Jak na věc


machu picchu chrám slunce

Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou

    Machu Picchu, v kečuánčine Starý vrch, je mesto Inkov z predkolumbovského obdobia. Nachádza sa vo výške 2,430 m nad údolím Urubamba v Peru, 70 km na severozápad od mesta Cuzco. Je to asi najvýraznejší symbol ríše Inkov. Nazývajú ho aj Strateným mestom Inkov. Mesto bolo postavené v pol. 15. st. a prežívalo rozmach takmer ďalších 100 rokov, kým sa ho nezmocnili španielski dobyvatelia. Citadela nebola nikdy Španielmi zničená tak ako iné inské mestá. Bolo to aj vďaka džungli, ktorá mesto obklopovala. Až začiatkom 20. st. sa mesto dostalo do širšieho povedomia. Americkí vedci odhalili, že citadela bola rodiskom Inkov a duchovným centrom ”panien slnka”. Mesto má jedinečnú polohu, nachádza sa v blízkosti vrchu Huayna Picchu (Mladý vrch). Ten pripomína nos na tvári Inka, ktorý sa v podobe hory díva na nebo. Archeológovia mesto rozčlenili na tri hlavné časti: posvätnú časť, časť pre ľud a časť pre kňazov a kráľov. V posvätnej časti sa nachádza Intihuatana, Chrám Slnka a Izba troch okien. Tieto
    Peru, Bolívie a Chile - poznávací letecký zájezd s občasnou příjemnou turistikou. Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky - tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor
    Bezpočet návštěvníků ruin inckého města Machu Picchu prošlo kolem a nemělo nejmenší tušení, že jen kousek od nich se v podzemí nacházejí prostory s pokladem z dob Inků.
    Bingham však nebyl první Evropan, který Machu Picchu navštívil. Měl celou řadu předchůdců. Například už v roce 1867 pronikl do města německý podnikatel Augustin Berns. Ten si ale ponechal nález pro sebe. Nechtěl, aby se o něm dozvěděly peruánské úřady. Měl k tomu dobrý důvod. Dlouhá léta památku drancoval a vše cenné, co našel, prodával na černém trhu s archeologickými předměty.


Peru - MACHU PICCHU - zajímavé a užitečné informace

    Crespy neměl ambice k zevrubnějšímu výzkumu prostor, jež se podle něj v podzemí Machu Picchu skrývají. Naštěstí se svěřil se svým podezřením jednomu novináři a ten se o něm zmínil v článku otištěném v deníku Le Figaro. Výtisk novin s článkem se dostal šťastnou souhrou okolností do rukou Thierryho Jamina – francouzského archeologa působícího v Peru.
    Ve spolupráci s peruánskými odborníky zjistil, že se David Crespy nemýlil. Výklenek je opravdu zazděný vchod do prostor. Za zdí se nachází schodiště vedoucí do centrální čtvercové komory a do menší vedlejší místnosti. Měření prokázala v uzavřené komoře přítomnost velkého množství kovů – zlata a stříbra. A tak se nejen Jamin nemůže dočkat, až do uzavřených prostor nahlédne a vstoupí. Zdá se, že nás čeká objev, který nebude mít v dějinách jihoamerické archeologie obdoby.
    Jamin pracoval v oblasti na sever od původní incké metropole Cuzco. Podařilo se mu tam objevit několik inckých pevností, rituálních a správních center i zaniklých osad. Novinový článek ho přinutil přerušit terénní práce a vyrazit do Machu Picchu. V kapse si vezl povolení ke geofyzikálnímu průzkumu a s sebou vláčel potřebnou aparaturu.


Čeká nás objev jednoho z největších pokladů v dějinách jihoamerické archeologie? Pravděpodobně ano.

    V roce 2010 navštívil Machu Picchu jako obyčejný turista francouzský inženýr David Crespy a povšiml si, že ve spodní části jedné z budov se nachází zvláštní výklenek. Nikdo už nespočítá, kolik lidí včetně mnoha učenců kolem výklenku prošlo, aniž by vzbudil jejich pozornost. Crespy si byl jist, že výklenek vznikl zazděním vchodu do prostor ukrytých pod budovou. Typ zdiva jasně napovídal, že vchod uzavřeli sami Inkové.
    Americký badatel Hiram Bingham vstoupil v roce 1911 do inckého města Machu Picchu vybudovaného na horském štítu vysoko nad údolím řeky Urubamby. Historik působící na Yale University se postaral o to, aby se o jeho objevu dozvěděl celý svět. Dnes je obecně považován za objevitele Machu Picchu.
    Na moderní archeology toho tak zbylo v Machu Picchu zoufale málo. Teď však svitla vědcům naděje na objev, jaký nemá v historii výzkumu Machu Picchu obdoby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00