu a znovu upadla...to se stalo v 17h. Pak si nic nepamatuju, až do nedělního rána, kolem 2h kdy jsem se vzbudila doma...
    Otřes mozku je porucha funkcí mozku, která vznikne jako důsledek nárazu nebo otřesu. K otřesu mozku většinou dochází při úrazu během sportovních aktivit nebo dopravních nehod. U dětí k němu dochází při pádu následkem nepozornosti. Otřes mozku můžou prostřednictvím pádu utrpět i starší a nemocní lidé. Častý je také během různých násilných činů. Otřes mozku je vždy doprovázen, byť třeba pouze několikasekundovou, ztrátou vědomí.
    Úder pažbou, palicí, pánví či vlastním čelem nezpůsobí ve filmu výkřik bolestí, hluboké bezvědomí ani smrtelný úraz, protivník se zapotácí a elegantně se sesune k zemi, kde se oddá krátké zotavující siestě.


Zlomený nos – nepříjemná zlomenina

    Jedná se o poranění mozku, které vzniká obvykle v důsledku úderu do hlavy. Otřes mozku se může projevit jako nevolnost, zmatenost či nevědomí. Silné otřesy mozku můžou vést až ke krvácení do mozku, proto je vždy nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Nicméně zpravidla po otřesu mozku nebývají přítomny trvalé následky.
    Pády na kole a při různých adrenalinových aktivitách jsou poměrně časté. Navíc k úrazu dochází nejen při sportu! Během pádu může často dojít k úderu do hlavy a následnému otřesu mozku. Co je to otřes mozku a jaké má příznaky?
     Musím po otřesu mozku ležet v posteli? Sám/a budete cítit, co vám dělá dobře a co vám škodí. Určitě byste se po dobu bolestí hlavy neměl/a příliš přepínat. Budete-li při každém pohybu cítit silné bolesti hlavy, měl/a byste se chovat skutečně velmi klidně a raději si lehnout. Když se budete cítit lépe, klidně můžete vstát.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Lékař potřebuje vědět co se přesně stalo, jak k otřesu mozku došlo. Následuje neurologické vyšetření, rentgen mozku a páteře. Podle konkrétní situace může být indikováno CT vyšetření mozku a EEG. Otřes mozku bývá obvykle důvodem k hospitalizaci v nemocnici. Pokud se nejedná o závažný průběh, tak je doba hospitalizace jeden až tři dny. Hlavním cílem hospitalizace je vedle výše zmíněných vyšetření sledování životních funkcí a stavu vědomí postiženého.
    Důležitou součástí prevence otřesu mozku je používání ochranných pomůcek při sportu, jedná se zejména o cyklistické přilby, helmy při jízdě na skateboardu, snowboardu a při lyžování. Rodiče malých dětí by měli věnovat pozornost ochranným bezpečnostním prvkům, které jsou součástí stavby, tj. zábradlí, a neměli by nechávat děti bez dozoru. Stejně tak je důležité zohlednit riziko pádu při volbě nábytku do dětského pokoje, velmi rizikové jsou patrové postele nebo knihovny, po kterých mají živější děti tendenci šplhat. V případě, že k nehodě dojde, je nutné, dopravit pacienta do nemocnice co nejrychleji, i když nejeví známky otřesu mozku popsané v daném odstavci. Úrazy hlavy, což platí u dětí dvojnásob, se nevyplácí podceňovat.


Diskuse - zanechat komentář Zrušit odpověď

    U dětí je důležité, aby si hrály pod dozorem dospělých. V domácnosti eliminujte riziková místa, kde by mohlo dojít k pádu dítěte a následnému úderu do hlavy. Problematické jsou zejména ostré hrany a rohy nábytku. V případě dospělých nejsou vhodné různé rizikové sportovní aktivity. Pro všechny platí doporučení používat ochranné pomůcky, primárně tedy ochranné helmy. Také nemocní jakéhokoliv věku by v případě problémů s rovnováhou a nejistou chůzí neměli zůstávat bez dozoru. To platí také o seniorech.
    Otřes mozku neboli mozková komoce patří mezi nejčastější poruchy mozkových funkcí způsobených úrazem. Jaké jsou příznaky mozkové komoce a jaká jsou s ní spojena rizika? Co dělat v případě, že pacient vykazuje známky otřesu mozku?
    Otřes mozku je nepostradatelnou dějovou pomůckou pro většinu thrilerů i crazy komedií. Uhodit protivníka do hlavy tak, aby ztratil vědomí právě na dobu potřebnou k získání potřebného náskoku, je nezbytnou dovedností nejednoho filmového hrdiny. Jako by na lebce existovalo tlačítko, kterým je možno bleskově spustit hluboký klidný spánek.
    Podle délky ztráty vědomí se závažnost otřesu mozku rozděluje na tři úrovně. První stupeň je ztráta vědomí od několika sekund až do pěti minut. Druhý stupeň je do patnácti minut a třetí do třiceti minut.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Chtěla jsem se zeptat, zda pacient vždy ví, že byl v bezvědomí a jak dlouho? Co když jsem na vycházce sama, například se psem? rozbiji si hlavu třema o kmen stromu,mám tržnou ránu, ale nemyslím si, že bych byla v bezvědomí , objeví se ale bolesti hlavy a únava, spavost, reakce na světlo?může jíto otřes mozku?
    V případě podezření na otřes mozku, je nutné pacientovi neprodleně poskytnout první pomoc. Vždy je třeba volat rychlou záchrannou službu, která zajistí okamžitý převoz pacienta do nemocnice za účelem vyloučení krvácení do mozku a dalšího závažnějšího poranění hlavy, než je otřes mozku samotný. Do příjezdu záchranné služby by měl být pacient v klidové a stabilizované poloze. V žádném případě by neměl chodit. Dále je třeba zajistit nepřetržité sledování životních funkcí, v případě selhání začít pacienta oživovat.
    ztráta vědomí rozmazané vidění závrať bolest nebo diskomfort zmatenost bolest hlavy točení hlavy zapomnětlivost zvonění v uších ztráta koordinace ztráta rovnováhy pocit na zvracení nebo zvracení splývavá řeč dezorientace ztráta krátkodobé paměti


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    K otřesu mozku může dojít i z vnějších příčin, proto se nedá přesně doporučit specifická prevence. Ke snížení rizika vzniku otřesu mozku může patřit vyhýbání se rizikovým sportům a povoláním a nošení ochranných pomůcek při rizikových činnostech (helma na hlavu).
    Se skřípěním zubů jsem si přečetla, že otřes mozku je důvodem k hospitalizaci. Lékaři, kteří 23., a 24. ledna t.r. mého syna opakovaně vyšetřovali, to patrně nevěděli. Přes zhoršující stav pravili, že se jedná jen o běžné, poúrazové symptomy a poslali ho domů. 26.1. t.r. syn upadl do bezvědomí a v podstatě se z něj dosud neprobral. Na okolí nereaguje, musí být připojen na dýchací přístroj, krmen hadičkou do žaludku. A prognóza velmi nejistá. Naděje umírá poslední.


Příčiny/rizikové faktory

    Existuje několik hlavních komplikací. Může dojít k poranění krční páteře, ale také jiných částí páteře, včetně poranění míchy. Zde může dojít v závažných situacích k ochrnutí. Následkem úrazu v některých případech nastane zlomenina lebky. Také se vyskytují poruchy mozkové činnosti a krvácení do mozku. Krvácení do mozku může přivodit poruchy mozku a někdy dokonce smrt. Ostatní následky otřesu úrazu se nazývají postkomoční syndrom. Patří sem zejména bolesti hlavy, poruchy spánku, závratě, nevolnost a zvýšená únava. Podobné příznaky trvají několik dní, v horším případě měsíce až jeden rok.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00