Jak na věc


obora milovice koně

Naše základní hodnoty se nezměnily - hezké chvíle s přáteli a rodinou. Bezpečnost a etika lovu jsou vždy na prvním místě . Děkujeme za Vaši návštěvu!

    Rukávečská obora, nebo také obora Květov se rozkládá v nejvyšší jihovýchodní části panství v lesním komplexu mezi obcemi Rukáveč a Květov na současné rozloze 848 ha. Období vzniku obory nelze dohledat, z některých pramenů lze odhadnout její vznik za účelem chovu černé zvěře v druhé polovině 17 století. V roce 1848 bylo tehdejším majitelem Karlem II. nařízeno do ní „uzavřít jelení zvěř“ z Rukávečského revíru za účelem zamezení škod v okolí. V té době vznikly postupně také další obory na panství. Důvodem byl nový říšský zákon o myslivosti ze září 1848 a následný císařský patent č. 154/1849 o zamezení škod spárkatou zvěří na cizích pozemcích. V roce 1870 dosáhla celková výměra zaplocených obor 9528 ha, aby od počátku 20. století byla jejich plocha zase postupně redukována na 4933 ha v roce 1939.
    Chcete mít vlastní životní trofej, zažít nevšední lov zvěře spojený s příjemným pobytem v krásné přírodě? Chcete na lov pozvat své kamarády, přátele nebo obdarovat někoho blízkého dárkem v podobě zážitku z lovu? Neváhejte navštívit Oboru Heřmanice.
    Na jednom z ramen Heřmanického potoku, protékající oborou, leží rybník o výměře cca půl hektaru. Byl uměle vybudován jako zkrášlující krajinný prvek obory. Slouží pro zajištění zásoby vody zvěři v časech, kdy je vody nedostatek a k pohodovému rybaření.
    Myslivost není pouze prostředkem k poznání a pozorování přírody, ale působí také na lidské srdce a rozum. Myslivecká etika se potom projevuje tam, kde přestává platit směrnice a rozhoduje cit. Důležitý je také mravní význam myslivosti.
    K myslivosti patří v první řadě mimořádná míra etiky. Ten, kdo rozhoduje o životě a smrti jiné bytosti, musí být k tomu morálně připraven a to zvláště dnes, kdy myslivec nechová zvěř proto, aby ji usmrcoval pro obživu.


V oboře nabízíme poplatkový odstřel dančí a mufloní zvěře několika způsoby.

    Děti po vstupu do obory shlédnou areál a zvířata chovaná v oboře, poté jsou posazeny na lavičky, kde zblízka uvidí mláďata zvířat odchovaná v daném roce, poté se odeberou pod zastřešené posezení, kde na ně čeká program lukostřeleckého představení, na který navazuje turnaj v lukostřelbě pro děti a na závěr je odměněn nejlepší lukostřelec. Po tomto představení mají děti přestávku, kdy si mohou vzít krotkého dravce na ruku a nebo koupit suvenýry, pohledy v pokladně nebo nějakou dobrotu k jídlu v místním kiosku. Program pak pokračuje krmením bílých jelenů, které mohou děti pozorovat na vzdálenost cca 10 metrů. Dále děti posadíme na lavičky, kde uvidí v letu dravce a sovy při ukázce jejich výcviku. Po této ukázce program končí, ale děti mohou zůstat v areálu jak dlouho chtějí.
    Před loveckou sezónou se pohybuje stav černé zvěře kolem 600-800 ks, který musí být zredukován formou odlovu na polovinu. Převažují poplatkové lovy stálých tradičních loveckých skupin spolu s rodinnými loveckými akcemi majitelů. Technické a ubytovací zázemí obory tvoří vnitřní komplex budov zvaný „Tyrolský dům“. Profesionalita při organizaci lovů, doprovodů, vlastního i najatého personálu v leči (skupiny profesionálních psovodů), ale i ubytovacího a stravovacího zázemí, zajišťovaného zaměstnanci společnosti, přispívá k vysoké oblibě a příznivému hodnocení těchto akcí hosty.
    V oboře jsou v tuto chvíli vystavěny 3 posedy a 5 kazatelen v blízkosti kališť, které slouží nejen lovcům, ale také fotografům, kteří k nám jezdí fotit přírodu i zvěř pro publikace, kalendáře, dokumentární pořady a nebo jen pro své potěšení.
    V období od 19.4. do 21.4.2013 se konala chovatelská přehlídka trofejí v kulturním domě v Bludově, ulovených v mysliveckém roce 2012 na správním území ORP Šumperk.


Kromě lovu je možné se věnovat také pozorování zvěře z mnoha míst.

    Program je délkou a obsahem upraven podle věku žáků. Cena na jednoho žáka činí 30 Kč. Je-li ve škole méně než 100 dětí, je celková cena programů 3000 Kč. Délka programu je 35 minut pro mateřské školy, pro základní školy 45 minut. Maximální počet je 150 dětí na jednu přednášku.
    Ohrazená část křivoklátských lesů se zvláštním režimem, určená odedávna pro reprezentační myslivost. Dnes je poblíž Lán zřízena naučná stezka s vyhlídkou pro pozorování zvěře v jejím přirozeném prostředí.
    V měsících květnu a červnu každoročně připravujeme pro děti ze základních a mateřských škol program školních výletů. Tento program se odehrává v celém areálu obory Žleby, a to za každého počasí.
    Tento program můžeme také předvést na táborech, městských slavnostech (možno v dobových kostýmech) a na dalších akcích. Při těchto akcích je ale třeba předem telefonicky domluvit podrobnosti ohledně místa konání, jelikož prostor pro ukázku dravců nesmí být v blízkosti sloupů vysokého napětí, frekventované silnice apod.


Bližší informace a objednávky programů:

    Před opětovným převzetím majetku sloužila obora Květov stále k intenzívnímu chovu černé a jelení zvěře. Po převzetí byl zjištěn velmi neutěšený stav lesního majetku na území obory, prakticky stoprocentní poškození porostů loupáním, absence přirozeného zmlazení, nevychovávané porosty. Bylo přijato strategické rozhodnutí, že obora musí sloužit vedle intenzivního chovu zvěře i k plnohodnotné produkci dřeva. Jelení zvěř byla z chovu vyloučena (vystřílena) a obora slouží pouze k chovu černé zvěře s intenzivním přikrmováním a cílenou péčí po celý rok. To se záhy začalo projevovat nástupy bukového, smrkového a douglaskového zmlazení pod starými porosty s úspěšnou využitelností pro kvalitní postupnou obnovu lesa.
    Nejen lovit, ale pozorovat a tím i poznávat zvěř v přirozeném prostředí je důležitou součástí k poznání a utvoření kladného vztahu k volně žijící zvěři a přírodě. Obora Heřmanice nabízí ideální podmínky pro toto poznání v klidné a krásné krajině.
    V myslivosti hraje při střelbě na lovu cílový objekt rozhodující úlohu, pro myslivce je též předmětem ochrany, péče a uváženého výběru. Střelba je zde pouze prostředkem.
    Obec Obora se nachází přibližně 7 km severozápadně od okresního města Tachov. Obec je v nadmořské výšce okolo 620 m v pohoří Český les. V obci žije přibližně 148 obyvatel. Obora - Obora byla jednou z obcí vzniklých až v době barona Husmanna, kdy začal být osidlován vnitřní hvozd. Těmto osadám se také říkalo lesní domky a na rozdíl od obvyklých poddaných měli své domky na půdě panské (dominikálu), takže v těchto osadách v podstatě žili z pánovy milosti. Znamenalo to v podstatě, že nic výnamnějšího zde nemohli podnikat bez vědomí vrchnosti.


Video a virtuální prohlídkaobce

    Přednáška je doplněna ukázkou přeletů dravců a sov v těsné blízkosti dětí, což velmi pomáhá k udržení jejich pozornosti. Pro větší názornost dětem také dravce půjčujeme na ruku nebo k nim dravec přímo přilétá. Program je doplněn ukázkou vajec dravců a sov, předvádíme i pomůcky k výcviku a potřeby pro vypouštění dravců do přírody. Program může být prováděn venku na louce nebo na školním hřišti a v případě špatného počasí i v tělocvičně nebo větší učebně.
    Již od roku 1996 spolupracujeme s různými televizními štáby při přípravě dokumentárních a jiných filmů. Naše práce spočívá v možnostech přiblížit dravce nebo sovu před kameru co nejblíže, a to v jakémkoliv prostředí. Pro toto jsou vhodná zvířata z ukázkové obůrky, která jsou velmi krotká. Pracovali jsme pro Českou televizi při některých hraných filmech, ale převážně se věnujeme filmům dokumentárním. Nejvíce spolupracujeme s rakouskou televizí ORF společností Universum a to při dokumentech: Grüne Inseln im steinernen Meer, Nationalpark Hohe Tauren a Im Reich des Steinadlers. V roce 2007 jsme s naším supem africkým – Nelsonem natáčeli scému do filmu Libuše a v roce 2008 další scénu do amerického filmu..


Součástí obory je i rybník kde řádí kapři a v rákosí hnízdí kachny.

    Obora Počátka byla založena roku 2003, za účelem chovu jelení, dančí a mufloní zvěře. Její vznik navazoval na již vybudovanou menší oboru Velké Losiny. Současná výměra obory 115 ha se rozkládá v nadmořské výšce 600 až 720 m nad mořem, na území Hanušovické pahorkatiny. Výchozím bodem obory je stejnojmenná lovecká chata, umístěná v jižní části obory. Vlastní terén je členitý s lesními porosty obklopenými loukami. Oborou protékají tři potoky a vytváří množství kališť pro zvěř.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00