Jak na věc


orl kladno nemocnice

13:00 - 14:30 pouze na objednání

    Nová služby pro naše pacienty - možnost objednání mimo pracovní dobu ve středu 13:00 - 15:00 a v pátek 7:00 - 8:00. Tato služba je zpoplatněna částkou 100 Kč.
    Ordinace se nachází v objektu polikliniky Pod Marjánkou ve 3. patře, vlevo na konci chodby. V přízemí je lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a sluchadlové protetiky. Spolupracuje úzce s ordinací v Palacké při zajištění další péče.
    Vyšetření pomocí videoendoskopu (přístroj na vyšetření tělesných dutin), vytvoření fotodokumentace a objednání na přesně stanovený čas na konci pracovní doby.
    Ordinace se nachází ve druhém patře polikliniky Ohmova v Praze 15 -Petrovicích. V přízemí se nachází lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké, kde se poskytuje další péče foniatrická a sluchadlová.
    Ordinace se nachází ve druhém patře vpravo v poliklinice v Dolních Břežanech. V přízemí je lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru jak pro děti, tak pro dospělé. V pondělí provádíme také foniatrická vyšetření a sluchadlovou protetiku na objednání.


možnost objednání po pracovní době

    Vyšetřují Vás jen lékaři se specializovanou způsobilostí s nejvyšším stupněm vzdělání . Většina lékařů má minimálně desetiletou praxi s dosavadní klinickou praxí na nejvýznamnějších klinických pracovištích (FN Motol, FN Bulovka, FN Vinohrady).
    Na ORL oddělení se provádí celé spektrum ORL operací mimo třmínkovou chirurgii. Objednací doby k operaci jsou dle typu výkonu cca 3 – 8 týdnů. Většina operací se provádí v narkóze.
    Od května pro naše pacienty otvíráme nové specializované ambulance - MUDr. Jurovčíka (zejména pro dětské pacienty, se zaměřením na endoskopická vyšetření a plánované operace ve FN Motol)
    Ordinace se nachází vpravo ve 2. patře polikliniky na Zbraslavi (dolní poliklinika v ul. Žitavského). Nedaleko je lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti a dospělé včetně vyšetření sluchu (audiometrie) a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké a v Dolních Břežanech při zajištění další péče foniatrické.


screening dětí - pouze na objednání

    Ordinace se nachází v prvním patře vpravo v poliklinice v Hermannově ulici. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Praze nebo v Dolních Břežanech při zajištění další péče foniatrické. V pondělí provádíme vyšetření na sluchadlovou protetiku na objednání.
    Ordinace se nachází ve třetím patře polikliniky Mazurská - směrovky ORL AlfaMedica. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké při zajištění další péče foniatrické a sluchadlové.
    Vyšetřujeme kvalitním flexibilním (ohebným) endoskopem, který umožnuje velmi kvalitní záznam a tím snadnější a přesnější určení diagnózy. Součástí vyšetření je podrobně zpracovaná lékařská zpráva obsahující fotodokumentaci.
     Metro B zastávka Smíchovské nádraží a pak autobusy viz níže Autobus 129, 165, 241, 318, 314, 361, 390 směr Zbraslavské náměstí a dále pěšky směr Žitavského
    Ordinace se nachází v objektu polikliniky Palackého, schodiště B, 3. patro. V přízemí je lékárna a zdravotní potřeby. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé.


SONO - MUDr. Veselý (pouze na objednání)

    Ordinace se nachází v prvním patře polikliniky Dlouhý Lán v Praze 6. V přízemí se nachází lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké nebo v Ruzyni, kde se poskytuje další péče foniatrická a sluchadlová. V pondělí, v úterý, ve středu a v pátek odpoledne se zde provádí vyšetření sluchu novorozenců - otoakustické emise.
    Ordinace se specializuje na komplexní vyšetření dětí a dospělých v oboru ORL včetně audiometrie, vyšetření BERA, ušní protetiku a preventivní vyšetření sluchu zaměstnanců.
    Ordinace se nachází v přízemí polikliniky Medicon naproti nádraží v Holešovicích. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé, spolupracuje s ordinací v centru k zajištění další péče foniatrické. Indikujeme a objednáváme pacienty k operačním výkonům.
    Poskytujeme komplexní péči v oboru pro děti i dospělé. Vyšetření sluchu (audiometrii) a péči o sluchadla provádíme ve spolupráci s ordinací Řevnice nebo spolupracujeme s ordinací v Palacké či Ruzyni.
    Od února 2019 probíhají každé úterý od 13:00 do 14:00 screeningová vyšetření sluchu u pětiletých dětí - v tuto dobu nelze ošetřovat nemocné pacienty (termíny na toto vyšetření jsou do 31.8. zamluveny, v případě objednání kontaktujte ambulanci v Ruzyni).


MUDr. Andres (pouze sluchová protetika)

    Rozšiřujeme naše služby a otevřeli jsme pro naše pacienty fonitrickou ambulaci v Praze 9 Střížkově. Bude sloužit především pro pacienty s poruchou sluchu, indikované k přidělení sluchadel.
    Ordinace se nachází v 4. patře polikliniky Palmovka v Praze 8. V přízemí budovy je lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké, kde se poskytuje další péče foniatrická a sluchadlová. Klademe důraz na endoskopická vyšetření pomocí nejmodernějších lékařských přístrojů. K ušním vyšetřením používáme kvalitní ušní mikroskop.
    Ordinace se nachází v suterénu vpravo na konci chodby polikliniky Stamicova naproti Ústřední vojenské nemocnici (jejího bočního vchodu). ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a provádí vyšetření sluchu (audiometrii). Spolupracuje s ordinací v Palacké při zajištění další péče foniatrické. Indikujeme a objednáváme pacienty k operačním výkonům.
    Vzhledem k velké vytíženosti ordinace a delším čekacím dobám, doporučujeme pacientům od pondělí do středy využít naši ambulanci v Holešovicích, kde budete ošetřeni rychleji


Nové ordinace Mníšek a Holešovice

    Ordinace se nachází na Vítězném náměstí ve 3. patře polikliniky Dejvická. V přízemí je lékárna. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké nebo v Ruzyni, kde se poskytuje další péče foniatrická a sluchadlová.
    Upozorňujeme pacienty, že při vyšetření BERA je nutné minimalizovat hluk, takže v této době nemůžeme vyřizovat telefonické hovory ani komunikovat s pacienty v ordinaci.
    Preventivní prohlídky pro zaměstnavatele se provádí pouze po telefonické domluvě a s platnou žádankou na vyšetření - od 1.7. do 4.7. + od 5.8. do 16.8. a 21.8. v ambulanci Palacká.
    Ordinace se nachází v poliklinice Lovosická na Proseku, v hlavní budově, v přízemí za obchodní pasáží vpravo. ORL ordinace poskytuje komplexní péči v oboru pro děti i dospělé a spolupracuje úzce s ordinací v Palacké při zajištění další péče foniatrické a sluchadlové.
    Zajišťujeme také ambulantní onkologickou péči v oboru ORL (diagnostiku, indikace k zobrazovacím metodám vč. PET/CT, probatorní excize a FNAB, indikace k léčbě, poléčebný onkologický ORL dispenzář).
    1.4.2019 jsme otevřeli dvě nové ordinace v Holešovicích a Mníšku pod Brdy. Využijte tedy počáteční volné kapacity ordinací k Vašemu vyšetření bez čekání.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00