Jak na věc


operativní řízení

HyRes - Operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže

    AHP Leitstand byl navržen k tomu, aby doplnil mezeru ve funkcionalitě, kterou mají tzv. komplexní informační systémy. A z toho důvodu je také připravený k integraci s vaším podnikovým systémem (a to i v případě, že plánujete např. v Excelu). Existuje několik způsobů, jak napojení provést. Je třeba jen vybrat ten způsob, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a možnostem.
    Projekt byl realizován v čase kratším, než stanovil harmonogram implementace a při hodnocení jeho výsledků bylo zjištěno, že počet přesčasových hodin za rok klesl o 30 tisíc bez využívání kapacitní kooperace. Navíc – výsledky projektu jsou kladně hodnoceny dílovedoucími, protože nový způsob plánování práce dílen je zbavil neproduktivních plánovacích činností a dovoluje jim soustředit úsilí na řešení nebo spíše předcházení problémům, které plánovací systém indikuje.
    Systémy MES (Manufacturing Execution System) jsou primárně vyvinuty pro operativní plánování a řízení výroby v reálném čase. Umožňují optimální načasování a sladění výrobních operací. Jedná se o integrovaný počítačový systém, který využívá metody a nástroje potřebné ke zdokonalení a realizaci výrobního plánu - to vše v bezpapírovém provozu.
    Usilujete-li o zefektivnění nebo optimalizaci Vašich výrobních procesů, použitím našeho řešení významně přispějete ke zvýšení ziskovosti a celkového výkonu Vašeho podnikání.


Šetřit je pěkné, vydělávat je lepší!

    Pokud máte dostatek zakázek, pak budete s kvalitním systémem pro plánování a řízení výroby nejen šetřit, ale především vydělávat. Každou hodinu, o kterou zvýšíte reálné disponibilní kapacity, proměníte v prodejné zboží a posléze i ve finanční hodnotu.
    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".
    Díky aktivnímu přístupu pracovníků Logit a společnosti PROVIS byl projekt ukončen v plánovaném termínu v rámci stanoveného rozpočtu. V závěrečném hodnocení projektu bylo konstatováno, že projekt naplnil očekávání jak vedení společnosti, tak i jejich italských majitelů.
    Společnost HESTEGO s.r.o. je jeden z nejvýznamnějších českých a evropských výrobců ochranných komponentů pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Produkt AHP Leitstand zde doplňuje firemní informační systém Helios Orange.
    Reálná disponibilní kapacita vzroste ze stejného důvodu. A navíc se neplýtvá kapacitami na výrobu, která není v plánu a tedy může (nebo spíše musí) čekat.


V čem je systém pro operativní plánování a řízení výroby jiný

    Firma WAY Industry je významným výrobcem nakladačů Locust, odminovacího systému Božena a leteckého tahače Talet. Firma používá systém řízení podniku MAX. Produkt AHP Leitstand byl pořízen s cílem zajistit řízení výroby na úrovni dílny, zrychlit rozhodovací schopnost z pohledu znalosti co vyrobit, kde a kdy a také zvýšit využití výrobních kapacit, resp. vynakládat pracovní úsilí pouze na operace definované plánem.
    Šetřit můžeme hned v několika oblastech najednou. A ušetříme tím více, čím horší je výchozí stav. Jednotky až několik desítek procent v níže uvedených oblastech však nejsou výjimkou.
    Podle názoru GŘ pana Ostrého „bylo realizací projektu dosaženo rovnoměrnějšího zatížení kapacit a obsluha dílenského plánovacího systému získala velmi dobrý přehled o stavu výrobního zařízení i plánu výroby zejména díky grafickému plánovacímu prostředí a grafickým výstupům systému. Celkově se dá říci, že plánování v AHP Leitstandu je oproti předchozímu stavu konkrétnější, dynamičtější a sestavený plán je kapacitně vybilancovaný. Potvrdili jsme si, že implementace takového systému není jen otázkou výběru správného software, ale zejména otázkou výběru správného dodavatele. Jsme rádi, že nás ani v tomto ohledu společnost PROVIS nezklamala“, uzavírá své hodnocení generální ředitel společnosti.


Schopnost začlenění dílenského řízení do stávající informační struktury vaší firmy

    Vedení společnosti dlouhou dobu hledalo vhodný prostředek pro podporu plánování a řízení výroby. Nakonec padla volba na produkt AHP Leitstand. Rozhodnutí bylo silně ovlivněno schopností společnosti PROVIS rozšířit standardní plánovací algoritmy o velmi specifické požadavky společnosti Logit.
    Sníží se prostoje dělníků, protože reálné plány říkají, co má kdo kdy dělat. Dělníci mají pro práci vše připravené, a tedy pracují a neztrácejí čas pátráním, co by dělat mohli.
    Firma Logit je součástí italské skupiny RADICI GROUP. V provozu je od roku 1999 a zabývá se úpravou kobercové příze. V Logitu se příze mechanicky a tepelně zpracovává a poté je expedována k zákazníkovi – Evropa, Asie atd.
    Sníží se rozpracovanost a zkrátí se průběžná doba výroby, protože rozpracované výrobky přechází z jednoho pracoviště na druhé daleko plynuleji, než tomu bylo doposud. Neméně důležitá je i skutečnost, že rozpracované výrobky jsou dokončovány dříve, protože jejich výroba je v plánu a mistři na jeho plnění dohlížejí.


Plánovat je dobré, řídit je lepší

    Velkou výhodou řešení oproti většině jiných je jeho schopnost kvalitní vizualizace. Nepotřebujete náročné výpočty hledající úzká místa výroby v čase, počítající skluzy výroby oproti plánu nebo hrozící termínový problém. Vše máte před sebou na jediné obrazovce v názorném grafickém vyjádření. Jediný pohled vám stačí ke zjištění odchylky reality od připraveného plánu.
    S řešením pro operativní plánování a řízení výroby budete svoji výrobu skutečně řídit. Jednak to znamená, že výrobu budete zahajovat s vědomím, že plány, které jste ráno lidem rozdali, jsou splnitelné ve stanoveném čase. A dále to znamená, že výrobu samotnou budete mít každým okamžikem pod kontrolou, dokonce ze svého pracovního stolu. A pokud bude třeba zajistit korekci, budete schopni najít nejlepší řešení během několika málo minut a běh událostí ovlivnit žádoucím směrem ještě dříve, než výrobní proces skončí.
    Nástroj pro operativní plánování a řízení výroby AHP Leitstand řeší výrobní plány na jiné úrovni, než komerční celopodnikové informační systémy a to jak z hlediska času, tak z hlediska zdrojů. Je určen k tomu, aby vám pomohl s denní organizací práce na dílně. Jinými slovy, aby zbavil mistry administrativní plánovací práce a umožnil jim věnovat se práci mistra – tj. zajistit výrobu podle reálného plánu práce sestaveného pro jednotlivá výrobní zařízení v rámci směny nebo dne.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00