Jak na věc


normální rozdělení

Diskuse - zanechat komentář Zrušit odpověď

    Krevním tlakem se rozumí takový tlak, kterým působí krev při protékání na stěny cév, pochopitelně jej tedy vytváří především působení našeho srdce. Hodnota krevního tlaku je měřena a udávána v milimetrech rtuťového sloupce a my si v dnešním článku povíme, které hodnoty jsou považovány za normální, kdy jde už o extrém a jak vlastně správně měřit. Tak pojďme na to.
    Nebezpečný je především pravidelně vysoký krevní tlak, který není radno podceňovat. Na místě by měla být návštěva lékaře, který doporučí vhodnou léčbu či třeba i úpravu jídelníčku a nevhodných životních návyků.
    Normální hodnota krevního tlaku u dospělých osob je nižší než 140 mmHg (milimerů rtuťového sloupce) pro systolický krevní tlak a nižší než 90 mmHg pro diastolický krevní tlak. Ve Spojených státech se v poslední době stále častěji hovoří o tzv. vysokém normálním tlaku, kterému odpovídají hodnoty systolického tlaku 130-139 mmHg a diastolického tlaku 85-89 mmHg.
    Trochu odlišně je to s hodnotami krevního tlaku také v případě našich nejmenších. Zatímco normální krevní tlak pro kojence se pohybuje okolo 80/45 mmHg, pro větší děti hodnoty zase dosahují přibližně 110/70 mmHg.


Spolehlivé měření krevního tlaku

    Prvně je třeba říci, že krevní tlak stále kolísá a nejde přitom o nic neobvyklého. Naopak – stále stejného naměřené hodnoty krevního tlaku jsou velice vzácné, vliv na ně má totiž nemalé množství faktorů. Mezi ty patří například denní doba, psychická i tělesná zátěž, teplota okolního vzduchu či vliv potravin a nápojů.
    Nutné je rovněž vědět to, že krevní tlak rozdělujeme na systolický a diastolický. Systolický tlak je měřen ve vypuzovací fázi srdeční akce, diastolický zase při plnění srdečních komor. Digitální tlakoměr nám ukáže obě dvě hodnoty. A jak mají zhruba vypadat, abychom krevní tlak mohli považovat za normální?
    Podle Mezinárodní společnosti pro hypertenzi a Světové zdravotnické organizace definujeme hypertenzi jako hodnoty systolického tlaku vyšší nebo rovny 140 mmHg nebo hodnoty diastolického tlaku vyšší nebo rovny 90 mmHg. Pro stanovení diagnózy hypertenze je třeba, aby tyto hodnoty tlaku byly naměřeny opakovaně při nejméně dvou různých návštěvách lékaře.
    Normální hodnota krevního tlaku u dospělých osob je nižší než 140 mmHg (milimerů rtuťového sloupce) pro systolický krevní tlak a nižší než 90 mmHg pro diastolický krevní tlak.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00