Jak na věc


nemocné koťě

Vet Life Natural DOG Struvite Management 12kg

    Zhoubné nádory u nadledvinek najdeme velmi řídce, o tom jsou ale zákeřnější. Jejich tkáň obvykle hormony vůbec neprodukuje a neexistuje tedy způsob, jak bychom mohli odhalit nadcházející potíže. Tyto tzv. němé nádory často odhalí lékař při jinak rutinním ultrazvukovém vyšetření ledvin, například při preventivní prohlídce. Důležitá je včasné léčba, protože tento typ nádorů může zakládat vzdálená ložiska (metastázy) i v jiných orgánech a tím ohrozit jejich správnou funkci.
    Podkladem pro zpracování je Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení A(MZ)1-01 pro obor diabetologie. Výkaz vyplňuje samostatně každá diabetologická ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Zároveň jej vyplňuje ordinace praktického lékaře pro dospělé. Publikace obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a údaje o činnosti těchto ordinací. Všechna data jsou tříděna podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby a vždy podle krajů.
    Nejčastějším enzymatickým onemocněním nadledvinek je vrozená adrenální hyperplazie, která postihuje obě pohlaví. Příznaky se ale u chlapců a dívek liší.


Vet Life Natural DOG Renal 12kg

    Podkladem pro zpracování je Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení A(MZ)1-01 pro obor diabetologie. Výkaz vyplňuje samostatně každá diabetologická ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Zároveň jej vyplňuje ordinace praktického lékaře pro dospělé. Publikace obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a údaje o činnosti těchto ordinací. Všechna data jsou tříděna podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby a vždy podle krajů.
    Vzhledem k jejich funkci v organismu jsou nadledvinky nejčastěji ohroženy především tzv. enzymatickými poruchami, které brání jejich správné funkci. Veškerá léčba by měla spadat do péče endokrinologa, který ji dokáže upravit na míru konkrétnímu pacientovi.
    I nadledvinky může postihnout obávaný tumor a to ve zhoubné i nezhoubné formě. Naštěstí u nich ale dominují právě nádory nezhoubné (benigní), které dokonce v mnoha případech produkují účinné hormony. Problém ale spočívá v tom, že buňky z rakovinného bujení se chovají zcela nezávisle na svém okolí. Produkují si tedy kolik hormonů chtějí často bez jakéhokoliv vzorce. Jak jejich počet narůstá, mohou se začít objevovat problémy vzniklé právě nadbytkem některého z jinak potřebných hormonů.


Vet Life Natural DOG Struvite Management 2kg

    I když o nich běžný člověk příliš neví, nadledvinky patří v našem těle k velmi důležitým žlázám z vnitřní sekrecí, které produkují pro život nezbytné hormony. Ale nemocné nadledvinky příznaky často odkazují spíše na jiné banální potíže a onemocnění tak nemusí být odhaleno včas. Kromě znalosti fyziologických pochodů v našem těle jsou proto pro zdraví nezbytné i pravidelné návštěvy praktického lékaře, který dokáže problém včas rozpoznat.
    Měli byste vědět: nemocné nadledvinky jsou neoddělitelně spjaty i s některými diagnózami. Typické jsou například pro Addisonovu chorobu, která na sebe upozorní především zvýšenou pigmentací na neobvyklých částech těla a chutí na velmi slaná jídla, a to obvykle mezi 30. a 50. rokem věku.
    Podkladem pro zpracování je roční výkaz o ambulantní péči o nemocné diabetem. Obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a jejich činnosti. Údaje jsou tříděny podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby, vždy podle krajů.
    Naopak metastázování rakoviny z jiných orgánů (typicky prsů, plic nebo ledvin) se projevuje nedostatkem hormonů produkovaných nadledvinkami a jejich příznaky bývají velmi podobné Cushingovu nebo Connovu syndromu. Vždy jsou potřeba další doprovodná vyšetření, než může být diagnóza rakoviny nadledvinek spolehlivě diagnostikována!


Vet Life Natural DOG Ultrahypo 2kg

    Bohužel nemocné nadledvinky příznaky mohou spadat i do zcela jiných zdravotních projevů, které nelze v tomto stručném článku dostatečně přesně specifikovat, protože by zaplnily mnoho dalších stránek a ne vždy by byly jednoznačné. Proto si pamatujte, že pokud dojde k náhlé změně vašeho zdravotního stavu, nepodceňujte ji a ihned navštivte svého lékaře. Včasná diagnóza nemocí nadledvinek vám totiž může zachránit život.
    Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každá diabetologická ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Zároveň tento výkaz vyplňuje každá ordinace praktického lékaře pro dospělé, kde jsou aktivně léčeni diabetici. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).
    ISSN: 1210-8626, (0862-5646)Stran: cca 40 stranK dispozici jsou publikace s daty od roku 1978.Podkladem pro zpracování je roční výkaz o ambulantní péči o nemocné diabetem. Obsahuje údaje o počtu nemocných, personálním zabezpečení diabetologických ordinací a jejich činnosti. Údaje jsou tříděny podle pohlaví, věkových skupin, druhu léčby, vždy podle krajů.


Vet Life Natural DOG Ossalati 2kg

    Upozornit na nezhoubné nádory mohou především prudké změny tlaku a srdečního tepu (nemocní mají pocit, že jim srdce vyskočí z těla) i v situacích, kdy k tomu není žádný důvod. Důvodem bývá příliš velká tvorba hormonu adrenalinu, který může až donutit srdce k příliš velkému výkonu a tím vést k jeho selhání. Varovat by mělo i pravidelně se opakující extrémní vyčerpání nebo zvýšená hladina cukru v krvi.
    Tato méně známá onemocnění mají základ ve zvýšené tvorbě hormonů v kůře nadledvinek, konkrétně glukokortikoidu a aldosteronu. Oba tyto hormony způsobují prakticky selhání nadledvinek, které má fatální následky. Příznaky jsou velmi nespecifické od zvýšené chuti k jídlu a s tím spojenou obezitou, zvýšeným krevním tlakem a cukrovkou až po únavu, deprese a prudké změny nálad. Obvykle je potlačen i sexuální pud a u dívek menstruace. Není bez zajímavosti, že Cushingův syndrom byl popsán i u domestikovaných psů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00