Jak na věc


města ústeckého kraje

Jak vypadá vlajka Ústeckého kraje?

    Výše příspěvku na bydlení je neadekvátně vysoká, pronajímatelé této situace zneužívají pro své obohacení. Dávka určená na bydlení naprosto zdeformovala standardní trh s nájemním bydlením a vytvořila paradoxní situaci, kdy lidé naprosto závislí na sociální pomoci státu jsou pro pronajímatele atraktivnější cílovou skupinou než lidé pracující, kteří by tak vysokou výši nájemného nebyli schopni zaplatit. Zabránit zneužívání některých dávek, jako je dávka státní sociální podpory, která není vázána na kontrolu poměrů příjemce. Existují-li kontrolní mechanismy, jsou evidentně neúčinné a je nutné stávající stav přehodnotit. Nelze akceptovat stav, kdy závislost na sociálních dávkách bude pro příjemce ekonomicky výhodnější než zaměstnání, byť i ne příliš dobře placené. Vyplácení sociálních dávek podmínit nutností odpracovat určitý počet hodin – stát by dotoval firmy, které by zabezpečovaly práci pro příjemce sociálních dávek (čištění měst, okolí silnic a vodních toků, lesů apod.).
    Vydat zákon o výkupu kovového odpadu pouze od podnikajících osob (s platbou na účet) a ne od kohokoliv s okamžitým vyplácením částek za odpad v hotovosti.
    Hornické osady vznikaly hlavně v Krušných horách. Město Krupka, založené u ložisek cínu, dnes prezentuje svou minulost ve Městském muzeu cínu a nabízí i možnost návštěvy bývalé štoly. V obci Kovářská, postavené při železných hamrech, prý už v 16. století fungovala jedna z prvních vysokých pecí u nás. V této vesnici najdete také muzeum věnované letecké bitvě nad Krušnými horami v roce 1944. Byla to jedna z mála leteckých bitev proběhlých nad naším územím. Více důležitých bitev, ovšem pozemních, zažila obec Chlumec poblíž Ústí nad Labem. Dnes tu pomníky připomínají především porážku Napoleona v roce 1813. A zajímají-li vás památky vojenské, pak nemůžete vynechat ani město Terezín, rozsáhlou vojenskou pevnost založenou na dolní Ohři.


Slavnostní nasvícení vánočního stromu

    Rozsáhlé pohoří Krušných hor vytváří hranici s Německem, přičemž Krušné hory pokračují dál do Karlovarského kraje. Nejvyšší bod ústeckého kraje leží na jihovýchodním svahu Klínovce, pouze o 19 metrů níže, než jeho vrchol, který spadá již do Karlovarského kraje. V severní části ústeckého kraje se rozkládá pásmo Labských pískovců, což je unikátní přírodní scenérie skalních měst, věží a soutěsek.
    Informace k plánované další výzvě kotlíkových dotací (4. Výzva Ústeckého kraje)Dle předběžných informací Ministerstva životního prostředí bude v roce 2019 vyhlášena další Výzva kotlíkových dotací (3. Výzva Ministerstva životního prostředí – 4. Výzva Ústeckého kraje). Dle připravovaných podmínek této nové výzvy již nebude podporována výměna stávajícího kotle za automatický kotel kombinovaný na uhlí/biomasu. Podpora zůstane zachována pro tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a kotle výhradně na biomasu (ruční, automatické). Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách.


Dolování a další technické zajímavosti

    Je starobylé město, které se nachází v údolí řeky Labe. V jeho okolí leží turisticky vyhledávaná oblast Českého Švýcarska a Labských pískovců. V minulosti se i ústí muselo potýkat s nepřízní osudu v podobě válek, epidemií a přírodních pohrom. Město se však vždy dokázalo vzpamatovat. Značný rozvoj města přišel s rostoucí těžbou uhlí v okolí, železniční tratí a taky vodní dopravou. ústí nad Labem je v dnešní době střediskem kulturního, společenského a průmyslového života pro celé okolí.
    Je třeba zvýšit vymahatelnost práva. Současná nedůslednost se odráží v opakovaném a znovu netrestaném porušování zákona. Prvotní změna by měla nastat v oblasti vymahatelnosti sankcí za spáchané přestupky. Sankce uložené problémovému jedinci závislému na sociální pomoci jsou prakticky nevymahatelné a takový jedinec se stává ve své podstatě nepostižitelným a beztrestným. Umožnit hrazení pokut ze sociálních dávek. Je nutné uvést v život Centrální registr přestupků, a aby se opakované přestupky staly trestným činem.


Komedianti v ulicích 2.- 4. srpna 2019

    města a obce České republiky se již řadu let potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a nárůstem počtu nepřizpůsobivých ve městech. Ti svým chováním způsobují růst sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Nepřizpůsobiví obyvatelé nerespektují zažitá pravidla slušného chování, což logicky a oprávněně vyvolává projevy extremismu a rasové nesnášenlivosti.Slušní občané se na nás jako představitele města obracejí s obavami o svou bezpečnost. Nelíbí se jim, že určité skupiny obyvatel parazitují na sociálních dávkách a nepřizpůsobiví nemají žádnou motivaci pracovat a k tomuto způsobu života vychovávají i své děti. Dále uvádějí, že zde chybí sociální spravedlnost. Tato situace nás nenechává klidnými, a přestože se snažíme hledat možnosti, jak tyto problémy řešit, bez pomoci státu se určitě neobejdeme. Z tohoto důvodu se na Vás, zákonodárce, obracíme se žádostí o urychlené řešení popsané situace. Dovolili jsme si pojmenovat několik oblastí, kterými je třeba se zabývat.
    Výsledky 1. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém krajiMapová aplikace zobrazující přehledně výsledky čerpání dotací v rámci 1. Výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji.
    V kraji je zřízeno několik chráněných krajinných oblastí a přírodních parků, z nichž nejvýznamnější je Národní park České Švýcarsko a Labské pískovce.
    Podporujeme petici iniciovanou Svazem měst a obcí České republiky, která vznikla na základě zhoršujícího se stavu bezpečnosti ve většině měst ČR a růstu sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel.


Táborská setkání 13. - 15. září 2019

    LokalityBenešov nad PloučnicíBílinaBoží DarBudyně nad OhříChlumecChomutovChotěšovDěčínDěčínský SněžníkDoksanyDoubiceDuchcovDůl Nástup TušimiceDušníkyEvaňHora ŘípHrad HazmburkHřenskoJetřichoviceJiřetín pod JedlovouJirkovKadaňKamýkKlášterec nad OhříKlínyKostomlaty pod MilešovkouKovářskáKrásná LípaKrásný DvůrKrupkaKryryLiběšiceLibochoviceLíčkovLitoměřiceLitvínovLounyLyžarský areál MezihoříMilešovMilešovkaMostMšené-lázněOsekPanenský TýnecPíšťanyPloskovicePostoloprtyPravčická bránaRadobýlRoudnice nad LabemRumburkTepliceTerezínTisáÚštěkÚstí nad LabemVelké BřeznoZámek JezeříŽatecZubrnice
    Podporujeme lepší využití institutu veřejně prospěšných prací, odstranění administrativních bariér při jejich využívání a vytvoření efektivních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
    Doufáme, že se budete snažit připomínky nás, kteří řešíme problémy každý den a situaci známe, zohlednit při tvorbě novel zákonů. Jsme si sice vědomi, že změny zákonů úplně problémy v našich městech nevyřeší, ale rozhodně nám pomohou natolik, aby se atmosféra mezi obyvateli uklidnila.
    Statutární město Děčín | Magistrát města DěčínMírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVTelefon: 412 593 111, 412 591 111Datová schránka: x9hbpfnePodatelna: posta@mmdecin.cz
    Žádáme, aby připravovaný zákon o sociálním bydlení nezasahoval do samostatné působnosti územní samosprávy a aby celou odpovědnost za tuto oblast nesl stát.


Církevní památky a vesnická architektura

    DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 3. Výzva Ústeckého krajePříjem elektronických žádostí byl ukončen dne 30. 4. 2018 v 12.00 hodin. Dne 1. 8. 2018 byl orgány kraje schválen „zásobník žadatelů“ (náhradníků). V případě uvolnění finančních prostředků jsou žadatelé přeřazováni ze zásobníku do programu dle pořadí doručených žádostí.INFORMACE PRO ŽADATELES ohledem na zjištění, že u kotlů Atmos C18S a C30S vyrobených od března 2000 byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle, oznamujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S a C30S, nesplňují dotační podmínky a všechny žádosti, které budou podány od data zveřejnění tohoto prohlášení (29. 3. 2018), budou zamítnuty.Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve druhé vlně kotlíkových dotací (67. výzva MŽP = 3.


Odkazy na další stránky Veřejné správy online:

    93 117 obyvateli. Podle počtu obyvatel se kraj řadí na páté místo v České republice. Hustota obyvatel je vyšší než vykazuje celostátní průměr a liší se podle okresů. Nejhustěji je osídlena oblast podkrušnohorské hnědouhelné pánve, nižší zalidnění se nachází ve vyšší oblasti Krušných hor a v okresech Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Obce reprezentují život v Ústeckém kraji z pohledu několika staletí. V mnoha z nich najdeme zejména sakrální stavby pamatující vládu prvních Habsburků, například Rudolfa II, který měl úzké vztahy k městu Most. Zejména ve šluknovské oblasti se nachází řada obcí, v kterých se dochovala architektura takzvaných podstávkových domů, staveb typických pro česko-sasko-polské trojzemí, například v obcích Dolní Chřibská, Vysoká Lípa, Jetřichovice nebo Všemily. Podstávkové se těmto domům, jedinečným v Evropě, říká pro jejich specifickou konstrukci, skládající se z vnějších přístěnných sloupků propojených vodorovným trámem. Podstávka,
    Oficiální internetové stránky statutárního města Děčín | Provozovatel: Magistrát města Děčín | Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace
    Posledním rozsáhlým pohořím, která vyplňují většinu území kraje, je České středohoří s nejvyšší větrnou horou Milešovkou. Naopak nejnižší bod tohoto územního celku se nachází na hladině Labe u Hřenska, kde opouští naše území. Je to ve výšce 113 m n.m.
    Statutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.


Města a obce online - Ústecký kraj

    Obce se jménem Libochovice má ovšem Ústecký kraj dvě, a i u té druhé poblíž Žatce se najde zajímavý zámek – Líčkov. Na Lounsku lze také navštívit zámek Krásný Dvůr s rozlehlým anglickým parkem zdobeným romantickými stavbami. Duchcov na Teplicku se proslavil pobytem italského dobrodruha Casanovy, který tu napsal svá nejznámější díla. Zámek Jezeří na Mostecku naštěstí unikl zničení při postupující těžbě uhlí, je úspěšně obnovován a stojí za návštěvu. U Chomutova se nad městem Jirkov tyčí Červený Hrádek, kde kromě zámeckých místností lze shlédnout i technické muzeum v jízdárně. Ústecký kraj se také může pochlubit jedním z nejmladších, nejmenších, ale zároveň nejkrásnějších zámků u nás. Zámek Velké Březno nedaleko Ústí nad Labem postavený až začátkem 19. století se vyznačuje bohatě zdobenými interiéry i krásným anglickým parkem. V Benešově nad Ploučnicí lze najednou navštívit dokonce komplex dvou oddělených zámeckých celků, vystavěný v renesančním duchu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00