Jak na věc


odběr plodové vody

Hlavní chyby při odběrech žilní krve

    Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. Prevence hematomu zahrnuje zejména: opatrnost při punkci, včasné odstranění turniketu, používání jen velkých povrchových žil, aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetřování rány po odběru.
    U některých komponent je nutné vzorek krve bezprostředně po odběru ochladit, aby se zpomalily metabolické a jiné procesy ovlivňující koncentraci nebo aktivitu vyšetřovaných komponent. Příkladem jsou následující komponenty: amoniak, laktát, parathormon, osteokalcin.
    Společnost Immuno-Flow byla založena  v roce 1994 v Praze. Hlavním oborem její  činnosti je klinická imunologie a alergologie. Společnost se skládá ze dvou samostatných jednotek, ambulantní části a diagnostické laboratoře.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede venepunkce, turniket se odstraní bezprostředně po objevení se krve, odebere se potřebné množství krve. Pokud je třeba, použije se další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit jehlu kouskem suché gázy a zabránit jejímu jakémukoli pohybu v žíle. Krev může jehlou vytékat přímo do zkumavky a nebo ji nasáváme do stříkačky. Rychlý tah za píst vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly.
    Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: zkumavky pro hemokultury, pro sedimentaci, pro hemokoagulaci s citrátem sodným, zkumavky bez přísad (biochemie),  zkumavka s heparinem, zkumavka s K3EDTA a zkumavka s NaF. 
    Aplikovaný turniket smí být používán maximálně jednu minutu. Opakované použití je možné nejdříve až po dvou minutách. Instrukce nemocného k sevření pěsti a opakované „pumpování“ je nevhodné.
    Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujích postupů: změní se pozice jehly, použije se jiná vakuovaná zkumavka, uvolní se příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, s ohledem na zhojenou popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže), zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit např. masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku, spuštěním paže podél okraje postele. Vždy je nutné zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte. Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené např. propojovacími kanylami.
    Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti, u ležících nemocných zajištění přiměřené polohy, s vyloučením flexe v lokti. Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen, během odběru by neměl jíst nebo žvýkat.
    Odběry krve se nacházejí na adrese Immunoflow, Rychnovská 651, Praha 9, Letňany.  Prostory jsou v přízemí, vstup hlavním vchodem do budovy,  samostatném oddělení vpravo za hlavním vchodem.
    Ambulantní část zdravotnického zařízení Immuno-Flow je tvořena týmem 20-ti lékařů specialistů v oboru klinická imunologie a alergologie a jedním lékařem v oboru dermatologie. Lékaři se specializují  na pediatrickou imunologii a alergologii, potravinové alergie, léčbu astmatu, infekční imunologii a dermatologickou imunologii. Zdravotnické zařízení má k dispozici 9 specializovaných ambulancí, které umožňují kompletní vyšetření pacienta při jedné návštěvě našeho zdravotnického zařízení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00