Jak na věc


odměna statutárního orgánu pro svj

Odměna člena statutárního orgánu

    Odměna je totéž co mzda. Ta zahrnuje veškeré částky náležející pracovníkovi za výkon pracovní činnosti. Ze mzdy se před výplatou sráží záloha na daň, odvod na sociální "pojištění" zaměstnance a zdravotní "pojištění" zaměstnance. Všechny tyto částky jsou součástí mzdy (odměny) zaměstnance.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Váš požadavek odsouhlasení odměn "členskou schůzí" (správně shromážděním) není oprávněný. ZoVB nestanoví, že by o výši odměn členům orgánů SVJ a zaměstnanců mělo rozhodovat shromáždění. I kdyby tomu tak v konkrétním SVJ bylo, pro Vás je partnerem výhradně výbor a jeho předseda (§ 9 odst. 13 ZoVB), pokud jste si ve smlouvě o správě nedohodli něco jiného.


Odměna nečlenům statutárních orgánů

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Součástí mzdy (odměny) naopak není částka, kterou odvádí zaměstnavatel na sociální a zdravotní "pojištění" sám. Ty to částky jsou nákladem zaměstnavatele.
    Předsedu nevolí shromáždění. Předsedu volí výbor společenství. Právě výbor je oním statutárním orgánem, za který se nesprávně považujete. Napište laskavě přesně, co vlastně bylo na prvním shromáždění odhlasováno ohledně statutárního orgánu a co je o tom v zápisu.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.


Odměny statutárnímu orgánu - zdravotní pojištění, DPP a úklid

    Pokud jde o odměnu členům výboru a zdravotní pojištění, řešilo se to zde dvakrát během 48 hodin. Najděte si příslušné diskuse (tĺačítko 'Hledat' vpravo nahoře) a pak případně položte doplňující dotaz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00