Jak na věc


oddělení azylové a migrační politiky

Interní ambulantní trakt (INTAMB)

    O vysoké úrovni laparoskopických operací na naší chirurgii svědčí také několik workshopů, při kterých školíme lékaře z jiných nemocnic v technice laparoskopického řešení tříselních kýl.
    Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou vnitřních chorob v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství se zvláštním zaměřením na onemocnění srdce a cév, zažívacího traktu a metabolizmus sacharidů.
    Slouží k překladům nemocných z MOJIP, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje intenzivní péči. Nemocní jsou umístěni na dvou-, resp. třílůžkových pokojích. Na stanici se soustřeďují především nemocní po infarktu myokardu, plicní embolii, epizodě akutního srdečního selhání, před a po srdečních katetrizacích nebo po kardiochirurgických výkonech.


Gastroenterologické pracoviště a poradna

    Zajišťuje kompletní škálu kardiologických vyšetření. Byla nově vybavena ultrazvukovým přístrojem nejvyšší třídy Philips iE33 včetně jícnové sondy a přenosným ultrazvukovým přístrojem Sonosite. Vybavení laboratoře umožňuje provádění transthorakální i jícnové echokardiogtrafie. Součástí laboratoře je i přístrojové vybavení pro zátěžové testy, spirometrické vyšetření a ambulantní monitorování EKG i krevního tlaku. Veškerá invazivní kardiologická vyšetření, včetně kardiochirurgických výkonů a implantace kardiostimulátorů, jsou zajištěna ve spolupráci s Kardiocentrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
    Také na poli artroskopie se zejména v posledních pěti letech dosáhlo značného zvýšení úrovně jak diagnostiky, tak terapie, a to včetně vysoce specializované operace, jakou beze sporu je náhrada kolenních vazů. Celkově si vyškovská chirurgie již mnoho desetiletí drží poměrně vysokou úroveň, a to jak v diagnostice, tak v léčbě chirurgických pacientů spolu s aplikací těch nejmodernějších trendů v oboru.


Dětské a novorozenecké lůžkové oddělení

    U onkologických pacientů se snažíme operovat do 14 dnů po stanovení diagnózy. V dospělé chirurgii provádíme všechny výkony na zažívacím ústrojí, od operací jícnu, žaludku, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní po operaci tenkého i tlustého střeva, v indikovaných případech i laparoskopickým přístupem, včetně operací konečníku. Provádíme komplexní chirurgii plic a mezihrudí, rovněž operace štítné žlázy. V současné době máme výborné výsledky v oblasti cévní chirurgie - rekonstrukce periferního tepenného systému, včetně operací břišní aorty a karotických arterií, samozřejmě provádíme operace křečových žil – tradičním způsobem i laserem. Od roku 2004 jsme jedním z mála center pro řešení kýl v rámci České republiky, kdy poskytujeme komplexní péči pacientům se všemi typy kýl, včetně komplikovaných, velkých a opakujících se po operacích. Preferujeme "beznapěťové" techniky s využitím nejmodernějších, vstřebatelných materiálů, miniinvazivních technik a dalších. Rovněž zajišťujeme péči o pac
    Jde o nově zrekonstruovanou stanici s dvoulůžkovými pokoji. Oddělení slouží pro příjmy všech interně nemocných se speciálním zaměřením na poruchy metabolizmu, zvláště diabetes mellitus. Oddělení tvoří jeden funkční celek s přilehlým gastroenterologickým pracovištěm. Přístrojové vybavení umožňuje telemetrické monitorování srdečního rytmu a saturace krve kyslíkem u chodících již rehabilitujících pacientů a diagnostiku akutních cévních komplikací.
    Chirurgické oddělení bylo v nemocnici otevřeno v roce 1951 a existuje nepřetržitě od doby vzniku nemocnice. Oddělení poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči pro děti i dospělé a konziliární službu pro ostatní pracoviště nemocnice. Součástí chirurgického oddělení je urologický ordinariát a oddělení centrální sterilizace.
    Pokoje na chirurgickém oddělení jsou 2-4 lůžkové a všechny jsou vybavené sociálním zařízením. Na všech třech standardních jednotkách jsou 2 nadstandardní pokoje (400 Kč/den).


Soutěž "Nejlepší Nemocnice roku 2009"

    Zajišťuje vyšetření a příjem nemocných na interní i neurologické oddělení. Probíhají zde ambulantní vyšetření interních pacientů a předoperační vyšetření pro chirurgické obory.
    Celé oddělení prošlo za období posledních deseti let kompletní přestavbou a technickou modernizací, a to včetně ambulantní části, zákrokových a operačních sálů. Nachází se v nově rekonstruované a modernizované části nemocnice v hlavním traktu, k němuž byla přistavena nová budova se 4 operačními sály, a to sálem aseptickým, septickým, superaseptickým, urologickým – všechny na špičkové úrovni (plně klimatizovány, vybaveny anesteziologickými přístroji, pojízdnými operačními stoly atd.). Na samostatném patře této přístavby bylo zbudováno také oddělení ARO a v přízemí centrální sterilizace, jež je výtahem spojena s operačními sály.


Multioborová jednotka intenzivní péče – interní část

    Obecná ambulance ošetřuje pacienty ve čtyřiadvacetihodinovém nepřetržitém provozu, včetně sobot, nedělí a svátků. Odborné poradny ošetřují objednané pacienty v době určené pro jednotlivé odborné poradny. Počet hospitalizovaných pacientů se pohybuje kolem čtyř tisíc ročně, počet operaci převyšuje dva tisíce dvě stě. Spektrum operačních výkonů je velmi široké zahrnuje také onkochirurgii a miniinvazivní chirurgii, cévní a dětskou chirurgii.
    Vyškovská chirurgie již několik desetiletí těží z vysoké úrovně obecné a břišní chirurgie včetně základní traumatologie. Jako jedno z prvních pracovišť v našem regionu se začala v 90. letech zabývat laparoskopickou operační technikou a artroskopií. Tedy technikami, které minimalizují pooperační bolestivost, zátěž pro pacienta a umožňují rychlý návrat k běžným aktivitám. Za posledních 10 let se spolu s modernizací vybavení operačních sálů rozšířilo spektrum laparoskopických výkonů i o ty náročnější – laparoskopické operace tlustého střeva. Tuto operační metodu považujeme na našem pracovišti již za zcela zavedenou a našim pacientům nabízíme možnost z ní profitovat.


Interní oddělení – odborné poradny

    Od roku 2011 nás najdete v pavilonu M. Naše oddělení disponuje třemi moderními stanicemi standardní lůžkové péče pro dospělé pacienty o kapacitě 65 lůžek, jedním oddělením dětské chirurgie s 15 lůžky, špičkově vybavenou multioborovou jednotkou intenzivní péče v budově CAM, dvěma obecnými ambulancemi a několika specializovanými poradnami. Trvale jsou k dispozici dva operační sály vybavené nejmodernější technikou pro miniinvazivní i otevřenou operativu a špičkovými anesteziologickými přístroji, včetně monitorace anesteziologických plynů. Na centrální operační sály navazuje dospávací pokoj s péčí anesteziologa. Pacienti po závažných operacích jsou ze sálu ihned převezeni na jednotku multioborové intenzivní péče, která disponuje dvanácti lůžky vybavenými špičkovou ventilační monitorovací technikou a dostatečným počtem vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové. Na všech odděleních standardní péče pro dospělé i dětské pacienty je možnost nadstandardního
    Lékařský tým tvoří 17 erudovaných lékařů, většina má dvě atestace v oboru všeobecné chirurgie, někteří i další specializační atestace - dětská chirurgie, intenzivní medicína, hrudní chirurgie, koloproktologie a cévní chirurgie.
    Lůžková část je umístěna v hlavním traktu nemocnice. Jednotlivé stanice nabízí klientům nadstandardní pokoje, pokoje s vlastním sociálním zařízením, polohovací lůžka a další vybavení na velmi dobré úrovni. Naším cílem je poskytnout pacientům maximálně možný komfort. Následnou odbornou péči operovaných pacientů zajišťuje na vysoké technické úrovni vybavená chirurgická jednotka intenzivní péče. Tato vybavenost spolu s odbornou erudicí lékařů umožňuje zavádění nových operačních postupů a zvyšování úrovně péče o chirurgicky nemocné pacienty.


Poradna pro onemocnění metabolizmu (diabetologie)

    Dětská chirurgie je určena pro děti všech věkových kategorií od šesti týdnů do 18 let. Objednací doby na standardní chirurgické výkony u dětí i dospělých včetně možnosti laparoskopických výkonů se pohybují kolem čtyř týdnů a erudovanost chirurgů je samozřejmostí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00