Jak na věc


ministerstvo životního prostředí odbor výkonu stát

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové

    8 že vzhledem k výše uvedeným důvodům posuzovat záměr bez rozhodnutí o dalším postupu je zbytečné a hlavně neekonomické. K první připomínce příslušný úřad konstatuje, že záměr naplňuje dikci bodu 9.5 (Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad tun) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, jako změna záměru dle 4 odst. 1 písm. b) zákona. Takto zařazené změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení a nikoli vždy jako je tomu u záměrů, resp. jejich změn, ve smyslu 4 odst. 1 písm. a) zákona. K druhé připomínce příslušný úřad uvádí, že postup podle zákona není určen k hodnocení ekonomické stránky záměru, ale výlučně k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00