Jak na věc


legionella v pitné vodě

VertEsprit ANK je vyráběn přímo v místě spotřeby z neškodného roztoku kuchyňské soli pomocí ECA technologie Envirolyte, je mimořádně hospodárnou alternativou pro likvidaci legionely v TUV a navíc bez rizika skladování nebezpečných chemikálií.

     Co se týče teplé vody, ze zkušeností lze doložit, že kolonizované jsou zejména nové nebo rekonstruované systémy přípravy a distribuce PWH (teplá voda-Potable Water Hot) ale zejména starší zanedbávané systémy. Jednotlivé druhy materiálů, používaných k výrobě potrubních rozvodů, však nemají stejné vlastnosti ve vztahu k bakteriím, které se ve vodě - ať již teplé nebo studené - mohou vyskytnout. Stejně tak mají různé vlastnosti ve vztahu k různým biocidům, které se k dezinfekci teplé vody používají. Pak ještě přichází další skutečnost - je zde technologie ohřevu.
    Pokud jste se rozhodli pro zabezpečení Vaší teplé vody proti bakterii Legionella ať už z důvodu prevence, snížení teploty ohřevu, nebo z důvodu již kolonizovaného systému, nebo již dávkujete nějakou dezinfekci a rozpadají se Vám trubky, nebo chcete dávkovat dezinfekci úsporně, účinější a šetrnější a také snížit provozní náklady - kontaktujte nás. Úsporné a šetrné dávkování Vám může zajistit jedině firma DEZINFEX ať už budete dávkovat Sanosil, Duozon, Chlordioxid, GUAA, nebo jakékoliv jiné schválené biocidy.
    Automatická jednotka Envirolyte ELA 400, jejíž výrobní kapacita je 40 l roztoku VERTESPRIT ANK za hodinu, je schopná ošetřit z jednoho místa teplou vodu v budově se spotřební kapacitou teplé vody až 40m3/24hod. Produkt zařízení Envirolyte - prostředek VERTESPRIT ANK, se používá pro čištění a desinfekci. Při ošetřování vody proti legionele se dávkuje v daném poměru automaticky.


Formulář byl odeslán, děkujeme.

    Samozřejmostí je mnoho certifikátů a ovědčení odborné způsobilosti, nejen jednatel společnosti má certifikát odborné způsobilosti například k odběru vzorků vod. Spolupracujeme s mnoha laboratoři, předními výrobci biocidů, dávkovacích zařízení a generátorů: Cealin, Grundfos,ProMinent a mnoho dalších. Firma DEZINFEX je hlavním výrobcem sestav dávkovacích zařízení včetně jejich řídících systémů.
    Generátor oxidu chloričitého (chlordioxid) OXIPERM, vyrábí chlordioxid ze zředěných roztoků chloritanu sodného (NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkové (HCl, 9%). Tyto stanice dodáváme ve dvou výkonových úrovních pro výrobu 5, popřípadě 10 g/h chlordioxidu. S použitím současných nejmodernějších komponentů a využitím mnohaletých zkušeností nejen pro instalaci a zaváděcí provoz. Vysoká spolehlivost, nízké provozní náklady.
    Dávkování roztoku VERTESPRIT ANK ve stanoveném poměru do stávajícího rozvodu teplé vody odstraní v první fázi biofilm a minerální usazeniny, které tvoří živnou půdu pro růst legionely. Po jejich odstranění se obvykle zmenší poměr dávkování. Pro potrubí používané k vedení pitné vody pro výrobu vody teplé se dávkuje VERTESPRIT ANK v závislosti na kvalitě vody v množství 0,1 – 0,5%, což je dostačující k likvidaci v poslední době známých virů, bakterií (včetně legionely), plísní, hub včetně spor a monocelulárních řas.


pohledu její rychlé  eliminace  a  řádné prevence 

    Zařízení Envirolyte představuje jedinečnou technologii, která řeší problém legionely v teplé vodě a obecněji řečeno v technických vodních obslužných systémech (TVOS). Zařízení Envirolyte produkuje elektricky aktivovaný roztok vody VERTESPRIT ANK přímo na místě použití. Zdrojem produkce je solanka (nasycený roztok soli - NaCl), voda a elektřina. Automatické výrobní jednotky označované ENVIROLYTE ELA, FAU xxx, dokáží automaticky reagovat na změnu provozních parametrů (tlak vody v systému, kolísání napětí apod.) a po celou dobu výroby garantují 100%-ní kvalitu požadovaného roztoku.
    Nejen v teplé vodě, ale například v chladících věžích je velké riziko kontaminace širého okolí legionelou. I v tomto segmentu Vám pomůže systém DEZINFEX šetrným dávkováním dezinfekcí, která prodlouží životnost jakéhokoliv vodníího systému a přinese další výhody. Dezinfekce pitné vody se stává standartem. K dezinfekci vody zpravidla doporučujeme PUROCIL 11, popřípadě dle materiálu DUOZON 100L, ale i další biocidy dle chemismu vody.
    Nenechte řešit problém legionel, tedy zdravotního rizika neodborné firmě s různými nevalidovanými a neschválenými preparáty a postupy. Nenechte si ani nikým z jakékoliv instituce doporučit jedinou firmu na odstranění legionely, hledejte i konkurenci, alespoň tři firmy, udělejte výběrové řízení, ve kterém zohledníte i provozní náklady.Věříme že díky našemu Know-How si vyberete nás.


JAK ZAJISTIT KVALITNÍ TEPLOU VODU?

    K efektivnímu monitoringu, likvidaci bakterií a předcházení jejich opětovné kolonizace zde máme pro Vás unikátní ebook s informacemi, které se Vám budou hodit, pokud jste provozovatel objektu, hotelu, nemocnice, bytového domu, výrobní haly a dalších provozoven. Tyto informace použijete i Vy pro prevenci a úspory ve Vašem objektu, proto si stáhněte tento ebook s informacemi zcela ZDARMA
    Několikaleté zkušenosti s dávkováním dezinfekce a odběrem mikrobiologických vzorků zaručují maximální garanci - vyřešení případného mikrobiologického ohrožení a to až do koncových distribučních míst.


Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

    Čím více údajů budeme znát, tím spíše se dá systém optimalizovat a ušetřit velké peníze na provozu. Počítejte! PŘESTAŇTE PLÝTVAT VODOU, 1m3 teplé vody Vás průměrně stojí 250 až 350 Kč, pokud počítáte i dohřev cirkulace této vody a tepelné ztráty. Ne vždy je nutné řešit problémy dezinfekcí, ale je to nejvýhodnější. Ano, je možné ale s mnohem většími úpravami po důkladném monitoringu eliminovat legionely i díky hydraulickému vyvážení, pro jeho podklady právě provádíme podobný monitoring jak vidíte v grafu, díky kterému provozovatel zachytí současný stav, tedy diagnostika systému. Potom můžete provést kroky a my Vám vhodné kroky navrhneme a potom opět monitoring nového, již optimalizovaného stavu.Z fyzikálních veličin měříme i náběhové teploty na potřebných místech, ale i tlaky např. ve studené a teplé vodě současně pro zjištění případného vzájemného propouštění a není problém se kamerou podívat do potrubí. 
    Kontinuální dezinfekce a současně celkové čistění vnitřních stěn potrubí vč. ochrany před korozí jsou výsledkem spojení dvou technologií v jeden dobře se doplňující celek.
    TEPLÁ VODA bez bakterií- úspory a dezinfekce teplé a pitné vody, dezinfekce technologické vody, dezinfekce klimatizací a dezinfekce vzduchotechniky, chlordioxid (oxid chloričitý) generátory chlordioxidu, dávkovací zařízení, chladící věže, dezinfekce vodních systémů, šetrné dávkování dezinfekce s úspory, výroba dezinfekce na místě, dávkovací zařízení biocidů, úspory na ohřevu i spotřebě, legionela a její odstranění z teplé vody, čištění a dezinfekce vzduchotechniky, klimatizace a dezinfekce chladících okruhů s trvalou garancí. 
    PROVÁDÍME:Inženýrink, testování, měření, analýzy a znalecké posudky hygienického rizika technických vodních obslužných systémů, posuzování vlivů na životní prostředí („EIA“)dle zákona 100/2001 Sb. a znalecké posudky ochrany a tvorby životního prostředí


Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

    Digitální dávkování dezinfekce, doporučujeme toto univerzální zařízení se střídáním dezinfekcí. Moderní a po všech stránkách v každém detailu domyšlené kompaktní zařízení s použitím současných nejmodernějších komponentů a využitím mnohaletých zkušeností . Vysoká spolehlivost, nízké provozní náklady. Vybaveno řídícím systémem LEGIO*X ECO                      
    K aplikaci roztoku VERTESPRIT ANK, který je registrován v ČR MZ reg.č. REG-3371-17.03.05/9442 jako biocidní přípravek typu 1-5 (vč. dezinfekce pitné vody), stačí zajistit propojení mezi ukazatelem poměrů v teplé vodě (redox potenciál – ORP) a přiměřeným kontinuálním dávkováním přípravku do rozvodného potrubí s teplou vodou. K těmto účelům je obvykle dostačující dávkovací čerpadlo SEKO při tlaku 6 Bar, dodávané včetně sondy ORP. U měřící sondy je zaručena dostatečná životnost při teplotě do 600C a tlaku 6 Bar. Čerpadlo je napojeno na stávající vstup do potrubí.
    DEZINFEX s.r.o. má tuto činnost úspory a dezinfekce vody jako základní náplň, včetně výchozího i závěrečného fyzikálního i mikrobiologického monitoringu a garancí trvalé mikrobiologické nezávadnosti.


Legionella pneumophila v teplé a chladící vodě z

    Reference ve špičkových zdravotnických zařízeních, po celé ČR dokazují naši profesionalitu. Vedele nemocnic zabezpečujeme také vodu v hotelech, lázních, věznicích, domovech seniorů, výrobních halách a dalších objektech. Nemějte problémy s teplou vodou! Jestli chcete levně, rychle a především efektivně odstranit Legionelu, jste na správné adrese. Zavazujeme se k diskrétnosti. Po krátkém, třeba i telefonickém rozhovoru okamžitě vypracujeme nabídku přímo Vám na míru s minimálními náklady a šetrnností k potrubí a dalším materiálům vodovodu. Samozřejmě rádi Vám zašleme nezávaznou nabídku, našim klientům garantujeme diskrétnost.
    Výrobník elektrochemicky aktivovaného roztoku, ze solanky. S použitím současných nejmodernějších komponentů a využitím mnohaletých zkušeností nejen pro instalaci a zaváděcí provoz. Nízké provozní náklady.
    Pokud již dávkujete dezinfekci, nabídneme Vám snížení provozu dávkování, ale i spotřeb a teploty ohřevu s garancí výsledků dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.


Výsledkem je stále čisté potrubí a současně čistá, nezávadná voda !!!

    - na principu elektrochemické aktivace produkuje anodová frakce elektrolyzéru poměrně stabilní elektricky aktivovaný roztok vody se zvýšeným dezinfekčním účinkem: neutrální anolyt –VertEsprit ANK. Zbytkovou látkou po rozložení neutrálního anolytu je pouze voda. Pro ošetření teplé vody (vyráběné z vody pitné) se dávkuje neutrální anolyt v množství 0,1-0,5 % do teplé vody, což je dostačující k likvidaci v současnosti známých virů, bakterií vč. legionely, fungicidních spor a jednobuněčných řas. Mikroorganismy nejsou schopné vyvinout rezistenci vůči anolytu. Anolyt zcela ničí biofilm přítomný ve vodovodním potrubí, živnou půdu pro většinu mikroorganismů, a předchází tvorbě vodního kamene.
    Program DEZINFEX spočívá v komplexním přístupu, který se skládá z důkladného monitoringu, poté dávkování ochranného biocidu, stabilizace teploty ohřevu a teplotní vyvážení celého systému, seřízení průtoků, toto řešení má nespočetně mnoho výhod:
    Chcete ušetřit a předejít množení bakterií Legionela? Samozřejmostí je úspora a šetrnost k materiálům vodovodu. Nabídneme Vám nejefektivnější dávkování dezinfekce, které bude pracovat také v optimalizovaném režimu, již žádné předávkovávání. Rádi Vám však zašleme dle Vašeho požadavku nabídku několika variant chemického zabezpečení od jednoduchého postupu zdarma k odebrané dezinfekci až po plně automatické řešení. Potřebujeme znát však na Vás nějaké kontaktní údaje, vyplňte kontaktní formulář. Samozřejmostí je diskrétnost, nikdo nechce, aby byla známa přítomnost bakterii Legionela v jeho objektu.


Náš přístup je komplexní - jen dávkování nestačí !

    Umíme efektivně eliminovat bakterie Legionella v teplé vodě během několika hodin na povolené hodnoty dle platné legislativy. Voda je nezávadná ihned po dezinfekci, tak jako například v Přerově v 8 bytových domech současně během několika hodin. 
       -Spokojenost provozovatele - prodloužení životnosti systému, snížení provozních nákladů na ohřev (až o 40%), hygienická nezávadnost vody - dle platné vyhlášky.
    Produkce přípravku VERTESPRIT ANK na místě je nezávislá na vlastní technologii aplikace. Produkovaný roztok se jímá do přiměřené nádoby, nejčastěji do kontejneru z průmyslových plastů o objemu 200 l. Toho lze také dobře využít jednak pro předvýrobu roztoku anebo pro produkci roztoku i pro jiné žádoucí dezinfekční aplikace.
    Dodavatel může na přání klienta prodloužit zkušební provoz až do té doby, než se prokáže účinnost systému laboratorními zkouškami na legionelu, což je období cca 1,5 měsíce po instalaci zařízení. Pokud se neprokáže po tomto období účinnost systému, dodavatel vrátí peníze, provede demontáž zařízení a jeho odvoz na vlastní náklady.


Často se potkáváme se zanedbanou výrobou a distribucí teplé vody, kde může docházet k vážným onemocněním při inhalaci aerosolu. Rozhodli jsme se, že zveřejníme zcela zdarma ke stažení ebook, tedy  důležité informace a předáme Vám naše Know-How.

    Oproti stávajícím způsobům (např. přehřátí vody nad 55oC) lze ohřívat vodu po instalaci zařízení ENVIROLYTE na nižší teplotu (není třeba používat termodezinfekci - přídavné ohřátí vody v rozvodech) a dosáhnout tak poměrně značných úspor (podle dostupných informací může jít o úspory v řádu desítek či stovek tisíc korun ročně v závislosti na metodě a rozsahu dosud používané termodezinfekce).
    Při nahrazení, nebo doplnění starého konkurenčního dávkovacího zařízení šetrným a účinnějším systémem DEZINFEX s nižšími provozními náklady poskytujeme slevu na instalaci.
    Zde zadejte údaje - do poznámky napište základní informace o Vašem objektu (spotřeba vody, teplota ohřevu, objem zásobníků atd., ale nemusíte, vše obhlédneme na místě, nebo Vám položíme doplňující otázky
    Zahrnuje přípojné armatury, filtry na přívodním potrubí a regulaci tlaku vody v potrubí, jímací nádrž na prostředek Vertesprit ANK, nádrž na solanku. Nádrž je plastová s ochranou proti přetečení mechanickým plovákem. Dále změkčovač vody a kabeláž pro sondu.


Mikroorganismy vč. legionely nejsou schopné vyvinout rezistenci vůči přípravku VertEsprit ANK.

    Ze vzorku krve vojenského potápěče, uložené v mrazicím boxu Centra pro kontrolu nemocí v Atlantě od roku 1943, byla úspěšně vykultivována Legionella micdadei. Za první průkazně doloženou epidemii legionářské nemoci bylo uznáno 81 postižených pacientů v nemocnici Sv. Alžběty ve Washingtonu r. 1965. V našich podmínkách KOPŘIVA [3-7] konstatuje, že by bylo krajně nevhodné čekat s potřebnými preventivními opatřeními až do doby, kdy dojde k epidemii bakterií legionela - toto uvedl před devíti lety a situace se nezlepšila, i když již k oné epidemii došlo.
    Také zde tento autor informuje o zajímavé skutečnosti - v místě, kde došlo k epidemii, se již další infekce nevyskytla. Je to pochopitelné, protože v daném místě byly zavedeny vhodné režimy provozu a údržby, pracovníci technické obsluhy získali zkušenosti a znalosti. Zcela jistě byly také odstraněny předpokládané možné zdroje systémové kolonizace jak vody tak vzduchotechniky. Více o bakterii legionela také zde.


LEGIONELA (Legionella pneumophila)

    Zaměřujeme se na technické vodní obslužné systémy (TVOS), převážně na teplou a chladící vodu a v nich na eliminaci bakterie Legionella pneumophila a dalších bakterií jako např. Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Mycobacteria a dalších nežádoucích mikroorganismů, tedy hygienou vody komplexně. Nevyhovující stav hygieny v TVOS ideálně řešíme vedle dávkování dezinfekce i technickým monitoringem, který si částečně můžete provést i sami. Vedle mikrobiologického monitoringu se zaměřujeme i na použité materiály se kterými voda přichází do styku a fyzikální parametry chladící, teplé i studené vody, tak aby se právě i dezinfekce mohla dávkovat efektivně a úsporně. Náklady na vodu a ohřev pak mohou být o 15 až 40% nižší. Některá úsporná opatření však nemusí být koncepční a mohou právě napomáhat množení mikroorganismů. Například stabilizace teploty a zlepšení hydrauliky napomáhá při boji proti mikroorganismům, naopak úsporné perlátory není vhodné instalovat na některá místa, nebo v některých prov
    Účinná likvidace legionely a úplné rozložení biofilmu může být proto plně zajištěno v souladu s legislativními požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění ze dne 6.června 2006.
    Své jméno a proslulost získaly legionely r. 1976 ve Filadelfii, kde v hotelu Bellevue-Stratford způsobily dosud nejrozsáhlejší epidemii plicních onemocnění, a to mezi účastníky sjezdu asi 4 tisíc amerických legionářů (veteránů II. světové války). Tzv. legionářskou nemocí zde bylo postiženo 221 přítomných, z nichž 34 zemřelo. Zdrojem nákazy se ukázal jak kolonizovaný aerosol z klimatizace, tak zřejmě i TVOS (technické vodní obslužné systémy, tedy v nich zvýšený nárůst biofilmů s amébami) dotyčného hotelu. Krátce nato se prokázalo, že epidemie vyvolané legionelami se určitě vyskytovaly i před rokem 1976.


Provádíme i dezinfekci vzduchotechniky s možností doložení mikrobiologickým vyšetření (stěry a otisky, spad z ovzduší atd.)

    Používáme šetrnější biocidy k potrubí. V rámci zaváděcího provozu oproti konkurenci navrhujeme řízení dávkování, tedy úspory dezinfekce ale i úspory na spotřebě vody, čímž prodloužíme životnost tohoto vodního systému a vše může být v rámci jednoho balíčku, tedy pod havarijním řešením. 
    POZOR: K poškozování materiálů vnitřního vodovodu a výraznému zkrácení životnosti dochází i prováděním termodezinfekce. Pokud má být termodezinfekce efektivní pro hygienu vody, je třeba nárazově teploty nad 70°C z každého výtokového místa, ideálně až 80°C. Nejen že v takovém případě nemusí stíhat ohřev, ale materiály vnitřního vodovodu jsou pak značně zatíženy. Zde v grafu vidíte teplotními čidly zachycenou termodezinfekci v nemocniční budově - u některých větví cirkulace nebylo dosaženo ani 60 °C, teplotu musíme zvýšit v celém systému, hrozí pak praskání potrubí. Pojďte s námi raději chemickou cestou, používáme šetrnné biocidy.
    Provádíme  zvýhodněný,  v případě  zájmu  i zcela anonymní odběr vzorků vody na mikrobiologické vyšetření. Vedle našeho přátelského přístupu se můžete spolehnout na diskrétnost. 


Představení našeho řešení eliminace legionel a dosažení úspor 

    Pokud již dávkujete, střídáte pravidelně biocidy? My Vám doporučíme nejvhodnější kombinaci. LEGIONELLA / Legionela - levné a trvale garantované odstranění se značnými úspory - dezinfekce teplé vody, nebo i proplach vnitřního vodovodu pitné vody a jednotlivých nejvíce kontaminovaných stoupaček šokovou dezinfekcí. Je třeba dezinfekce střídat. Biocidy jako je PUROCIL 11, Duozon 100L, Sanosil Super 25 Ag, chlordioxid, neboli oxid chloričitý vyráběný na místě v generátoru, elektrochemicky aktivovaný roztok ani žádné jiné nejsou zárukou efektivního výsledku při jejich nesprávném použití. Jedinou zárukou efektivního použití a rentability při změnách provozu při zahájení jakýchkoliv opatření, je použití ověřených postupů, které v rámci zaváděcího provozu vždy dodržíme u každého zákazníka. 
    Dodáváme dávkovací zařízení proti bakterii Legionella a to nejúspornější, ale i nejúčinější dávkovací zařízení za bezkonkurenční ceny. Provozní náklady na dávkovací zařízení jsou jen zlomkem celkových dosažených úspor, protože při dávkování nemusíte provádět běžné přehřívání-termodezinfekci atd.
    Celková odhadovaná doba na instalaci systému Envirolyte s produkcí desinfekčního přípravku VERTESPRIT ANK je max. 3 dny včetně provozních zkoušek. Je závislá na stavu daného potrubí, možnostech připojení dávkovacího systému, manipulace se zařízením atd.


Máte již dávkování jakéhokoliv biocidu? Budete dávkovat úsporněji, poraďte se zde

    Program DEZINFEX úspory a dezinfekce vody znamená nejen likvidace legionely, ale hlavně i úspory na spotřebě vody a především na ohřevu. Tedy souhrn vazeb a nutnosti širšího multidisciplinárního přístupu vedoucí k maximálním úsporám až 40%, ale i zlepšení služeb zákazníkům. Zde, v těchto TVOS (technický vodní obslužný systém) u objektů je třeba uvažovat a řešit zabezpečení proti bakteriím nejen s alimentárními dopady (stav potřebné kvality je zabezpečován dodavatelem pitné vody do objektu), ale zejména u vody teplé, kterou až v objektu ohříváme a rozvádíme potrubím, v tu chvíli se stáváme výrobcem teplé vody vyráběné z vody pitné a je třeba chránit uživatele před nebezpečnou bakterií Legionella, v opačném případě hrozí v nejhorším případě i trestně právní postih zodpovědného člověka.
    Za Váš email se dozvíte časem i další zkušenosti, tedy informace, ale i novinky v oboru hygieny a optimalizace provozu vnitřního vodovodu, které Vám budeme zasílat na Vámi zadaný email. Z odběru těchto informací se můžete kdykoliv "kliknutím" odhlásit. Diskrétnost je naší povinností a naším řemeslem. Vyjma bakterií se tedy není čeho obávat.
    Servis v intervalu 4 měsíců zahrnuje – přetěsnění spojů, prohlídku zařízení, výměnu filtračních vložek, kontrolu kvality vyráběného roztoku, kontrolu ukazatele ORP v ošetřené vodě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00