Jak na věc


nárok na placenou péči jako paragraf na babičku

Chybějící údaje na daňovém dokladu

    Své dodavatele musíme kontrolovat v registru plátců, abychom se nedostali do problémů a neručili za jejich odvod DPH - viz Nespolehlivý plátce, ručení za odvod.
    U špatně stanovené daně na daňovém dokladu máme nárok na odpočet jen do výše špatně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně nižší) nebo jen do výše správně stanovené DPH (je-li daň spočítána chybně vyšší).
    Občas se stane, že úhradu našeho výdaje provede někdo jiný (dcera, přítel) ze svého účtu, případně prostřednictvím své platební karty. Pokud je daňový doklad k takové úhradě v pořádku - obsahuje naše údaje, je to v pořádku, protože pro účel DPH je důležité to, že jde o přijaté plnění související s prováděním naší ekonomické činnosti. Peníze mohly být třeba krátkodobou půjčkou a jestliže nešlo o zboží k osobní potřebě dcery či přítele, neměl by být s nárokem na odpočet DPH problém.
    Nárok na odpočet uplatníme nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo a my jsme už obdrželi k němu daňový doklad. Nemůžeme tedy žádat o odpočet DPH k plnění, které se sice uskutečnilo, ale daňový doklad jsme obdrželi až po skončení zdaňovacího období.


Ručení za nespolehlivé dodavatele

    Nárok na odpočet můžeme v běžném daňovém přiznání uplatnit do 3 let od data zdanitelného plnění. (Pokud však povinně krátíme koeficientem, tak jen v aktuálním kalendářním roce. Později jen dodatečným daňovým přiznáním.) Od 1.1.2012 však platí, že na uplatnění nároku na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor máme 10 let.
    V rámci své evidence k DPH evidujeme přijatá zdanitelná plnění a doklady 10 let archivujeme. U přijatých plnění s hodnotou vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH musí naše evidence obsahovat i DIČ dodavatele, od roku 2016 i původní číslo daňového dokladu dodavatele.
    V daňovém přiznání uplatňujeme nárok na vrácení DPH za přijatá plnění, tedy za ty nákupy, které jsou zároveň naše daňové výdaje. Snižujeme tak svůj odvod DPH finančnímu úřadu.
    V prvním daňovém přiznání k DPH si můžeme uplatnit nárok na odpočet DPH za zásoby mladší 12 měsíců, pokud k nim máme daňové doklady. Blíže viz Registrace plátce DPH.
    Pokud poskytujeme nebo využíváme stavební a montážní práce nebo obchodujeme se zlatem, šrotem či odpadem, řídíme se zvláštním režimeme reverse charge, viz § 92a-92e zákona o DPH.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00