Jak na věc


mahenovo divadlo brno program

Historie budovy Janáčkova divadla

    Vznik umělecky, technicky a kulturně významné budovy Mahenova divadla podnítil požár budovy Reduty v roce 1870. Ta totiž do té doby sloužila divadelním účelům, po požáru musela ale ukončit svůj provoz. Městská rada v čele se starostou Gustavem Winterhollerem tedy rozhodla, že je nutné postavit novou divadelní budovu, která bude mít technické, kapacitní a reprezentativní kvality.


Balet NdB zahájí letošní Česko-Slovenský ples!

    Mahenovo divadlo - Malinovského nám. 1, Brno, původně německé Městské divadlo Na hradbách, postavené v letech 1881-82 podle projektu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, patří k významným architektonickým památkám města Brna. Budova s harmonizující neorenesanční fasádou, dominující Malinovského náměstí, získala pozoruhodný primát - stala se prvním plně elektricky osvětleným divadlem v Evropě. Emocionálně působící neobarokní interiér divadla, charakteristický pro fázi již pozdního historismu, je bohatě vyzdoben, a to jak v části vestibulu a foyeru, tak v části hlediště, zdobeného mj. nástropními alegorickými lunetami a jedinečným křišťálovým lustrem. Sídlem českého Národního divadla v Brně se divadlo stalo po skončení první světové války, v současné době jsou v Mahenově divadle uváděny především činoherní, výjimečně komornější operní a baletní inscenace. Kapacita divadelního sálu je 569 míst. Prostory foyeru a prvního patra mohou sloužit i jako místo ke slavnostn
    Od svých počátků vystřídalo divadlo hned několik názvů. Původně to bylo Německé městské divadlo (Deutsches Stadttheater), poté Městské divadlo Na hradbách, později se vrátilo k názvu Německé městské divadlo, v roce 1845 bylo přejmenováno na Janáčkovu operu a poté Janáčkovo divadlo. Mahenovo divadlo se jmenuje od roku 1965 až do současnosti.
    Dlouhou dobu nebyla nutná žádná rekonstrukce, až v letech 1935 až 1936 bylo rozšířeno jeviště a byly zřízeny jevištní stoly. Další rekonstrukce přišla roku 1971 a trvala 7 let. Opravovala se výzdoba, instaloval se nový lustr nad hlediště a opravovala se svítidla, vitríny, sedačky, reproduktory a další doplňky. V letech 2000 až 2001 proběhla oprava hlavního průčelí budovy.


Mahenovo divadlo – Národní divadlo Brno

    Hudební vzpomínka na tak neobyčejnou osobnost, jakou hudební teoretik i praktik Jaromír Nečas bezesporu byl, nemohla být obyčejná. V hledišti seděla řada muzikantských fandů i profesionálů spjatých s moravskou hudbou a těšila se spolu s účinkujícími z hudební tryzny, při níž bylo převážně veselo – tak jak to ostatně měl Jaromír rád. více
    Brněnští radní řekli své divadelní „budiž světlo!“ již v roce 1882. Dnešní Mahenovo divadlo zářilo nejen novotou, ale i revolučním elektrickým osvětlením. Dnes je to běžná věc, jen v koncertních sálech už se tolik nesvítí. více
    Do budovy divadla vede pět hlavních vchodů a dva vchody postranní. V hledišti převládá zlacená výzdoba s motivy hudebních  nástrojů, zlacení pochází z dílny Johanna Schonthalera z Vídně. Na stropě divadelního sálu jsou alegorické kompozice, které mají představovat tragédii, komedii, tanec, zpěv, hudbu a lyriku.


Kapela světového formátu na prknech Janáčkova divadla!

    V době demolice Prozatimního divadla byla už téměř dokončena nová budova divadla na okraji historického jádra města. Stavba probíhala podle plánů vídeňského architektonického ateliéru Fellner & Helmer. Projekt byl vypracován v červnu 1881, o měsíc později začaly stavební práce pod vedením brněnského stavitele Josefa Arnolda a vídeňského architekta Josefa Nebehostenyho. Práce na stavbě trvaly 18 měsíců, zakončeny byly 31. října 1882. Prvním představením bylo 4. listopadu drama Egmont Johanna Wolfganga Goetha. Na pozvání starosty Brna Winterhollera navštívili divadlo už v prosinci 1882 členové Rakouského spolku architektů a inženýrů. Ti konstatovali, že divadlo může architektonicky, umělecky a provozně konkurovat nejvýznamnějším vídeňským stavbám.
    V Národním divadle Brno bude představen program věnovaný inspiraci a zaujetí Leoše Janáčka lidovou hudbou, unikátním janáčkovským sběrům a úpravám lidových písní. více
    Včera večer nečekaně zemřel legendární divadelník, teoretik, profesor JAMU a zakladatel Divadla Husa na provázku Bořivoj Srba. Bylo mu dvaaosmdesát let. Česká kultura tak přišla o přední osobnost tuzemského divadla i divadelní vědy. více
    To, jak divadlo vypadá, ovlivnil stavební zákon v Rakousku, podle kterého byla zpřísněna bezpečností pravidla. Zákon vznikl mimo jiné proto, aby v případě požáru mohli všichni rychle opustit divadelní budovu. Výsledkem byl větší počet východů a schodišť.
    Bezbariérový vstup není, musíte přijet ke služebnímu vchodu. Zaměstnanci divadla vám pomohou do prostoru šaten. Ze šatny je výtah do prvního pořadí. Zde je možnost využít místa v presidentské lóži a v dalších lóžích.


Historie budovy Mahenova divadla

    Nejdříve vzniklo na dnešním Žerotínově náměstí Prozatimní divadlo (Interimstheater) podle návrhu Ferdinanda Fellnera. Prvním představením, které tu publikum mohlo zhlédnout, byl Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta 1. ledna 1871. Prozatimní divadlo ukončilo svůj provoz o 11 let později, v roce 1882 bylo zdemolováno.
    Kromě monumentální budovy Mahenova divadla a jeho interiérů mají reprezentační funkci i exteriéry. Před divadlem je velký květinový záhon kruhového tvaru, který přitahuje pohledy všech kolemjdoucích.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00