Jak na věc


odběr plodové vody

ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujích postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.
    Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku, spuštěním paže podél okraje postele. Vždy je nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami.
    Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách (nádobkách), které jsou vloženy do stojánku či přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře menohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.


Hlavní chyby při odběrech žilní krve

    Krev je základní biologický materiál posílaný do laboratoře ke zkoumání, a to protože má vysokou vypovídací hodnotu – současná medicína dokáže pomocí získaného vzorku krve zjistit čím dál více informací o zdravotním stavu pacienta. Nejčastější indikací k odběru krve jsou právě lékařská vyšetření. Pacientům se odebírá krev v případě podezření na různá onemocnění s různou mírou závažnosti (od celikakie, přes onemocnění štítné žlázy, až po onkologická onemocnění), dále po doužívání léků (kontrolní vyšetření po skončení užívání antibiotik), jako součást předoperačních vyšetření, v rámci těhotenské poradny u budoucích maminek, atd. Dalším důvodem pro odběr krve je získání cenného biologického materiálu od dárců. Dárcovství krve níže věnujeme samostatnou pasáž.
    Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavky pro hemokultury, pro sedimentaci, pro hemokoagulaci s citrátem sodným, zkumavky bez přísad (biochemie),  zkumavka s heparinem, zkumavka s K3EDTA a zkumavka s NaF. 
    Rychlost natékání krve do odběrové zkumavky signalizuje kvalitu cévního řečiště. U pacientů, kde to kvalita cév umožňuje, je možné naplnit další zkumavku pomocí vakua. Vytvořené vákuum zajistí dokonalé naplnění zkumavky při dosažení potřebného mísícího poměru krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé odběrovky s přídatnými látkami je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením. Jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední zkumavky.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Pacient se objedná na recepci Immunoflow, telefonem 286 923 150, 602 479 729 a nebo emailem: recepce@immunoflow.cz, sesterna@immunoflow.cz . Pokud máte písemné doporučení k vyšetření alergologem, klinickým imunologem nebo dermatologem od Vašeho praktického lékaře nebo jiného specialisty, vezměte ho s sebou. Rovněž Vás prosíme, pokud by jste byli nuceni Vaše objednání zrušit, dejte nám to vědět. Lékař má na Vás vyhrazený čas, který v případě že nedorazíte, mu nikdo neuhradí.
    Vážení pacienti, pokud potřebujete předepsat léky nebo se potřebujete objednat na vyšetření, vyplňte prosím následující formulář. V případě e-receptu bude Váš požadavek zhodnocen lékařem a následně Vás vyrozumíme, jestli je možné e-recept poslat mailem nebo jestli je nutná Vaše kontrola v Immunoflow.
    Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zneškodnit jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje, ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru, který je nezbytnou součástí vybavení odběrového pracoviště.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00