Jak na věc


manažer kvality v sociálních službách

football manager,soccer manager,soccer game,online soccer manager,football manager online

    Pro přihlášení se na školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 nejsou na zájemce kladeny žádné požadavky. Absolvované školení Interní auditor ISO 14001 je výhodou.
    Školení je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve vaší společnosti a ukázat Vám auditování přímo Vaší společnosti.
    4.500,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.


nabídky práce v Českých Budějovicích

    Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 na environmentální systém managementu. Naučíte se orientovat v jednotlivých aspektech. Posuzovat negativních dopady na životní prostředí vznikajících při činnostech organizace. Kurz je zaměřen nejen na klasické oblasti prevence znečišťování ovzduší, vody, půdy a redukce odpadů ale i na úspory energií, materiálů a surovin. Jedná se především o respektování životního prostředí z hlediska legislativních požadavků ale i z hlediska individuálních možností a specifik oblastí, kde organizace působí. Naučíte se systém monitorovat pomocí auditů a kontrolních činností, vyhodnocovat efektivnost přijímaných opatření. Získaná data jsou účinným prostředkem pro pracovníky jednotlivých útvarů i pro vedení firmy.
    Školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 je určeno pracovníkům působícím v environmentálním systému managementu, především představitelům vedení pro environmentální systém managementu, manažerům EMS a auditorům EMS. Všem, kteří tento systém managementu vytvářejí nebo chtějí vytvořit. Případně pracovníkům, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou ČSN EN ISO 14001:2016 a metodami monitoringu pro zhodnocení jeho efektivnosti nebo těm, kteří se rozhodli rozšířit svoje znalosti.
    Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení Představitel vedení pro environment / Manažer EMS ISO 14001 v elektronické podobě. Tištěné Osvědčení za cenu 80Kč/ks bez DPH je k dispozici na vyžádáná. Požadavek uveďte při objednání do poznámky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00