Jak na věc


muzeum historický kočárů

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

    Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií aviatiky v českých zemích. Součástí sbírky jsou jedinečné repliky letounů z dob počátků aviatiky. V... celý článek
    Unikátní Muzeum historické hasičské techniky v Chrastavě bylo slavnostně otevřeno 21. června 1997 a to díky neuvěřitelnému úsilí členů Sboru... celý článek
    Stálá expozice klobouků a pokrývek hlavy v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. V expozici mohou návštěvníci shlédnout na 600 klobouků,... celý článek
    Lenorská sklárna patřila k nejznámějším podnikům ve střední Evropě, produkovala kvalitní tabulové a křišťálové sklo, exportované do řady zemí.... celý článek
    Soubor plakátů sametové revoluce Muzea hlavního města Prahy je významným střípkem v mozaice plakátové produkce z období listopadu a prosince 1989... >
    V roce 2017 připravilo Muzeum hlavního města Prahy venkovní panelovou výstavu První světová válka v životě Pražanů, jejíž upravená verze je ke shlédnutí na webových stránkách muzea. >
    Muzeum obsahuje tři areály. První a také nejstarší areál Dřevěné městečko, dokumentuje převážně městský typ valašské lidové architektury. Druhý... celý článek


Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově

    Muzeum zachycuje výkony českých i světových rekordmanů, jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. Nevídaná expozice obřích předmětů i miniatur,... celý článek
    MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ slouží expozicím a krátkodobým výstavám výtvarné kultury převážně 20. a 21. století. Desetiletá adaptace jeho objektu probíhala od roku 1991. Od roku 2007 probíhají přípravy na transformaci této části Muzea umění na Středoevropské forum Olomouc.
    Figuríny světově proslulých osobností ze světa sportu, kultury i politiky. Např. Mozart, Jackon, Picasso, Einstein, Clinton, Golem, Hitler, hokejové... celý článek
    Kromě prezentace tradiční manufakturní výroby papíru a pestré škály originálních výrobků jim rovněž nabízí již více než dvě desetiletí ojedinělý... celý článek
    Nová stálá expozice SVĚT MOŘÍ A OCEÁNŮ, která přiblíží návštěvníkům život pod mořskou hladinou. Ukázky mořských hub, sumýšovců, měkkýšů, členovců a... celý článek
    Muzeum se nachází ve výtopně nádraží Českých drah. Jeho nejvzácnějším exponátem je nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v ČR z r. 1879.... celý článek


Arcibiskupský zámek v Kroměříži

    Expozice má kromě části věnované světově proslulému antropologovi i 2.část věnovanou indiánům. Najdete zde indiánskou vesnici, jejíž součástí jsou... celý článek
    Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením přirozené centrum Králické pevnostní oblasti. Celoročně přístupná vojensko-historická... celý článek
    V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří k jedné z nejstarších automobilových značek na... celý článek
    Sklepení bývalé ledárny bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století. Od poloviny 20. století nebylo využíváno. Nové využití našlo... celý článek


Přejete si zasílat Newsletter e-mailem?

    ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ bylo (opět ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým) založeno 20. června 2007 jako detašované pracoviště na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Spravuje tamní zámecké sbírky (malířská, kresebná, grafická sbírka, kolekce mincí a medailí, hudební archiv, sbírka mobiliáře a knihovna) v celkovém počtu asi 105 000 exemplářů. Vedle zpřístupněné obrazárny a historických knihoven připravilo Kabinet zahradní kultury, Kabinet hudby I. a Kabinet mincí a medailí I, Kabinet kresby a grafiky I. Kroměřížský zámek byl v roce 1995 společně s oběma historickými zahradami prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1998 zapsán na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
    (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Muzeum spravuje zhruba 90 600 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.
    Výstava se nachází v Domě milovníka umění v Olomouci. Expozice představuje období na přelomu 19. a 20. století – secese, moderny, expresionismu,... celý článek
    Muzeum je umístěno v sýpce v zámeckém parku. Otevřeno bylo v roce 1998. Expozice obsahuje stovky děl od Vladimíra Preclíka. Vladimír Preclík byl... celý článek


Muzeum stavebnice MERKUR v Polici nad Metují

    V expozici nalznete hračky z let 1880-1960 ve třech místnostech. Jsou zde zastoupeny hračky tovární, domácí i reklamní především české výroby. Děti... celý článek
    Muzeum turistiky v Bechyni. V hlavní lodi synagogy získá návštěvník přehled o místech významných pro historii české turistiky a o součástech... celý článek
    Seznámíte se s pravěkou historii širšího okolí města Milevska a regionu, uvidíte archeologické nálezy, které dokumentují život ve středověkém městě a... celý článek
    Městské muzeum Bechyně patří mezi klasická regionální muzea, s ohledem na místní tradici vlastní zajímavou sbírku keramiky. Tu také prezentujeme ve... celý článek
    Dne 30. 5. 2009 se otevřelo Muzeum magie v Jaroměři jako jediné v Evropě. Je umístěnu u starého koupaliště na řece Úpě a za tvůrce je považován... celý článek
    Muzeum v Hradci Králové postaveno v letech 1909 až 1912 architektem Janem Kotěrou je symbolem České moderny. Je to i vyhlášená kulturní památka. V... celý článek
    V Úpravně vody v Ostravě - Nové Vsi byla vloni přesně touto dobou otevřena zcela nová expozice mapující historii dodávek vody v Ostravě. Vznikla v... celý článek


Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková. …

    Muzeum a knihařská dílna Jendy Rajmana. Navštivte rodinnou knihařskou dílnu s tradicí od roku 1925 a objevte jedinečný soubor klasických knihařských... celý článek
    Zámek Ohrada byl vybudován v letech 1708 - 1713 jako lovecký zámek, jenž měl sloužit k pořádání honů a loveckých slavností. První lovecké muzeum zde... celý článek
    Je zde zachycena expozce Náchoda od počátku osídlení až do konce 20. století. Vpravo od stupu je pamětní deska matematika, astronoma a meteorologa... celý článek
    Původně zemanský, později selský statek. Původně měl stavení se 2 místnostmi. Ta menší sloužila jako kuchyně a ta větší s krbem byla k obývání.... celý článek
    ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým bylo založeno v roce 1998 jako první muzeum v České republice orientované k duchovní kultuře. Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Od roku 1999 byla pro potřeby Arcidiecézního muzea rekonstruována severní část národní kulturní památky – někdejšího hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Areál byl veřejnosti zpřístupněn 1. června 2006.


MUZEUM HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY

    Bylo otevřeno 1. července 1994. Obsahuje 5 pater ve kterých jsou umístěny unikáty, které se jinde ve světě nevyskytují. Jsou tu nejsem trojrozměrné... celý článek
    Druhá polovina 19. století, zejména její závěrečná třetina, byla dobou mimořádného urbanistického, architektonického a technického rozmachu Prahy... >
    Muzeum stojí na místě historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení činný až do 90. let 20. století. Hlavním exponátem je těžní parní... celý článek
    Muzeum řemesel je umístěno v památkově chráněném objektu barokní sýpky z roku 1750 v areálu Nového dvora. Je největším muzeem svého druhu v ČR. V... celý článek
    Muzeum se nachází v Celetné ulici 10, v Praze. Naleznete zde celou historii čokolády za posledních 2600 let. Muzeum čokolády Choco Story je členěno... celý článek
    Sbírka památek z historie městské hromadné dopravy. Můžete si prohlédnout více než čtyřicet historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů,... celý článek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00