Jak na věc


nemoci akvarijních ryb

Tropické nemoci můžete předejít prevencí

    Parkinsonova nemoc je vážné degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy s plíživým začátkem a postupnou chronickou progresí. Vzniká při degeneraci buněk části středního mozku, nazývané substantia nigra (tj. černá substance). Buňky této substance u zdravého jedince produkují dopamin, látku nezbytně potřebnou pro přenos nervových signálů. U Parkinsonovy nemoci se proto rozvíjí nedostatek dopaminu, což vede ke vzniku charakteristických obtíží s koordinací pohybů, stabilitou či udržováním potřebného svalového napětí.
    I když se cítíte po návratu z cest zcela zdraví, tropické nemoci není radno podceňovat. Příznaky nemoci se mohou projevit i několik měsíců poté. Doporučuje se vyhledat co nejdříve lékaře a absolvovat preventivní vyšetření stolice kvůli riziku nákazy parazity, a také vyšetření krve na malárii, pokud jste navštívili některou ze zemí tzv. malarické zóny.
    Spoléhat se na místní lékařskou péči se nedoporučuje, ať se vydáte kamkoliv. Vždy musíte počítat s možností, že budete odkázáni jen sami na sebe nebo na své průvodce. Očkování proti nejrozšířenějším infekčním chorobám by mělo být na prvním místě v oblasti prevence, neboť se v mnoha případech musí aplikovat i několik týdnů před cestou.


Naučte se měřit tělesnou teplotu správně

    Přestože Parkinsonova nemoc postihuje většinou starší osoby nad 50 let, existují případy, kdy se nemoc rozvinula ještě před 40. rokem života. Příčina nemoci zatím nebyla vědecky zcela objasněna; víme pouze, že jistou roli hrají genetické předpoklady ve spojení s nepříznivými faktory vnějšího prostředí působící na organismus jedince během jeho života. V důsledku těchto blíže neurčených vlivů dochází při Parkinsonově nemoci k zániku tzv. dopaminergních (tj. produkujících dopamin) buněk v černé substanci. Dopamin je však velice důležitý neurotransmiter – látka zajišťující přenos nervových signálů mezi jednotlivými vlákny nervové soustavy. Nedostatek dopaminu je poté zodpovědný za veškeré níže popsané projevy Parkinsonovy nemoci.


Když se zapomíná nejen na jídlo

    Parkinsonova nemoc se rozvíjí plíživě, mnohdy zcela nespecifickými příznaky, např. bolestmi svalů a zad, svalovými křečemi, poklesem výkonnosti, depresemi, pocity těžkých končetin atd. Postupně se dostavují 3 charakteristické příznaky Parkinsonovy nemoci (tzv. parkinsonské trias): poruchy hybnosti, rigidita, třes a jako čtvrtý typický příznak se připojují poruchy rovnováhy. Co se týče poruchy hybnosti, často prvním rozpoznatelným příznakem nemoci bývá zhoršená schopnost začít pohyb, pacient má obtíže např. vstát ze židle či se rozejít, chůzi zahajuje jakýmsi „cupitáním“ na místě, než se mu podaří udělat plnohodnotný krok. Poruchy hybnosti se projevují i jako celkové snížení rozsahů vykonávaných pohybů, pohybovou chudostí (včetně mimiky), celkovým zpomalením pohybových návyků dotyčného i zhoršenou schopností artikulovat. Dalším typickým příznakem je rigidita, určitá forma zvýšení svalového napětí, která pacientovi brání ve vykonávání pohybů. Dostavuje se také klidový, tzv. parkinsonský
    Na světě je 48 miliónů osob s demencí a číslo stále stoupá. V České republice se odhaduje, že z asi 153 tisíc v roce 2014 vzroste počet... Celý článek
    Na bolesti bederní páteře se mi velmi osvědčil jeden cvik,zkusím ho popsat. Ve stoje levou nohu dopředu,jakoby udělat krok s přenést váhu na tu nohu,... (zkráceno)


Zánět močových cest - jak s ním bojovat

    Léčba Parkinsonovy nemoci spadá plně do kompetence zkušeného neurologa. Základním lékem první volby je dodnes stále tzv. Levodopa, o které jsme něco málo naznačili již v předchozím odstavci. Levodopu bere pacient v tabletové formě, následně se látka krví dostává do mozku, kde se přetváří na chybějící dopamin. Sloučeniny, z nichž chemickou reakcí vznikají jiné, tělu potřebné látky, nazýváme obecně prekurzory a Levodopa je v tomto případě právě prekurzor dopaminu. Tím se deficit dopaminu snižuje na minimum a příznaky bývají zcela utlumeny, takže pacient žije téměř normálním životem. Problémy nastupují v okamžiku, kdy si organismus pacienta na Levodopu zvykne a již ani vysoké dávky v krátkých odstupech nevedou k ústupu obtíží. Pacientovi jsou následně ordinovány další, mnohdy velice drahé léky, které např. podporují tvorbu dopaminu či zvyšují jeho životnost. Zcela převratnou (a cenově tomu odpovídající) metodou léčby je tzv. hluboká mozková stimulace, kdy je pacientovi implantována do pot
    Dalšími faktory, ovlivňujícími šíření infekčních chorob, jsou kromě hygienických podmínek také nedostatečná prevence a nouze o kvalifikované lékaře, drahé léky, podvýživa atd.
    Portál Tropické nemoci pomůže zorientovat se v rizikových infekčních chorobách, které mohou ohrozit vaše zdraví. Samozřejmě se také dozvíte, jak jim předcházet co nejúčinnější cestou a kolik vás investice do zdraví bude přibližně stát.
    Aplikace vakcíny proti tropické nemoci vyžaduje dobrý zdravotní stav, který vám potvrdí váš obvodní lékař. Poraďte se s ním raději i o výbavě cestovní lékárničky pro danou lokalitu. Chystáte-li se na delší cestu, doporučuje se i preventivní zubní prohlídka.
    Tropické nemoci jsou jedním z nejrizikovějších faktorů na cestách do exotických zemí. Žlutá zimnice, hepatitida či AIDS, to je jen zlomek infekčních chorob, se kterými se můžete v rizikových oblastech setkat. Informujte se včas na našem portálu Tropické nemoci nejen o prevenci a dostupných opatřeních.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Důležité je odlišit Parkinsonovu nemoc, při níž se jedná pouze o nedostatek dopaminu při zachování příslušných receptorů pro tento neurotransmiter, od Parkinsonského syndromu, při kterém často dochází i k postižení zmíněných receptorů. Příčiny Parkinsonského syndromu bývají většinou objasněny, může se jednat o syndrom polékový, toxický, poúrazový atd. Na rozdíl od tohoto syndromu však Parkinsonova nemoc v léčbě dobře reaguje na podávání látek, z nichž se potřebný dopamin chemickou reakcí dotvoří (tzv. prekurzory dopaminu), neboť při ní zůstávají receptory pro dopamin neporušeny.
    Pro určení diagnózy Parkinsonovy nemoci je třeba provést kompletní neurologické vyšetření, během kterého se prokážou výše popsané projevy nemoci. Vyšetření provádí specialista – neurolog na příslušném oddělení a důležité je, aby vyloučil všechny jiné příčiny, které mohou vést ke zmiňovaným příznakům. Standardně se zhotovuje rozbor krve, CT mozku, EEG (snímá elektrickou aktivitu mozku), sonografie karotid, případně i nukleární magnetická rezonance. Důležitý je tzv. test Levodopou – Levodopa je lék, který má na projevy Parkinsonovy nemoci velký efekt, a proto výrazné zlepšení průběhu nemoci po jejím podávání značí téměř jistě pro tuto diagnózu.


Pivní sirup na kašel, který je i pro Vaše děti!

    V tropických oblastech je jedním z největších problémů nedostatečná hygiena, která nahrává četným epidemiím a infekční nemoci se v těchto podmínkách šíří o to rychleji. S tím také souvisí kontaminace vody i jídla v mnoha oblastech tropického pásu. Doporučuje se tedy na cestách pít jen vodu balenou a při konzumaci místních pokrmů se mít vždy na pozoru v jakých podmínkách se pokrmy připravují. 
    Cestování do exotických zemí se stává čím dál oblíbenější, a proto je kromě skvělých dobrodružných zážitků i větší riziko, že tropické nemoci se nevyhnou ani vašemu organismu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00