Jak na věc


muzeum čertů v úštěku

Jarní prázdniny v Moravském zemském muzeu 2018

    Pondělí 27. 8. 2018: Pojďte všichni ven, dnes je Branný den!V rámci zahájení Týdne dětí jsme si společně ověřili naše schopnosti a dovednosti. S týmem z organizace Komunitní centrum pro válečné veterány jsme absolvovali tzv. branný den. Na připravených stanovištích jsme zjistili, zda bychom obstáli v náročnějších životních situacích. Odpoledne jsme si v nové expozici MZM Středoevropská křižovatka: Morava ve 20.století pověděli také o vojácích, kteří bojovali za 1. světové války. Na závěr jsme navštívili brněnský protiatomový kryt pod Špilberkem.
    Čtvrtek 31. srpna 2017 - Předposlední den jsme vyrazili do Starého zámku v Jevišovicích, kde jsme si v doprovodu lektora prohlédli výstavu Umění skalních maleb a nahlédli jsme i do hradní kuchyně. Na půdě zámku jsme rovněž navštívili Dětský labyrint.
    Program vznikl ve spolupráci s Komunitním centrem pro válečné veterány, Muzeem Kroměřížska, Zoologickým oddělením MZM a Mineralogicko-petrografickým oddělením MZM.
    Středa 30. srpna 2017 - Uprostřed týdne jsme se vydali za ptáky do ornitologického ráje jižní Moravy NPR Lednické rybníky. Během programu jsme pozorovali nejen volavky, ale i další atraktivní druhy vodního i dalšího ptactva. Zažili jsme den očima zoologa a zjistili, že k poznávání přírody nejsou potřeba jen oči.


Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Te

    V mezidobí vzniklém sporem o dům č.p. 11 bylo nutno přestěhovat sbírky z nevyhovujících skladových prostor. Pro tyto účely byly v roce 1992 vytipovány prostory v bývalé velitelské budově v opuštěných kasárnách na Semanínské ulici. Tento objekt slouží jako depozitář muzea dodnes. Postupně byl vybaven zabezpečovacím zařízením a moderními úložnými systémy, na což nemalými částkami přispělo Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj. Otázka uložení sbírek byla tedy uspokojivě vyřešena, otevřena však nadále zůstávala otázka vybudování expozic muzea. V roce 1995 se stěhovala kancelář muzea z přízemí nové radnice do dalších provizorních prostor, tentokrát do objektu tzv. Národního domu v Kozlovské ulici 565. Zde - opět v nevyhovujících prostorách - sídlilo muzeum do podzimu roku 2006, aby bylo přestěhováno do dalších provizorních, i když již důstojných prostor v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Několik let pak muzeum využívalo výstavní síň v Kulturním centru Česká Třebová, aby mohlo alespoň form
    Úterý 28. 8. 2018: Koloniál pana Bajzy a výprava za vodním ptactvemVe výstavě Muzea Kroměřížska Ten kdo koupí, neprohloupí! jsme nahlédli do historie obchodování. Připomenuli jsme si dobu, kdy v cukrárně voněla vanilka, a v koloniálu bylo možné sehnat zboží z orientu. Odpoledne jsme se s ornitologem Moravského zemského muzea vydali na nedaleký rybník u Kroměříže a společně pozorovali vodní ptactvo.
    Koncem roku 1944 byl Bohumil Blecha ve vedení instituce vystřídán účetním Stanislavem Guthem, který pak řídil muzeum až do konce roku 1957. Počátkem roku následujícího se správcem stal učitel Bohuslav Štangler. Pod jeho vedením uspořádalo muzeum řadu výstav s regionální tematikou, on sám byl pak autorem populárně naučných publikací. Svou práci v muzeu ukončil závěrem roku 1968. Od počátku roku 1969 do roku 1985 byl muzejním správcem Emil Mikolecký. Také s jeho působením je spojena řada úspěšných výstav.


Lektorské výklady ve stálých expozicích MZM

    Čtvrtek 30. 8. 2018: Jak žily naše prababičky a dobrodružná plavba na řece MoravěVe Strážnici v místním skanzenu se děti seznámily se způsobem života chlapců a dívek v době před sto lety. Zjistily, jaké měly povinnosti, jaké hrály hry, vyzkoušely si péči o mladší sourozence (hadrové panenky) nebo sbíraly dříví a šišky. Děti doprovázel kamarád Fanošek, v jehož společnosti se dozvěděly, k čemu mohly sloužit předměty různých lidových řemesel a další zajímavosti z historie. Ve druhé polovině dne jsme se vydali na tematickou okružní plavbu po Baťově kanále, který letos slaví 80. výročí.
    V sobotu 29. září 2012 byla slavnostně otevřena nová budova Městského muzea Česká Třebová. Více jak 120 let trvající snaha mnoha správců zdejšího muzea o získání vlastních a důstojných výstavních prostor konečně skončila. Muzeum rekonstrukcí historického objektu čp. 11 a přístavbou zcela nové budovy získalo prostory pro krátkodobé výstavy i stálé expozice a navíc prostory sloužící badatelům a studentům. Ve dvorním traktu budov pak návštěvníci muzea najdou příjemnou odpočinkovou zónu.
    Od roku 2007 navíc muzeum zajišťuje provoz expozice v památkově chráněném objektu Chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově, od léta roku 2008 také nabízí kvalifikovaný výklad v rotundě svaté Kateřiny v České Třebové. V roce 2012 se podílelo na přípravě expozice s názvem Semanínská renesance v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně a od léta 2013 nově zpřístupňuje poutní kapli Panny Marie Pomocné na Horách u České Třebové.


Aktuálně zapůjčené výstavy v jiných muzeích

    Pondělí 28. srpna 2017 - Krásy parku Michalov - Letošní Týden dětí byl zahájen výletem do Přerova, kde pod vedením lektorky Muzea Komenského proběhla prohlídka dřevin a vyprávění o historii Městského parku Michalov. V odpoledních hodinách děti v doprovodu lektorů nahlédly do Záchranné stanice ORNIS a stálé expozice ptáků.
    Středa 29. 8. 2018: Trocha ekologie nikoho nezabijeV dopoledních hodinách jsme navštívili integrované centrum nakládání s odpady společnosti SAKO Brno, kde jsme se seznámili jak s teoretickou, tak i praktickou částí. Druhou část dne jsme strávili na ekofarmě Jalový dvůr, kde jsme blíže poznali chod farmy včetně možnosti pohlazení zvířátek a povožení se na konících.
    Doprovodný program pro rodiny s dětmi Japonské příběhy a zvyky k výstavě Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih se uskutečnil v sobotu 17. února 2018 v Dietrichsteinském paláci v Brně.


Doprovodný program pro rodiny s dětmi Japonské příběhy a zvyky

    Od roku 1985 spravoval českotřebovské muzeum technolog-projektant ČSD Jiří Pištora, kterému připadl nelehký úkol záchrany sbírek. V roce 1986 byly pro muzejní účely vyhrazeny tři místnosti v přízemí nové radnice. Navíc tou dobou muzeu také svitla naděje na získání vlastního objektu, a sice klasicistního domu č.p. 11 v Klácelově ulici, v samém centru města. Stavební úpravy domu skutečně hned roku 1987 začaly, ovšem celospolečenské změny nastartované roku 1989 situaci zkomplikovaly. Na dům byl vznesen restituční nárok, práce na jeho adaptaci byly zastaveny a případ začaly řešit soudy. Ty nakonec věc uzavřely v roce 2000. Od té doby byl dům v majetku města, dlouhé roky však ještě čekal na nutnou rekonstrukci.
    Program jarních prázdnin od 6. do 9. února 2018 připravili pracovníci Mineralogicko-petrografického odd., Entomologického odd., Ústavu Anthropos, Metodického centra muzejního pedagogiky a odd. Dětské muzeum Moravského zemského muzea.
    Expozice muzea nesou název „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí". Název v sobě spojuje - s jistou mírou nadsázky - čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe.


Vedoucí oddělení:Mgr. Sylva Brychtová tel.: +420 533 435 371e-mail: sbrychtova(zav.)mzm.cz Zaměstnanci:Marcela Červinková - edukátor v kultuřetel.: +420 533 435 274, e-mail: mcervinkova(zav.)mzm.czMgr. Marta Mannová - edukátor v kultuřetel.: +420 515 910 571, e-mail: mmannova(zav.)mzm.cz Monika Olešovská - edukátor v kultuřetel.: +420 515 910 571, e-mail: molesovska(zav.)mzm.cz Bc. Šárka Zajíčková - edukátor v kultuřetel.: +420 515 910 571, e-mail: szajickova(zav.)mzm.cz

    Dětské muzeum ve spolupráci se Zoologickým oddělením, Mineralogicko-petrografickým oddělením MZM a s Muzeem Komenského v Přerově připravilo bohatý program 27. ročníku Týdne dětí ve dnech 28. srpna až 1. září 2017.
    S rokem 1972 však začalo pro muzeum těžké období. Sbírky byly z budovy staré radnice vystěhovány do naprosto nevyhovujících skladových prostor, zejména do objektu bývalé Horákovy tiskárny. Tady zůstaly celých 14 let, vystaveny vlhkosti, nevyhovující teplotě, hmyzu a hlodavcům. Řada cenných předmětů tak byla nenávratně poškozena.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00