Jak na věc


nemocnice kladno ortopedie

Vítejte v Nemocnici Strakonice, a.s.

    Dne 13.08.2018 jsem byl po ošetření na pohotovosti ve večerních hodinách hospitalizován na interním oddělení. Vzhledem k tomu, že jsem byl velice spokojen s péčí o mou osobu, bych chtěl poděkovat a udělit velkou pochvalu ošetřujícímu personálu. Zvláště pak zastupující staniční sestře p. Porebové a jejímu kolektivu, který se o mne po dobu mé hospitalizace staral. Velice si vážím práce těchto lidí a jsem rád, že mi byli nápomocni v mé nelehké zdravotní situaci. 
    Od dnešního dne, tedy 31. ledna 2020 platí ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje, tj. v Pardubické, Chrudimské, Orlickoústecké, Litomyšlské a Svitavské nemocnici zákaz návštěv, a to z důvodu chřipkové epidemie.
    Touto cestou bych ráda poděkovala za péči o mou babičku, která ležela na oddělení následné péče celé tři měsíce. Poděkování prosím předejte celému ošetřovatelskému personálu, ale hlavně rehabilitačním sestřičkám Lucii a Miroslavě. Díky rehabilitačním sestřičkám je moje babička opět schopna téměř samostatného a důstojného života. Ještě jednou mnohokrát děkuji z celého srdce.
    Ráda bych tímto poděkovala celému personálu na oddělení Porodní a Šestinedělí. Profesionální a při tom lidský přístup k pacientům je nedocenitelný, velice si toho vážíme. I díky vám všem jsme vše zvládli! DĚKUJEME!!
    Dárcem se může stát fyzická i právnická osoba, příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční.


Prvními dětmi narozenými v Pardubickém kraji v roce 2020 jsou Alžběta a Sebastian

    Ráda bych poděkovala touto cestou za vzornou péči na gynekologii ve Strakonicích, kde jsem byla před 14 na operaci. Lékaři, sestřičky, uklízečky byli moc ochotní, usměvaví, odcházela jsem spokojená...
    V lednu 2020 jsem byl hospitalizován a operován pro kýlu na chirurgii ve vaší nemocnici. Chtěl  bych velice poděkovat lékařům, sestrám a ostatnímu personálu tohoto oddělení. Vše bylo na vysoké úrovni, poprvé jsem se necítil jako pacient, byl jsem klient. S takovým přístupem jsem se setkal poprvé a 1.místo mezi nemocnicemi Vám bezesporu patří!
    Se začátkem letošního roku se ve světě objevila nová epidemiologická hrozba - koronavirus 2019-nCoV. Jak se můžeme chránit? Co máme dělat v případě podezření na nákazu?
    Jak dlouho trvá porod, jak lze tlumit bolesti nebo v jakých polohách mohou rodičky rodit? Na tyto a další otázky odpovídali lékaři z gynekologicko-porodního oddělení Svitavské nemocnice MUDr. Martina Findejsová a Dr. Mykola Preslitskyi.
    Nemocnice je založena Jihočeským krajem, disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky pro akutní a následnou péči a rozsáhlým spektrem odborné ambulantní péče. Přirozenou spádovou oblastí jsou oblasti Strakonicka, Klatovska, Prachaticka a Písecka. 


Jak se chránit proti koronaviru

    Prvním novoročním miminkem v Pardubickém kraji je holčička Alžběta, která přišla na svět v Pardubické nemocnici už čtyři minuty po půlnoci. O hodinu později, v 1.05 se v Chrudimské nemocnici narodil chlapeček Sebastian, svitavský okres přivítal své první dítko ve 4.15, holčičku Izabelu z Poličky. Orlickoústecká nemocnice na svoje první novoroční miminko zatím čeká.
    Rád bych vyjádřil vděk za vynikající péči a příjemný a ochotný přístup, jichž se mi ve Vaší nemocnici dostalo při velice rychlém vyšetření následujícím poté, co u mě byla náhodně objevena akutní anémie, a i při následné hospitalizaci a operaci. Moje poděkování směřuje především k panu dr. Vašíčkovi z interního oddělení, paní dr. Zimmermannové z hematologie, paní dr. Sáňkové z ARO, panu dr. Vašátkovi z chirurgie a mému operatérovi panu dr. Hladovi (který mi dokonce telefonoval, aby se optal, jak se cítím a zda se neobjevily nějaké komplikace po propuštění z nemocnice). Dále pak děkuji samozřejmě také sestřičkám na jmenovaných odděleních a všem, kdo se podíleli na vyšetřeních, operaci nebo jiným způsobem přispěli k tomu, že jsem brány nemocnice opouštěl s pocitem, že všichni udělali maximum pro to, aby se můj zdravotní stav optimalizoval.


Prvním miminkem narozeným na Svitavsku byla Izabelka

    Oddělení nukleární medicíny nabízí denzitometrické vyšetření, metodu zjišťující hustotu minerálů v kosti a hustotu kostní tkáně, která slouží zejména k diagnostice osteoporózy.
    Prodělal jsem v gastroent. ambulanci koloskopické vyšetření. Chtěl bych poděkovat zdravotníkům za laskavé přijetí a profesionální přístup. Ne ve všech nemocnicích přistupují ke svým pacientům takto lidským způsobem, o čemž jsem se přesvědčil před několika lety při stejném zákroku u své manželky na jiném pracovišti. Zákrok prováděla MUDr. Odvodová za asistence sester p.Lukešové a p.Kašparové.


Termíny předporodních kurzů na rok 2020

    Koncem října jsem se stal obětí dopravní nehody, při které jsem utrpěl závažná poranění horní a dolní končetiny. Byl jsem transportován do traumatologického centra v Českých Budějovicích, kde jsem byl operován a po třech dnech převezen na chirurgické oddělení Strakonické nemocnice, kde o mne bylo naprosto profesionálně a lidsky postaráno. Vzhledem k tomu, že rozsah poranění neumožňoval provádět samostatně základní lidské potřeby, byl jsem přeložen na oddělení následné péče. A i tady jsem se  opět setkal s  naprosto skvělou péčí veškerého personálu. Dovolte mi tedy, abych vyjádřil velké poděkování všem zaměstnancům těchto oddělení za obrovskou podporu, které se mi dostalo v mé těžké životní situaci. Mají můj obdiv a respekt.
    Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální přístup a péči, která byla poskytnuta mé dceři v době její hospitalizace v prosinci 2016 na dětském oddělení Vaší nemocnice. Velký dík patří nejen MUDr. Martinu Gregorovi za nasazení včasné a vhodné léčby, ale i lékařkám a sestřičkám za jejich odborné znalosti, ochotu a trpělivost.
    Historie strakonické nemocnice se píše již od roku 1892. V současné době je u nás ročně hospitalizováno cca 14 500 pacientů a provedeno 140 000 ambulantních ošetření. 
    V lednu byla naše dcera hospitalizována na dětském oddělení. Velmi si vážíme veškeré péče, kterou personál oddělení naší dceři a mě poskytl. Poděkovala jsem lékařům i sestrám osobně, avšak ráda bych vyjádřila poděkování i touto cestou. O veškerých postupech průběhu léčby jme byli vždy informováni, a to i ve vypjaté situaci při příjmu dcery, což pro nás bylo velmi důležité. Přístup lékařů i sester považuji za velmi profesionální a současně velmi lidský.


Časté otázky o porodu zodpověděli ve videu lékaři ze svitavské porodnice

    Chtěla bych touto cestou poděkovat chirurgickému oddělení strakonické nemocnice. Byla jsem velmi spokojena s prací lékařů i sestřiček, a to nejen s běžnou péčí, ale i se vstřícností, pokud jde o stravování atd. Nyní jsem v péči chirurgické ambulance. Oceňuji, jak se mi přes velký počet pacientů všichni věnují.
    Můj tatínek několik roků, třikrát v týdnu, dojížděl sanitkou do stále známějšího prostředí dialyzačního oddělení, kde si velmi chválil přístup všech pracovníků. V první řadě odbornost, dále vřelý a přátelský úsměv, pohoda, ochota, pokaždé pomocná ruka poblíž, zájem ... to jsou ty "léky", kterými navíc disponuje toto pracoviště. Naše obrovské poděkování patří panu doktoru Josefu Moltašovi, který svým příkladným přístupem vede své podřízené tou správnou cestou. Veliký dík patří tedy samozřejmě  i všem pracovníkům oddělení... sestřičkám a pomocným sestřičkám, jejichž úsměv rozsvicuje všechny pokoje a vlídná slova hladí srdíčka nemocných. A nejen jich...i mně (a naší rodině) se pokaždé dostalo podpory v v tatínkových těžkých chvílích, kterých s přidávajícími se zdravotními komplikacemi přibývalo. Též řidici přepravních sanitek si zaslouží naše poděkování. Ochota a lidskost je jejich vizitkou.


Zdravotnická škola ve Strakonicích

    Vyjma letních prázdnin pořádá Svitavská nemocnice každý měsíc předporodní kurzy pro nastávající maminky a jejich doprovod. Přehled termínů na letošní rok najdete níže v textu.
    Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu primáři Gregorovi, jeho týmu lékařů a sester a paní doktorce Kinkorové za vynikající a vysoce lékařsky odbornou péči, kterou projevili při hospitalizaci naší dcery. Díky jejich vysoce odbornému a profesionálnímu přístupu, jehož součástí byl i transport do FN Motol je dcera v pořádku. Ještě jednou mockrát děkujeme.
    V minulém týdnu jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici na oddělení neurologie. Byl jsem mile překvapen technickým vybavením oddělení. Velmi si vážím vysoké profesionality Vašich lékařů i zdravotních sester na oddělení neurologie. Příjemná verbální komunikace, empatie i smysl pro humor byly pro mne cenným přívlastkem jejich práce.


V Nemocnici Pardubického kraje je od 31. ledna do odvolání vyhlášen zákaz návštěv

    Chtěla bych Vám tímto poděkovat za skvělou péči na oddělení interny. Již podruhé jsem se dostala do péče MUDr. Nováka. Nemohu si jeho pečlivost a zájem o mé zdraví vynachválit. Je nejen pečlivý, svědomitý, ale hlavně mu nechybí soucit a lidskost. Dále bych chtěla též poděkovat sestřičkám za ochotu a milý přístup. Také bych vyzdvihla čistotu pokoje, kde jsem ležela a i stravu, která byla rozmanitá a chutná.
    Nemám ráda vzkazy na sociálních sítích a hlavně komentáře, které tam pak vznikají a tak si dovoluji Vám zaslat zprávu tímto způsobem. Nedávno jsem byla hospitalizována na Chirurgickém oddělení č. 1, kde jsem absolvovala laparoskopickou operaci žlučníku. Již v minulosti jsem ve strakonické nemocnici prodělala několik operací - na gynekologii a byla jsem vždy spokojená a tak strakonická nemocnice pro mě byla jasnou volbou. Nyní nemůžu jinak, ale musím vyslovit díky a pochvalu celému chirurgickému oddělení za úžasnou péči. Díky všem lékařům a milým sestřičkám za vzornou péči, ochotu, obětavost a za milý úsměv. Pro každého je pobyt v nemocnici nepříjemný, ale s milým přístupem personálu se vše dá lépe zvládnout.


Adresa: Radomyšlská 336, 38629 Strakonice, ČR

    V prosinci 2018 jsem byla opět hospitalizovaná ve Vaší nemocnici na chirurgickém oddělení. Byla jsem tam velmi spokojená s přístupem lékařů zejména s MUDr. A. Jedličkou, MUDr. M. Kunclem a MUDr. R. Nikolenkem. Přístup ostatního personálu byl velmi příjemný. Tímto bych Vám ráda poděkovala a popřála do nového roku mnoho úspěchů.
    Byla jsem propuštěna po operaci z gynekologického oddělení .Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování za profesionalitu lékařů v čele s panem primářem MUDr. Vláškem i zdravotních sester a asistentek. Děkuji jim za laskavý a milý přístup, ochotu, obětavost a nepřetržitou péči. Všichni zaměstnanci na tomto oddělení dokazují, že jejich povolání je zároveň posláním.Mé poděkování patří také všem optimistickým tvářím, které pacient vidí před uspáním na operaci. Celý tým na operačním sále na mě působil velmi příjemně se snahou odvést pacientovu pozornost jinam.
    Oznámení a chystané akceZákaz návštěv od 30.1.2020Zveřejněno: 28. leden 2020Purkyňka 19.3.2020: Alkohol: škodlivé užívání a závislostZveřejněno: 26. leden 2020Purkyňka 20.2.2020: Kožní změny při léčbě interních chorobZveřejněno: 26. leden 2020Chceš se stát praktickou sestřičkou a studovat ve Strakonicích?Zveřejněno: 23. prosinec 2019Provozní doba lékárny o Vánocích 2019Zveřejněno: 17. prosinec 2019


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00