Jak na věc


ledová plochá dráha holice

DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 3D + 2D (Blu-ray 3D + Blu-ray)

    Ledová stěna Vír (dále jen „Ledová stěna“) slouží výhradně pro nácvik ledového lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto „Návštěvní řád Ledové stěny Vír ze dne 1. 1. 2017“ a řídit se jím, přičemž tyto skutečnosti potvrdí vyplněním a podepsáním „Prohlášení a registrace návštěvníka Ledové stěny Vír“, které je podmínkou pro umožnění vstupu do prostoru Ledové stěny Vír (prostor vymezen níže).
    Jak má jeden ale poznat, že jde o Dobu ledovou a ne třeba o Mrazivé časy nebo Velký chlad? No, tak se na naše hrdiny podívejte! Obličeje mají vyloženě ledové. A s tím přesunem je docela honička, zvlášť když zvířecí tým – mamut, tygr a lenochod – najdou lidské mládě, moc roztomilého človíčka, a usmyslí si, že prcka vrátí rodičům. Během dobrodružné cesty mají zvířata spoustu starostí jak se uživit. Mamut musí dávat pozor, aby mu věčně někdo nešlapal na chobot. A musí hájit svou tělnatost. Není přece tlustý, to ty chlupy dělají, že tak vypadá. Tygr zase potřebuje uchovat svou tygří vážnost. A ještě musí vyřešit spoustu problémů se vztahy. A jaký je to pořádek, když lenochod střídá partnerky jako ponožky? Panečku, mamut, ten je věrný.


BLUESKY KOLEKCE: Rio 1 + 2, Doba ledová 1-4, Království lesních strážců Kolekce (7 DVD)

    Všichni návštěvníci jsou povinni po celou dobu vykonávání lezecké aktivity s maximální pozorností sledovat své okolí a dbát své osobní bezpečnosti, převážně před padajícími úlomky ledu. Za správné a bezpečné používaní veškerého materiálu určeného pro ledové lezení (mačky, cepíny, přilba, sedací a prsní úvazek apod.) zodpovídá každý uživatel sám. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je jeho odpovědností. Ledová stěna Vír z.s. nezodpovídá za zranění, smrt, nebo škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení a přirozené přírodní procesy ledopádu a skály. Ledová stěna Vír z.s. je pouze zhotovitelem ledové vrstvy a fixních jistících bodů na skále, nikoliv provozovatelem Ledové stěny Vír.
     Hodnoty jsou vztaženy na jednu porci. DDD (doporučená denní dávka) je založena na průměrných hodnotách pro dospělého člověka o váze 70kg z vyhlášky č. 225/2008 Sb.
    Miluji vaření mobilní aplikace je jedna z nejobsáhlejších aplikací na českém trhu. Na nic nečekejte a stahujte nekonečnou zásobu receptů do vašeho mobilu!
     Do skleněné konvičky nasypeme rozpustnou kávu, zalijeme vroucí vodou, necháme chvilku vylouhovat, přisypeme cukr, necháme rozpustit, dáme vychladit. Do mléka nalijeme trošku vanilkové esence a přilijeme ke kávě.
    Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black, Cedric the Entertainer, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Jane Krakowski, Josh Hamilton, Chris Wedge, Lorri Bagley


LEDOVÁ KÁVA 0.24l Mr.BROWN Hnědá K+ML+C

    Horolezectví je aktivita nebezpečná a může přivodit úraz, nebo smrt. Ledové lezení navíc skýtá objektivní rizika, jakými jsou padající kusy ledu a měnící se kvalita ledové vrstvy. Každý návštěvník na sebe tak vědomě bere určitá rizika, která s ledovým lezením souvisejí. K uvedenému patří převážně pád uvolněného ledu, který mohou způsobit jiné osoby pohybující se výše (tyto osoby totiž i při sebeopatrnějším chování nemohou uvolnění ledu vždy zabránit). Pád ledu tedy představuje objektivní nebezpečí, které nelze připisovat za vinu nikomu jinému; člověk se mu vystavuje na vlastní odpovědnost.
    Do skleněné konvičky nasypeme rozpustnou kávu, zalijeme vroucí vodou, necháme chvilku vylouhovat, přisypeme cukr, necháme rozpustit, dáme vychladit. Do mléka nalijeme trošku vanilkové esence a přilijeme ke kávě.
    Led padající ze skály se může vlivem úderu o skálu odrazit až do vzdálenosti několika metrů od úpatí skály. Každý je tedy povinen nasadit si ochranou přilbu v dostatečné vzdálenosti od úpatí ledové stěny (skály), v opačném případě se sám z vlastního rozhodnutí vystavuje nebezpečí zásahu padajícím ledem.
    II. Osoby, které se buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržují v prostoru stěny, souhlasí se zaplacením příspěvku 200 Kč (150 Kč členové ČHS) určeného k uhrazení nákladů spojených s vytvořením a obnovením ledové vrstvy.
     Mléčnou kávu nalijeme do vysokých sklenic, do kterých jsme nasypali pár kostek ledu a vložili kopeček vanilkové zmrzliny, povrch ozdobíme šlehačkou a posypeme drcenými mandlemi.


Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů (Blu-ray)

    III.Ledová stěna Vír z.s. je pouze zhotovitelem ledové vrstvy a fixních jistících bodů na skále, nikoliv provozovatelem Ledové stěny Vír. Ledová stěna Vír z.s. nezodpovídá za zranění, smrt, nebo škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení a přirozené přírodní procesy ledopádu a skály.1. Všichni návštěvníci Ledové stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem (mačky, cepíny, přilba, sedací a prsní úvazek, karabiny, jistítka, ledové šrouby, lano, …). Za správné a bezpečné používaní veškerého materiálu určeného pro ledové lezení zodpovídá každý návštěvník sám.2. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je odpovědností návštěvníka.3. Lezení na Ledové stěně mohou provádět pouze osoby, které se seznámili s návštěvním řádem Ledové stěny a podpisem potvrdili souhlas.4. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět ledové lezení pouze pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce.5.
    IV. Povinnosti návštěvníka1. Uposlechnout pokynů služby.2. Dodržovat zásady bezpečného lezení.3. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.4. Neprodleně upozornit službu na jakýkoli technický incident, např. poškozený fixní jistící bod.5. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, zejména zásad bezpečného lezení.6. Udržovat čistotu.7. Služba je oprávněna kdykoli vykázat z prostoru Ledové stěny Vír osobu, která porušuje ustanovení tohoto návštěvního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky – a to bez nároku na vrácení příspěvku.8. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat službu.


Milujivareni.cz - Recepty, online kuchařka, škola vaření

    Mléčnou kávu nalijeme do vysokých sklenic, do kterých jsme nasypali pár kostek ledu a vložili kopeček vanilkové zmrzliny, povrch ozdobíme šlehačkou a posypeme drcenými mandlemi.
    I.Návštěvník:  návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu Ledové stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru Ledové stěny.
    Ledová stěna Vír z.s. si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento návštěvní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00