Jak na věc


nádor hrtanu příznaky

Prevence - důležitá je pravidelná kontrola dutiny ústní

    Další možností je také náhlá porucha pohyblivosti jazyka, viklající se zub nebo zuby, neobvyklé krvácení z jazyka. Pokročilá stadia nemoci pak většinou zahrnují viditelný otok jazyka, viditelnou lézi v podobě vředu, bílé léze nebo krvácející léze, brnění jazyka, nepohyblivost, zvětšení okolních uzlin a bolest.
    Další možností je přímé prorůstání z okolí, jako je krk, spodina úst, krční mandle a podobně. Původem se nádory také řadí do mnoha skupin. Nádory mohou vznikat přímo ze struktur jazyka (sval, sliznice) nebo z okolních struktur, jako jsou lymfatické uzliny, podjazyková slinná žláza, krční mandle nebo jiná lymfoidní tkáň, struktury kůže (spinocelulární karcinom, bazaliom, melanom), dále pak teratom, adenokarcinom (žlázky v jazyku), lichen planus nebo Kaposiho sarkom.


Chronické příčiny vzniku nádorů jazyka

    K prevenci je ještě nutné dodat, že existuje řada faktorů, které jsou jasným rizikovým faktorem. Proto je důležité se jim vyhýbat. Patří k nim kouření a jiné užívání tabáků (žvýkání), nadměrná konzumace alkoholu nebo nákaza virem HPV. Dnes již existuje poměrně spolehlivé očkování proti typu 16, proto se doporučuje v prevenci vzniku nádoru jazyka a dutiny ústní. Důležité je také zabránit chronickému dráždění v ústech a zajistit správné zubní protézy a jiné pomůcky. Pravidelná správná ústní hygiena (čištění zubů alespoň dvakrát denně) patří také k prevenci vzniku nádorů jazyka a úst.
    Pro úplné odstranění a vyléčení je nezbytný chirurgický zákrok, kdy je nádor vyříznut. Pokud je nádor velkých rozměrů, je možné jeho velikost zmenšit radioterapií nebo chemoterapií. Toto je v případě zhoubných nádorů. Nezhoubné se většinou odstraní chirurgicky a po té již nedochází k žádným potížím. Při zákroku v ústech a především na jazyku je důležité myslet na to, jak bude dotyčný přijímat potravu. Někdy může opatrně srkat tekutou stravu, jindy je nutné před operací zavést žaludeční sondu k zajištění výživy. Pokud nádor jazyka zasahuje do okolí, je možné odstranit další struktury jako je část čelisti, toto jsou většinou velmi složité a dlouhé operace.
    V extrémních případech, kdy je nádor velkých rozměrů a viditelný nebo hmatatelný, je jasné, že jde o něco abnormálního v oblasti jazyka. Velmi často ale nádor začíná jako nenápadné zbarvení jazyka, nehojící se vřídek a podobně. Pokud léze přetrvává několik týdnů a nehojí se nebo se dokonce zvětšuje, je na místě vyhledat pomoc.


Elektrický mlýnek na obilí FAMILY Waldner Biotech

    Díky nim je člověk schopen rozlišovat 4 základní typy chutí. Chuť napomáhá poznat bezpečné a chutné potraviny od špatných nebo až nebezpečných. Další funkcí jazyka je čištění povrchu zubů a úst jako takových. Jazyk může mít i další funkce jako je čich, ochlazování těla nebo lov, ale tyto funkce se týkají jiných živočišných druhů, u člověka nejsou zachovány.
    Jazyk je svalnatý orgán, který je pokryt sliznicí. Jazyk má mnoho funkcí. Jazyk se nachází na spodině dutiny ústní a sliznice je kryta mnohovrstevným dlaždico-buněčným epitelem. Epitel s výběžky dává jazyku jeho specifický sametový vzhled. Jazyk má mnoho funkcí. Hlavní funkcí je zpracovávání a rozmělňování potravy.


Jídlem k radosti aneb jednou týdně s Ivou, Iva Georgievová (kniha)

    Premaligní léze je definovaná jako benigní, morfologicky změněná tkáň, která má vyšší pravděpodobnost transformace v maligní (zhoubný) nádor. Příkladem premaligní léze je leukoplakie (bílé plaky), erytroplakie (červené plaky) nebo smíšená forma zvaná erytroleukoplakie. Dalším příkladem premaligní léze je lichen planus a to hlavně erozivní typ, submukózní fibroza nebo aktinická cheilitida. Zajímavé je, že sumukózní fibróza je velmi častá v Indii. Typickým příznakem je nemožnost plně otevřít ústa, pocit pálení v ústech, šišlání díky otoku jazyka, potíže při rozmělňování jídla, potíže při polykání, dávení, snížená tvorba slin. Typicky jde o lézi, která se nehojí. Často si může nemocný myslet, že se například kousnul do jazyka, ale léze přetrvává týdny i měsíce. V takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
    Léčba nádorů jazyka je poměrně úspěšná v raných stádiích. Proto je prevence velmi důležitá. Jako tak zvaný screening se využívá služeb dentálních hygienistů, zubařů nebo také praktických lékařů. Dvakrát ročně by každá osoba měla mít ústa prohlédnuta jak pohledem, tak pohmatem při běžné rutinní zubní prohlídce. To by se mělo týkat každé osoby starší 20 let.
    Patolog by měl být schopen podle typických charakteristik buněk popsat typ nádoru (zda se jedná o zhoubný či nezhoubný typ a z jakého místa nádor vychází). Pro detailnější diagnostiku a zjištění, kam nádor zasahuje, je potřeba využít zobrazovacích metod. Nejlepší metodou je asi MRI magnetická rezonance nebo CT, počítačová tomografie. Počítačová tomografie umí detailně z různých pohledů zobrazit nádorovou masu. Zobrazení nádoru má velký význam pro  jeho léčbu.


Další příčiny vzniku nádorů jazyka

    Pomocí jazyka se potrava posouvá dále do krku a hltanem do žaludku. Typickou funkcí jazyka u člověka je mluvení a tvoření slov. Ohebnost jazyka pomáhá vytvářet širokou škálu zvuků a tónů. Sliznice jazyka obsahuje speciální buňky - chuťové pohárky, které snímají chuťové vjemy z povrchu jazyka a úst.
    Nádory jazyka se řadí k onemocněním ústní dutiny. Nádory jazyka se dělí na dvě hlavní skupiny - nádory nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) neboli také mezi lidmi známé jako rakovina jazyka. Nádorové onemocnění jazyka patří mezi poměrně vzácná onemocnění, ale statisticky jejich výskyt neustále mírně roste.


Škrabka na jazyk s plastovou úchytkou

    Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém, jelikož je veřejnost velmi málo informovaná o výskytu takto závažných onemocnění. Kvůli tomu nemocní vyhledávají pomoc často v pokročilém stadiu nemoci. Celosvětově se nádory jazyka vyskytují častěji u mužů a to až dvakrát častěji než u žen. Nejčastěji pak u mužů starších, přibližně 55 let a více. Zajímavé je, že se výskyt zhoubných nádorů jazyka silně vztahuje k určitým kulturním praktikám. V Indii rakovina jazyka patří k 40 % všech nádorům kvůli žvýkání tabáků a podobným zlozvykům (ve Velké Británii jsou to pouze 4 % všech nádorových onemocnění).
    Pokud jde o nezhoubný nádor, léze se vyskytuje pouze v místě jazyka a roste lokálně. U maligního nádoru hrozí riziko dalšího šíření po organismu cévami nebo lymfatickými cestami. Velmi brzký nález má velmi dobrou prognózu ve většině případů. Problém je, že umístění nádoru v oblasti jazyka je choulostivé a nádor se objeví většinou až v pokročilém stadiu.
    Jde vidět, že existuje široké spektrum možností, statisticky je ale nejčastějším zhoubným nádorem ústní dutiny a jazyka spinocelulární karcinom. Důležité je ještě zmínit jeden důležitý rizikový faktor, a tím je nakažení se HPV virem, což je lidský papilloma virus.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Tento virus má téměř 200 různých druhů, ale na nádorech v ústech se nejčastěji podílí typ 16 HPV. Virus napadne buňky v ústech a změní jejich DNA. Díky tomu se buňky začínají nekontrolovatelně množit a tvoří nádor. Nádor na základě HPV viru je typický pro osoby starší 50 let a osoby tmavé pleti. Afroameričani nebo Afričani onemocněním trpí dvakrát častěji než běloši. Muži jsou postiženi asi 3krát častěji než ženy. Pro nádory vzniklé na základě HPV je typické, že se objevují u nekuřáků. Výhodou je, že tyto nádory reagují ne léčbu mnohem lépe než nádory vzniklé kvůli kouření cigaret nebo alkoholismu.
    V počátečních stádiích jsou nádory jazyka velmi těžce rozpoznatelné. Léze bývají nebolestivé, a pokud jsou v zadní části jazyka, tak je lze jen velmi těžko vidět. Mohou připomínat malý nebolestivý vřídek nebo jen drobný hrbolek. Proto je velmi důležité, aby byla ústa důkladně prohlédnuta specialistou alespoň dvakrát ročně - zubní lékař nebo zubní hygienista by měl dvakrát ročně jazyk a celou dutinu ústní prohlédnout.
    Pro některé zhoubné nádory existuje stav, který se označuje jako premaligní léze. To znamená, že léze je nezhoubná, ale pokud nebude včas léčená, může se zvrhnout v maligní, tedy zhoubný nádor. K těmto premaligním lézím se například řadí leukoplakia. Leukoplakia je abnormalita, která vede až k 36 % vzniku spinocelulárního karcinomu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00