Jak na věc


operativní řízení

V čem je systém pro operativní plánování a řízení výroby jiný

    Naším záměrem bylo dosáhnout metodického plánování práce dílny a umět rychle reagovat na změny, kterých život přináší víc než dost. To se podařilo. Navíc, při zavádění dílenského plánovacího systému jsme realizovali řadu organizačních opatření, jako změny velikostí výrobních dávek, změnu způsobu provádění dílenských hlášení a další. Výsledkem je snížení počtu zakázek realizovaných se zpožděním o 17 %. Kromě toho vzrostl výkon společnosti o 8 % při současném snížení počtu přesčasových hodin o 20 % a snížení neproduktivních časů výrobních dělníků.
    Společnost PROVIS implementovala systém pro operativní plánování a řízení výroby ve 21 firmách v České republice i v zahraničí. Z provedených instalací vybíráme:
    Nástroj pro operativní plánování a řízení výroby AHP Leitstand řeší výrobní plány na jiné úrovni, než komerční celopodnikové informační systémy a to jak z hlediska času, tak z hlediska zdrojů. Je určen k tomu, aby vám pomohl s denní organizací práce na dílně. Jinými slovy, aby zbavil mistry administrativní plánovací práce a umožnil jim věnovat se práci mistra – tj. zajistit výrobu podle reálného plánu práce sestaveného pro jednotlivá výrobní zařízení v rámci směny nebo dne.


Šetřit je pěkné, vydělávat je lepší!

    S řešením pro operativní plánování a řízení výroby budete svoji výrobu skutečně řídit. Jednak to znamená, že výrobu budete zahajovat s vědomím, že plány, které jste ráno lidem rozdali, jsou splnitelné ve stanoveném čase. A dále to znamená, že výrobu samotnou budete mít každým okamžikem pod kontrolou, dokonce ze svého pracovního stolu. A pokud bude třeba zajistit korekci, budete schopni najít nejlepší řešení během několika málo minut a běh událostí ovlivnit žádoucím směrem ještě dříve, než výrobní proces skončí.
    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".
    Firma WAY Industry je významným výrobcem nakladačů Locust, odminovacího systému Božena a leteckého tahače Talet. Firma používá systém řízení podniku MAX. Produkt AHP Leitstand byl pořízen s cílem zajistit řízení výroby na úrovni dílny, zrychlit rozhodovací schopnost z pohledu znalosti co vyrobit, kde a kdy a také zvýšit využití výrobních kapacit, resp. vynakládat pracovní úsilí pouze na operace definované plánem.
    Velkou výhodou řešení oproti většině jiných je jeho schopnost kvalitní vizualizace. Nepotřebujete náročné výpočty hledající úzká místa výroby v čase, počítající skluzy výroby oproti plánu nebo hrozící termínový problém. Vše máte před sebou na jediné obrazovce v názorném grafickém vyjádření. Jediný pohled vám stačí ke zjištění odchylky reality od připraveného plánu.


HyRes - Operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže

    · jsou efektivním nástrojem pro monitoring, řízení a vyhodnocení výrobního procesu v celé jeho komplexnosti, zajišťují efektivní řízení a evidenci výsledků kontrolních měření v rámci kontroly kvality
    Systémy MES v reálném čase poskytují také veškeré informace o probíhajících výrobních procesech. Přesné informace o aktuálním vytížení strojů, lidí a ostatních výrobních kapacit mohou být dostupné všem pracovníkům od obsluhy strojů až po management podniku. Systémy MES jsou primárně vyvinuty pro operativní plánování a řízení výroby za účelem poskytování informací a umožnění řízení výroby v reálném čase a za účelem optimalizace výrobních procesů. Jedná se tedy o přímý integrovaný počítačový systém, který akumuluje metody a nástroje potřebné ke zdokonalení výrobního plánu a výroby.
    Usilujete-li o zefektivnění nebo optimalizaci Vašich výrobních procesů, použitím našeho řešení významně přispějete ke zvýšení ziskovosti a celkového výkonu Vašeho podnikání.


Schopnost začlenění dílenského řízení do stávající informační struktury vaší firmy

    Podle názoru GŘ pana Ostrého „bylo realizací projektu dosaženo rovnoměrnějšího zatížení kapacit a obsluha dílenského plánovacího systému získala velmi dobrý přehled o stavu výrobního zařízení i plánu výroby zejména díky grafickému plánovacímu prostředí a grafickým výstupům systému. Celkově se dá říci, že plánování v AHP Leitstandu je oproti předchozímu stavu konkrétnější, dynamičtější a sestavený plán je kapacitně vybilancovaný. Potvrdili jsme si, že implementace takového systému není jen otázkou výběru správného software, ale zejména otázkou výběru správného dodavatele. Jsme rádi, že nás ani v tomto ohledu společnost PROVIS nezklamala“, uzavírá své hodnocení generální ředitel společnosti.
    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199
    Sníží se rozpracovanost a zkrátí se průběžná doba výroby, protože rozpracované výrobky přechází z jednoho pracoviště na druhé daleko plynuleji, než tomu bylo doposud. Neméně důležitá je i skutečnost, že rozpracované výrobky jsou dokončovány dříve, protože jejich výroba je v plánu a mistři na jeho plnění dohlížejí.
    Pokud máte dostatek zakázek, pak budete s kvalitním systémem pro plánování a řízení výroby nejen šetřit, ale především vydělávat. Každou hodinu, o kterou zvýšíte reálné disponibilní kapacity, proměníte v prodejné zboží a posléze i ve finanční hodnotu.
    Sníží se prostoje dělníků, protože reálné plány říkají, co má kdo kdy dělat. Dělníci mají pro práci vše připravené, a tedy pracují a neztrácejí čas pátráním, co by dělat mohli.


Plánovat je dobré, řídit je lepší

    Reálná disponibilní kapacita vzroste ze stejného důvodu. A navíc se neplýtvá kapacitami na výrobu, která není v plánu a tedy může (nebo spíše musí) čekat.
    AHP Leitstand byl navržen k tomu, aby doplnil mezeru ve funkcionalitě, kterou mají tzv. komplexní informační systémy. A z toho důvodu je také připravený k integraci s vaším podnikovým systémem (a to i v případě, že plánujete např. v Excelu). Existuje několik způsobů, jak napojení provést. Je třeba jen vybrat ten způsob, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a možnostem.
    Společnost HESTEGO s.r.o. je jeden z nejvýznamnějších českých a evropských výrobců ochranných komponentů pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Produkt AHP Leitstand zde doplňuje firemní informační systém Helios Orange.
    Díky aktivnímu přístupu pracovníků Logit a společnosti PROVIS byl projekt ukončen v plánovaném termínu v rámci stanoveného rozpočtu. V závěrečném hodnocení projektu bylo konstatováno, že projekt naplnil očekávání jak vedení společnosti, tak i jejich italských majitelů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00