Jak na věc


názvy stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

    7 stromy v ks Zdravotní stav jehličnatých stromů počet stromů v ks stupeň hodnocení Obr. č. 6: Zdravotní stav jehličnatých dřevin stromy v ks Vitalita listnatých stromů počet stromy v ks Obr. č.7: Vitalita listnatých stromů stupe ň hodnocení
    3 SM Smrk ztepilý Picea abies TS Tis červený Taxus baccata Tsuga Tsuga kanadská Tsuga canadensis kan. Zerav záp. Zerav západní Thuja occidentalis Příloha 2 Celkový počet stromů 113 ks 883 ks listnaté stromy jehličnaté stromy Obr.č. 1: Celkový počet stromů.
    25 Obr.č.17: Důsledek každoročního ořezu větví bez ošetření. Obr.č.18: Hniloba horní části kmene v rozsáhlém stádiu.
    6 stromy v ks Zařazení stromů do tloušťkových intervalů počet stromů ks a více tloušťkové intervaly Obr.č.4: Zařazení stromů do tloušťkových intervalů stromy v ks Zdravotní stav listnatých stromů počet stromů v ks stupeň hodnocení Obr. č. 5: Zdravotní stav listnatých stromů


Sdružení pro ochranu přírody a výchovu Strom

    2 Příloha 1 Názvy a zkratky stromů Tabulka 1: Názvy a zkratky stromů BR Bříza bělokorá Betula pendula BK Buk lesní Fagus silvatica Dřez. troj. Dřezovec trojtrný Gleditsia triacantos DB Dub letní Quercus robur DBz Dub zimní Quercus petraea HB Habr obecný Carpinus betulus JS Jasan ztepilý Fraxinus excelsior BB Javor babyka Acer campestre JV Javor mléč Acer platanoides KL Javor klen Acer pseudoplatanus JR Jeřáb ptačí Sorbus acuparia BRK Jeřáb břek Sorbus torminalis KS Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Katal. trub. Katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides KJ Kaštanovník Castanea sativa jedlý Křídl. Křídlatec Ptelea trifoliata troj. trojlistý LP Lípa srdčitá Tilia cordata LPV Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Líska Líska turecká Corylus colurna tur. OL Olše lepkavá Alnus glutinosa ORC Ořešák černý Juglans nigra AK Trnovník akát Robinia pseudoacacia TR Třešeň obecná Prunus avium ptáčnice Mor. Moruše bílá Morus alba b. STR Střemcha Padus avium obecná VR Vrba bílá Salix alba Tristis Cypř.
    5 zkratky stromů Počet jehličnatých stromů Zerav záp. 1 Tsuga kan. 3 TS 59 SM 20 Smsitka 1 SMP 3 MD 8 JD 3 jehličnaté dřeviny ks JAL Bor.tuhá Bor.těž BO 6 BOC Cipř.hrach stromy v ks Obr. č. 3: Počet jehličnatých stromů
    4 zkratky stromů VR STR Mor.b TR AK ORC OL Líska tur. LPV LP Kříd.troj. KJ Katal.trub. KS BRK JR KL JV BB JS HB DBz DB Dřez. trojt. BK BR Počet listnatých stromů listnaté stromy ks stromy v ks Obr.č.2: Počet listnatých dřevin.
    18 Příloha 5 Lokalizace zmlazení v parku 1. Quercus robur 2. Quercus robur 3. Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica 4. Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus 5. Carpinus betulus, Acer platanoides 6. Acer platanoides 7. Quercus robur, Acer platanoides,


Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

    14 Příloha 4 Lokalizace keřů v parku 1. Forshytia intermedia, Crataegus laevigata, Corylus avellana, Symphoricarpos albus 2. Buxus serpervirens 3. Buxus serpervirens 4. Swida sanguinea, Sambucus nigra, Crataegus laevigata, Symphoricarpos albus 5. Forshytia intermedia 6. Swida sanguine, Crataegus laevigata, Sambucus nigra, Corylus avellana, Frangula alnus, Euonymus europaeus, 7. Swida sanguine 8. Crataegus laevigata, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Symphoricarpos albus 9. Paeonia suffruticosa, Symphoricarpos albus, 10. Sambucus nigra, Viburnum opulus, Frangula alnus 11. Sambucus nigra, Corylus avellana 12. Crataegus laevigata 13. Symphoricarpos albus, Viburnum opulus 14. Rosa canina
    9 Plodnost jehličnatých stromů 1 ks 1 ks 8 ks neúroda slabá úroda střední úroda bohatá úroda 62 ks Obr. č.10: Plodnost jehličnatých stromů.
    8 stromy v ks Vitalita jehličnatých stromů počet stromů v ks stupeň hodnocení Obr. č. 8: Vitalita jehličnatých stromů Plodnost listnatých stromů 13 ks 13 ks 12 ks neúroda slabá úroda střední úroda bohatá úroda 270 ks Obr. č.9: Plodnost listnatých stromů
    1 PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých stromů 6. Zdravotní stav jehličnatých stromů 7. Vitalita listnatých stromů 8. Vitalita jehličnatých stromů 9. Plodnost listnatých stromů 10. Plodnost jehličnatých stromů Příloha 3: Mapa stromů Příloha 4: Mapa keřů Příloha 5: Mapa zmlazení Příloha 6: Mapová příloha Příloha 7: Fotodokumentace


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00