Jak na věc


odvárka u krause životopis

Ceny potravin a důchodová reforma

    15 15 Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2008 Homola František 17 a Doležal Josef. Sirákov: Blažek Alois 8, Jaroš Miloslav, Kalas Josef, Pazour Jan, Pazour Jaroslav 68, Sobotka Jan 28, Sobotka Ladislav, Sobotka Václav, Zich Antonín 25. Dalším bodem programu byly volby výboru, které proběhly aklamací a dopadly takto: předseda Pazour Jaroslav, Sirákov 68, místopředseda Flesar František, Poděšín 10, jednatel Homola František, Poděšín 17, pokladník Rosecký Bohumil, Poděšín 11, hospodář Zich Antonín, Sirákov 25, revizoři účtu Blažek Alois, Sirákov 8, Sobotka Jan, Sirákov 28. Jako poslední byla provedena dohoda že schůze se budou konat jednou v Poděšíně a po druhé v Sirákově. Nejstarší historie Poděšína a okolí. (12. část) Rok 1584 Od poloviny března tvrdá zima drží. Všude leží sněhu víc jak jeden metr. Ještě duben je studený a noci chladné. Léto přišlo teplé a suché. úroda je dobrá. V Rudolci byl barwirž (ranhojič), jmenoval se Geržabek (Jeřábek), ten léčil hnis pod kůží tím, že rozpálil na ohni n


Sítě obnovitelnou energii zvládnou

    7 Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2008 Musilová Lucie a Josef Konfršt č.p. 73 dne: Kosourová Jana a Vítězslav Kalivoda č.p. 77 dne: Doležal Jiří a Šárka Jarošová č.p. 12 dne: Jaroš Pavel a Kamila Milfaitová č.p. 76 dne: Navrátil Tomáš a Simona č.p. 11 dne: Počet obyvatel k , z toho 123 mužů a 125 žen 8. Životní jubilea v roce Výročí svateb v roce r. Šmirausová Anežka č.p. 90 nar r. Rosecká Františka č.p. 19 nar r. Chvátal Alois č.p. 32 nar r. Jágrová Marie č.p. 2 nar r. Flesarová Blažena č.p. 47 nar r. Dočekal Jaroslav č.p. 9 nar r. Řeháčková Ludmila č.p. 59 nar r. Jaroš Zdeněk č.p. 79 nar r. Landsmanová Marie č.p. 56 nar r. Sláma Jan č.p. 81 nar r. Šorfová Františka č.p. 26 nar r. Musilová Hana č.p. 73 nar r. Landová Jindřiška č.p. 33 nar r. Šimek Zdeněk č.p. 68 nar r. Rosecký František č.p. 70 nar r. Doležal Antonín č.p. 4 nar r. Flesarová Miluše č.p. 10 nar r. Dobrovolný František č.p. 37 nar r. Flesar Stanislav č.p. 7 nar r. Flesar Bohumil č.p. 10 nar r. Šimková Helena č.p. 80 nar r. S


http://www.kw61.com/replica-ebel-watches napsal(a):

    16 V Sirákově je rychtář, který se jmenuje Tadeass, zvaný Nowotny (Tadeáš Novotný) a lidé pro něho chodí kátit do lesa na Blažkov dřevo, které koupil od pána v Rudolci. Každý toho pána silně chválí za duši jeho dobrou. On jest také člen církve bratrské a hojně penězi ji přispívá. Lovy na zvěř se konají v Poděšíně, Nížkově, Sirákově a Matějově. Lov trval sedm dní a panstva hodně na koních se psy a pacholky přijelo z Polné, Žďáru, Přibyslavi a i jiní. Uloveno jest: 6 jelenů, 17 srnců, 13 daňků, 2 vlci, 6 kun, 2 tchoři, 39 zajíců, 88 bažantů, 36 koroptví, 17 vran, 8 kavek, 4 sojky, 7 sov, 8 hus, 12 kačen, 5 ondater, 4 bobři, 1 orel a 3 ostříži. (Pokračování v příštím čísle) Václav Flesar Výročí obce: Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic - Název obce Pozdyesin Panství zbaveno od evangelických kněží V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický Počet obyvatel
    11 Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2008 Školka předškoláci nesou zvířátkům kaštany. Školka karneval. Školka podzimní procházka. Škola před velikonocemi. Školka předškoláci v základní škole v Nížkově. Školka v ložnici. 11


Ročník 12 obce Poděšín č. 1/2008 Novinky.

    1 Ročník 12 obce Poděšín č. 1/2008 Novinky. úvod. Vážení občané. První číslo Zpravodaje v novém roce má poněkud zpoždění. Bylo způsobeno dlouhodobým pracovním vytížením jednoho z tvůrců mimo rodnou hroudu. Od posledního čísla mezitím proběhla mírná zima, která v závěru přinesla jarní překvapení v podobě mrazu a sněžení. A co nás v novém roce na obci čeká? Ze staveb především nový chodník od hospody k prodejně a stavba lávky přes potok u Sirákovského mostu včetně přípravy navazujících chodníků na Sirákov a Nížkov, jejichž realizace je naplánovaná na následující dva až tři roky. Připraveno je podzimní kácení několika starých stromů(u školky, kaple i jinde po vsi), které ustoupí výše zmíněným stavbám a budou nahrazeny novou výsadbou. U hospody Na hrázi by mohl v příštím roce vedle chodníku vzniknout koutek s posezením a informačními tabulemi pro návštěvníky obce. Konečně končí Pozemková reforma a začínají práce na územním plánu, který by měl být schválen v příštím roce. Na jeho základě by


noová doba, pravicová vláda zvyšuje daně napsal(a):

    3 3 Zpravodaj obce Poděšín č.4/ Příspěvek SDH v Poděšíně na zakoupení 9 kusů nových hasičských vycházkových kabátů v celkové částce cca ,-Kč Skátit rodině Landové č.38 jednu proschlou lípu, která stojí před jejich domem u silnice. Povolené je podmíněno vysázením dvou nových stromů po dohodě s obecním úřadem Rozpočtové změny. Usnesení zastupitelstva obce ze dne Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 116. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání. Zastupitelstvo obce schvaluje: 117. Smlouvu číslo 97/2008 mezi obcí Poděšín a firmo ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, Žďár n.s. o zajišťování veřejné dopravy. Zastupitelstvo obce zamítá: 118. Žádost ředitelky MŠ Poděšín paní Sobkové na placení účetní mateřské školy Jany Musilové obcí Poděšín ve výši ,-Kč za rok. Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 119. Záměr obce Poděšín na čistění, údržbu, probírku a prořezávání obecního lesa. Podmínky: Zájemcům bude přidělen dohodnutý díl lesa, který vyčistí buď za dřevo, které vytěží a nebo za úplatu. Otevírání obálek


Klub přátel pplk. Karla Vašátky

    13 13 Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2008 Kronika. Rok pokračování. Novostavby. V tomto roce postaven rodinný domek pro majitele Františka Chvátala a jeho rodinu a této stavbě bylo přiděleno číslo MNV v Poděšíně 71. Též postaven rodinný domek pro majitele Jindřicha Slámu, poblíž výše uvedené stavby Fr. Chvátala. Tomuto domku bylo přiděleno pořadové číslo 60, a to ze zrušené stavby z minulosti, která byla nazývána Pazdernou, jelikož se tam sušil a třel len mědlicemi a vytřelý byl teprve prodejný. (Poznámka kronikáře. Toto stavení má dnes číslo 72.). Dále byla provedena přestavba ze stodoly, která byla rozebrána, a na tom samém místě byl postaven obytný dům několika místnostmi a dána na ní nová vazba. Tato budova patří majitelce Marii Šmirausové s pořadovým číslem 27. V popisném čísle 5 byla provedena přestavba domovního stavení, mimo střechy, která zůstala neporušena. Zdi, které byly zásadně stavěny z kamene, byly rozebrány a nahrazeny zdivem z cihel, které lépe vyhovují dnešní době, pohod
    Poslanec Parlamentu ČR (*1963), je ženatý a má dva syny. Považuje se za příbramského patriota - narodil se zde a vykonával zde funkci starosty v letech 2002 – 2006. Od roku 2007 působil jako první náměstek ministra financí, v roce 2010 byl zvolen do poslanecké sněmovny a v letech 2010 - 2011 byl ministrem zemědělství. Před rokem 1989 nebyl členem žádné politické strany, v roce 1992 zakládal ODS, kde zůstal doposud. V současnosti je místopředsedou středočeské ODS. Mezi hlavní koníčky, na které má stále méně času, patří maratónský běh, jachting, hory. Jeho životním krédem je – dané slovo držím! Věnuje se tématu zemědělství, hospodářské politiky a veřejných financí.


Franta Adamec ze Straznice napsal(a):

    8 Internet. Novinky na - Video - Výlov Mlýnského rybníka na návsi Video - Mikuláš, anděl a čerti Zajímavosti - Technické novinky poprvé v Poděšíně. - Video - Procházka obcí (1. část) - Video - Procházka obcí (2. část) - úřední deska - Návrh rozpočtu mikroregionu Polensko na rok Obecní oznámení - Firma ODAS upozorňuje - Obecní úřad - kudy na úřad? - Video - Poděšín Sportovní odpoledne (1. část) - Video - Poděšín Sportovní odpoledne (2. část) - Video - Poděšín Zimní procházka Video - Poděšín výlov rybníka Video - Poděšín výlov rybníka a podzimní procházka Video - Poděšín Vítání občánků Zpravodaj 4/2007 ke stažení ve WORDu a PDF - Vítání občánků foto a video. - Obecní oznámení - zrušena zábava a oznámení ODAS J. Dočekal Místopis Poděšína 3. část. 3. Na hrázi. Poslední částí Horního konce je Hráz Na hrázi s rybníkem. Zde stojí jediný obytný dům číslo 50 a hospoda č.53. Budova hospody byla původně postavena východní část jako vodní mlýn a druhá strana jako obytné stavení. Ve mlýně se podle


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00