Jak na věc


lumbální spinální stenózy

Co je to mozkomíšní mok a k čemu se odebírá?

    Mozkomíšní mok, nebo také likvor, je čirá bezbarvá tělní tekutina produkovaná mozkovými komorami. Mok těmito komorami protéká, obklopuje mozek i míchu v páteřním kanálu a vstřebává se do lebních žilních splavů. Tekutina neustále cirkuluje, denně se jí vytvoří asi 600 ml a má několik funkcí – tím, že obklopuje mozek i míchu pro ně vytváří mechanickou bariéru při nárazech a otřesech, dále k těmto strukturám přivádí nezbytné živiny a naopak je zbavuje odpadních látek. Mozkomíšní mok má specifické složení odlišné od jiných tělních tekutin, např. krve – obsahuje velmi málo bílkovin, cukrů a skoro žádné buňky (leukocyty). Při jeho odběru je možné toto složení analyzovat a určit, zda v centrálním nervovém systému neprobíhají některé patologické procesy. Lumbální punkce se využívá také jako léčebná metoda ke snížení zvýšeného tlaku v obalech mozku či k aplikaci některých léčiv.


Posmrtná ztuhlost (rigor mortis)

    Lumbální punkce se provádí, jak už název napovídá (lumbální = bederní), v bederní oblasti páteřního kanálu, přesněji v meziobratlovém prostoru mezi 3. a 4., případně 4. a 5. bederním obratlem. Je tomu tak proto, že v tomto místě již zpravidla není mícha, a proto nemůže dojít k jejímu poranění. Zákrok se provádí běžně na všech neurologických odděleních a vyžaduje krátkodobou hospitalizaci, neboť se po něm musí dodržovat speciální režim. Před vyšetřením navíc pacient podepisuje informovaný souhlas o možných rizicích, přestože komplikace tohoto zákroku jsou spíše vzácné. Samotné vyšetření trvá zhruba 5-10 minut a pacient při něm setrvává v poloze na boku s koleny u brady, jako schoulený do „klubíčka“. Následně lékař označí a dezinfikuje požadovanou oblast bederní páteře a místo znecitliví pomocí lokální anestezie. Znecitlivění může být nepříjemné, avšak následný zákrok není nikterak bolestivý. Vpich se provádí dutou punkční jehlou, do které je zavedeno tenké kovové vlákno. V okamžiku, kdy
    Lumbální punkce je vyšetření, u kterého se z páteřního kanálu odebírá mozkomíšní mok (likvor). Páteřní kanál je prostor, ve kterém je uložená mícha. Tento prostor nachází mezi obratli. Tato metoda vyšetření se užívá k potvrzení či vyvrácení infekce, krvácení mozku, onemocnění mozku nebo onemocnění míchy. Mozkomíšní mok, který lékař odebere, se posílá na analýzu. Na základě výsledků lékaři rozhodují o dalším postupu léčení. Na neurologickém oddělení je tato lumbální punkce běžný diagnostický výkon.
     Pojem tomografická scintigrafie neboli vyšetření SPECT je zobrazovací metoda, která spadá do segmentu nukleární medicíny. Je zajímavá hlavně tím,...


Lumbální punkce: odběr mozkomíšního moku

    K odebrání mozkomíšního moku slouží dlouhá jehla. Tou se odebírá onen mozkomíšní mok. Jehla musí být velmi dlouhá, vzhledem k tomu, že se dostane až k páteřnímu kanálu. Jehla může na první pohled budit obavy, ale není třeba se bát. Toto vyšetření, ač budí mnohdy hrůzu, není nikterak bolestivé. Lékař vám vpichne znecitlivující látku, která zařídí, aby zákrok nebolel.
    Samotné vyšetření lumbální punkce se provádí za pomocí hospitalizace v nemocnici a to na neurologickém oddělení. Před samotným vyšetřením je pacient řádně poučen o průběhu celého vyšetření a možných komplikací. Pacient se může lékaře na cokoliv zeptat. Samotný zákrok trvá pár minut, zhruba pět až deset. Pacient se položí na kraj stolu, na bok. Nohy si pacient přitáhne až k bradě a takto bude po celou dobu vyšetření. Lékař místo vpichu umrtví, což může být trošku bolestivé. Je to jediná bolest, kterou by, jste měli u tohoto vyšetření cítit. Ve chvíli, kdy umrtvující injekce zabrala, vám lékař nařídí zadržet dech. V tuto chvíli se odebírá mozkomíšní mok. Ucitíte pouze tlak nikoliv bolest. Pokud cítíte cokoliv jiného, bez váhání to oznamte lékaři a to aniž změníte polohu, ve které se nacházíte. Po odběru lékař místo vpichu vydesinfikuje a zalepí náplastí.


Lumbálka, LP, vyšetření mozkomíšního moku

     Patříte k lidem, které trápí suché ruce, a proto mají neustále u sebe krém? Pokud vám nepomáhá, zřejmě jste vsadili na nevhodný produkt. Anebo jen...


Jak se provádí lumbální punkce?

    Lumbální punkce je v dnešní době běžné vyšetření, které pokud je provedeno správně zkušeným lékařem, jsou jeho rizika opravdu minimální. Je také důležité zdůraznit, že lumbální punkce nemůže být provedena všem pacientům – kontraindikacemi jsou např. zvýšený tlak v páteřním kanále, snížení počtu krevních destiček a hnisavé procesy v oblasti beder, u dalších specifických pacientů je nutné postupovat opatrně (např. u těch, kteří užívají léky na ředění krve). Mezi lehké komplikace patří krvácivost místa vpichu, vážnějšími je pak poranění míšních nervů s následnou vystřelující bolestí a nejvážnější, avšak v dnešní době vzácnou komplikací, je poškození samotné míchy. K tomu může dojít u některých pacientů, u nichž mícha dosahuje až do místa vpichu, což není obvyklé. Poškození míchy může vést k poruše hybnosti dolních končetin či k poruše vylučování moči. Pokud pacient nedodrží režimová opatření po zákroku, hrozí rozvoj tzv. postpunkčního syndromu charakteristického silnými bolestmi hlavy, př
    Po zákroku pacient leží hodinu rovně na břiše a poté dalších osm hodin na lůžku bez možnosti vstát. Toto je třeba dodržet, aby mozkomíšní mok neunikl z páteřního kanálu. Pokud tak neučiníte, můžou se projevovat velké bolesti hlavy ještě dlouho po vyšetření.
    Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách LEKARweb.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru. Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější informace, nemůžeme vyloučit některé chyby nebo nepřesnosti. Za to se předem omlouváme a je to další důvod, proč byste se měli obrátit na vašeho ošetřujícího lékaře.


Před lumbální punkcí

    Uroflowmetrie známé také pod zkratkou UFM je vyšetření, pomocí kterého jsou hodnoceny vyprazdňovaní funkce konkrétního člověka. Pokud se jedná o konkrétní...
    Lumbální punkce je lékařské vyšetření, při kterém je pacientovi bezpečně odebrán vzorek mozkomíšního moku z bederní části páteřního kanálu. Odebírání mozkomíšního moku se provádí při podezření na zánětlivá onemocnění centrální nervové soustavy, tedy mozku, míchy a jejich obalů. Lze z něj také diagnostikovat krvácení do mozku či do páteřního kanálu při jejich poranění. V diagnostice těchto stavů hraje lumbální punkce naprosto zásadní a nenahraditelnou roli.
     Biologická léčbaDnes je užívání tablet běžnou záležitostí. Nicméně biologická léčba v sobě ukrývá možnosti i jiné než klasického polykání prášků....


Kdy je lumbální punkce vhodná

    Lumbální puknci se označuje jako rutinní výkon. Pokud se dodržují základní pravidla, správný čas odběru, poučení pacienta a vyločí-li lékař stavy, při kterých není možno odebrat mozkomíšní mok, jsou komplikace velmi malé. Lumbální punkci lékaři neprovádí u osob a pacientů, kteří mají zvýšený tlak v páteřním kanálu, pokud má pacient nízký počet krevních destiček a, nebo pokud má pacient hnisavé onemocnění bederní páteře. Užívá-li pacient léky na ředění krve, lumbální punkci provést můžeme, ale je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00