Jak na věc


nudisté jadran

GALERIE: Nic pro stydlivé. V této vesnici se oblečení nenosí

    Podívejme se proto na psychologický dopad nudity, který platí nejen v sauně, ale univerzálně, neboť má vždy podklad v pudu rozmnožování. Nelze opomenout, že pohlavní pud nutí člověka k naplnění kosmogenetického plánu obnovy života na této zemi. Tento pud se neobytně projevuje sexuální motivací (stavu připravenosti živočicha k určitému jednání). Její součástí jsou tři složky:
    Lidé po celém světě odkládají svršky a vyrážejí na zahrádky. Na první sobotu v květnu totiž připadá Světový den nahých zahrádkářů. Svými fotografiemi, jak v rouše Adamově a Evině zalévají zahrádky a zastřihují křoví, zaplavili nudisté sociální sítě.
    Sexuální vzrušení je základní emocí sexuálních aktivit a vychází nejen ze somatické (tělesné) existence prvních dvou výše uvedených předpokladů, ale také z pouhých představ sexuálního objektu – autoerotiky. Až potud se tyto všeobecné zásady týkají jak žen, tak i mužů. Je nesporné, že přicházejí v úvahu při každém společném saunování mužů a žen. Pohled na obnaženého člověka, zejména jiného pohlaví, se odráží nejméně ve dvou oblastech.


Zvyšují se úroky hypoték i půjček, na běžném účtu v bance je ale úrok nula.

    Tímto přístupem se saunování úzce přibližuje k pojetí naturismu. Zde se subjektivní pocit sexuálního dráždění v prakticky blízkém kontaktu s druhým pohlavím (většinou) jednak rekanalizuje především k estetickému vjemu, jednak kompenzuje vlastním identickým jednáním (tedy vlastní nahotou, přestavenou v celé syrovosti veřejnosti) jako reciproční podnětový dar. Jak ukazuje praxe, vede to k jinému chápání nahoty, nežž je tomu při pudovém sexuálním jednání lidské dvojice nebo skupiny. Účastníci saunování i naturistických aktivit se proto cítí proto morálně (lépe řečeno lidsky, ne animálně) na výši. (by se cítit měli morálně na výši [pozn. red.])


Saunisté i naturisté – vždy nudisté

    Nudita je obvykle předkládána komerčně jako výtvarný projev různé estetické kvality v podobě uměleckého aktu anebo jako umělecké svlékání (striptýz). V obou případech jsou konzumenti od nahého těla hmotně vzdáleni a přijímají je jako estetický vjem. Ať však chtějí či nechtějí, i tento vjem vyvolává tak či onak známý naturalistický prožitek, který je pevnou součástí lidské přirozenosti, jakkoli je vědomě skrýván, byť je nezbytnou součástí intimních vztahů. V dnešní době však není nudita už tak důsledně, až prudérně ukrývána a lidé jsou k zveřejňování nudity své i jiných tolerantnější. Nevím, jestli to není jeden z důvodů, proč se nazí lidé rádi vyhledávají v saunách, kde mohou využít principu „povinné nahoty“ – nutné k efektu saunování – k vzájemnému představení svých těl. Určitě je to pouze přirozený, většinou neúmyslný exhibicionismus, který je do určité míry kompenzovaný možností vidět druhé ve stejném postavení. Podívej se, však tě vidím také! Jakási kombinace tohoto bodu s následný
    V této vesnici se zjevně nikdo nestydí. Jak jinak si totiž vysvětlit to, že naprostá většina obyvatel chodí nahých. Nejen doma, ale třeba i v hospodách a obchodech.
    Sexuální emoce, totiž komplex dějů, zahrnujících sexuální vzrušení, jeho pocitové vyvrcholení (orgazmus) při koitální i nekoitální aktivitě a zamilovanost;


Nudisté I (H0) - Dotaz na prodavače

    Hned zpočátku této části mého výkladu, musím říci, že považuji saunisty i naturisty především za vyznavače či aktéry určitého životního stylu. Jak saunismus, tak naturismus jsou však doktríny neodmyslitelně spojené s nuditou, a to i přes odlišné atributy jejího významu v obou „–ismech“. Považuji tedy přívržence obou způsobů vztahu k pravému či modifikovanému přírodnímu prostředí za nudisty, i když se to leckomu nelíbí. Na přirozeném a korektním nudismu není nic špatného, v mnoha případech je účelný. Například účastníci olympiád v antickém Řecky závodili a bojovali nazí. Také při saunování je nudita podmiňující součástí hygieny saunové lázně a efektu biologických dějů saunujícího organizmu, což platí jak pro saunisty, tak i saunující naturisty.
    V Británii se objevila nová zábava - tzv. sociální ping pong, kdy jsou všichni hráči při hře nazí. Toto vylepšení si získalo velkou oblibu a stalo se místním hitem. Chtěli byste si ho také zahrát?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00