Jak na věc


oblastní spolek českého červeného kříže děčín

PŘEDEPSAL VÁM LÉKAŘ ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU?

    V základních oborech zajišťuje Oblastní nemocnice Náchod zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc obyvatel.
    Oblastní nemocnice Náchod a.s. se svými lokalitami zajišťuje akutní, dlouhodobou a následnou péči, LPS pro děti i dospělé a praktického lékaře pro dospělé.
    Lůžkovou i ambulantní péči zajišťuje v oborech: akutní rehabilitace, ARO, gynekologie a porodnictví, chirurgie, léčebna dlouhodobě nemocných, lůžka následné péče, neurologie, ortopedie, pediatrie a neonatologie, psychiatrie, urologie, ušní-nosní-krční, vnitřní lékařství.
    Oblastní nemocnice Náchod a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2333 dne 12. listopadu 2003.
    12. 11. 2003 vznikla akciová společnost Oblastní nemocnice Náchod a.s., ta následně (2004) vytvořila s akciovými společnostmi nemocnic v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Broumově Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.


Volejte NONSTOP na 312 606 111 nebo zdarma záchrannou službu 800 888 155

    Ambulantní péči zajišťuje v oborech: endoskopické centrum, hemodialyzační středisko, infekční lékařství, klinická onkologie, LPS pro děti i dospělé, praktický lékař pro dospělé.
    Komplementární péči zajišťuje v oborech: cytologie, klinická biochemie a diagnostika, klinická hematologie a transfúzní služba, klinická mikrobiologie a imunologie, mammografický screening, patologie, radiologie a zobrazovací metody
    V roce 2012 získala vybraná pracoviště nemocnice v Náchodě, auditem komise Ministerstva zdravotnictví ČR, statut Iktového centra, tzn. centra specializovaného na diagnostiku a léčbu akutních cévních mozkových příhod.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00