Jak na věc


novy ciselnik vzp

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

    Nové číselníky výkonů prošly na základě prosincové novely ministerstva zdravotnictví řadou podstatných změn. V případě některých oborů došlo například ke zcela jinému způsobu vykazování klinických vyšetření a vznikly nové mezioborové výkony. Zároveň byla zrušena omezení u některých typů výkonů, která byla uvedena v původních číselnících.
    v  minulém týdnu se uskutečnilo jednání s VZP ČR ve věci úhrady inkontinentních pomůcek. Jednání s vedením VZP se účastnila paní Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, pan Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a pan Václav Krása, předseda NRZP ČR. 
    Sdružení praktických lékařů ČR je nezávislá dobrovolná organizace, která na profesním principu sdružuje praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je uplatňování a hájení reformy ve zdravotnictví, rozvoj oboru všeobecného lékařství a spolupráce na jeho odborném vedení.
    Současná absence nového číselníku výkonů nás velmi trápí. Pro zdravotnická zařízení znamená místy až úplnou paralýzu, protože nemohou správně vykazovat provedené zdravotnické úkony. Celý proces komunikace s pojišťovnami se tak prodlouží a zkomplikuje, uvedl Zorjan Jojko, předseda Asociace ambulantních specialistů ČR.


Další články od CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

    Extrémní zpoždění číselníku výkonů způsobí, že řada lékařů tento měsíc nebude schopna správně připravit vyúčtování. Od pojišťoven pak mohou obdržet finanční náhradu se zpožděním nebo v chybné výši. Týká se to především zdravotníků, kteří nemají v ordinaci internet a nejsou schopni své programy pružně aktualizovat online. Ti totiž musí vyčkat na doručení distribučního DVD s aktuálními změnami, vysvětlil Jan Hlaváček, ředitel divize Ambulantní software společnosti CompuGroup Medical.
    Je důležité, aby měli lékaři možnost pracovat vždy s aktuálními údaji. Zpožděné vydání číselníku výkonů považujeme za zásadní pochybení. Zajímá nás, jak pojišťovny sjednají nápravu, sdělil Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.


Lékaři stále nemají nový číselník výkonů VZP

    Od 1. 12. 2016 bude na stránkách VZP zveřejněn nový číselník inkontinentních pomůcek. Společně jsme prosazovali několik bodů, které mají zajistit, aby nedošlo novým číselníkem ke zhoršení situace osob s inkontinencí. Proto jsme požadovali, aby nám před oznámením nového číselníku VZP umožnila ještě připomínkovat návrh, abychom mohli navrhnout případné korekce. Dále jsme požadovali, aby s novým číselníkem inkontinentních pomůcek vyslovily souhlas odborné společnosti a byla provedena analýza dopadů na klienty – pacienty, abychom byli seznámeni s metodikou stanovení nejméně ekonomicky náročné varianty. To znamená, měli bychom znát, proč konkrétní výrobek nebo skupina výrobků byla vybrána jako nejméně ekonomicky náročná varianta. Upozornili jsme na to, že efektivita těchto výrobků může být zjišťována na základě několika způsobů hodnocení. 
    Číselník výkonů vydávaný VZP obsahuje aktuálně platné úhrady a je závazný pro všechny tuzemské pojišťovny. Lékaři podle nich na konci každého měsíce vykazují provedenou péči zdravotním pojišťovnám. Pokud se k lékařům nedostanou nové číselníky do konce ledna, vyplní výkazy podle zastaralých údajů, čímž mohou být kráceny jejich finanční odměny.
    Bylo založeno již v roce 1990 ve snaze vytvořit určitou protiváhu při jednáních s centrálními organizacemi. Od svého vzniku informuje své členy prostřednictvím Bulletinu SPL ČR o své činnosti a zároveň i o odborné problematice. V současné době má 4000 členů (přibližně 80% z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou profesní organizaci lékařů v ČR.
    Považujeme za naprosto nezbytné, aby byly nové číselníky k dispozici pro všechny nejpozději do konce tohoto týdne. Pokud se tak nestane, nebudou pojišťovny schopny dokončit související administrativní náležitosti ani do poloviny února, doplnil Zoran Jojko.


Číselník výkonů VZP měl být již k dispozici 10.1. 2013 - tedy 10 dnů od nabytí účinnosti nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví k seznamu výkonů. Kvůli tomuto zdržení nebudou podle odborníků někteří lékaři schopni včas připravit správně vyplněné vyúčtování zdravotní péče za měsíc leden 2013.

    VZP ČR vyšla našim požadavkům vstříc. Měli jsme možnost ještě do včerejšího dne podat případné připomínky k návrhu číselníku úhrady inkontinentních pomůcek. Současně jsme se shodli na tom, že VZP ČR prověří jednotlivé výrobky i jinými výkonnostními kritérii než které nyní používá. Způsobů hodnocení inkontinentních pomůcek je několik variant. VZP používá metodu měření efektivity tzv. MDS. My jsme požadovali, aby byly použity i jiné metody měření. Dohodli jsme se, že v lednu 2017 se uskuteční další schůzka, kde bychom měli být seznámeni s analýzou dopadů nového číselníku na klienty – pacienty. Dále vedení VZP slíbilo, že v těch případech, kdy zdravotnické prostředky mají i sociální dopad na pacienty, kteří je používají, budou jednotlivé návrhy a změny konzultovány s NRZP ČR, a to jako s organizací, která věrohodně zastupuje pacientské organizace. Prostředky, které mají širší sociální dopad, jsou například inkontinentní pomůcky, invalidní vozíky, chodítka a podobně. Samozřejmě, že NRZP ČR
    číselník VZP – oficiální ceník léčiv obsahující informaci o maximální ceně v lékárně, o preskripčním omezení, o úhradě ze zdravotního pojištění. Jeho vydáváním je pověřena VZP a jde o detailní zpracování vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Je vydáván nejméně jednou ročně, zpravidla se čtvrtletně vydávanými doplňky. Pro svou barvu desek bývá označován jako „žlutá kniha“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00