Jak na věc


obecné úřad jesenný

Studijní oddělení - místnost č. 1N011

    Jako student máte na výběr mezi bezplatným studentským průkazem, nebo mezinárodní kartou ISIC (studenti kombinovaného studia kartou ALIVE), která Vám umožní získat studentské slevy na dopravu i nákupy, různé kulturní a sportovní akce, apod. Průkazy se vydávají první výukový týden.
    Dalšími důležitými dokumenty pro Vás jsou směrnice o bakalářských pracech, o praxích a další vnitřní předpisy, směrnice a sdělení. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny v informačním systému.
    V průběhu studia máte také možnost absolvovat semestr na partnerské vysoké škole v zahraničí. Studium úspěšně absolvované v zahraničí je po návratu plně uznáno a bude uvedeno v dodatku k diplomu. Proces uznávání předmětů studovaných v zahraničí je popsán v Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013. Více informací na mezinárodním oddělení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00