Jak na věc


ministerstvo práce á sociálních věcí

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, Praha 2. vyzývá

    8 Příloha č. 1 Dílčí kritéria a způsob jejich hodnocení Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem provede posouzení předložených návrhů projektů podle těchto zásad: 1. Každý člen hodnotící komise hodnotí samostatně každou nabídku podle těchto hodnotících kritérií: Hodnotící kritérium Váha (v%) 1/ způsobilost uchazeče k řešení projektu z hlediska zkušeností s výzkumy obdobného zaměření 25 2/ očekávaný přínos výsledku projektu 20 3/ kvalita navrhovaného způsobu řešení projektu (formulace pracovní hypotézy, reálnost dokončení projektu v předpokládaném termínu) 20 4/ cena 20 5/ termín dokončení 15 Každé hodnotící kritérium se hodnotí body od 0 do 5, kde 5 bodů = vyhovuje nejlépe 4 body = vyhovuje dobře 3 body = vyhovuje uspokojivě 2 body = vyhovuje málo 1 bod = vyhovuje nejméně 0 bodů = nevyhovuje 2. Pořadí nabídek stanoví každý člen hodnotící komise součtem násobků bodového hodnocení a váhy jednotlivých kritérií. 3. Hodnotící komise stanoví výsledné pořadí vhodnosti nabídek součtem výslednéh


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00