Jak na věc


lázeňský léčebný dům praha luhačovice recenze

Změna procedur, dokoupení dalších procedur, změna časování

    Všechny zásuvky ve Vašem pokoji i v koupelně jsou napájeny proudem 220V/AC/50Hz. Z hygienických, bezpečnostních a protipožárních důvodů je přísně zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče (varné konvice, spirály) s výjimkou holicího strojku či fénu na vlasy. Nerespektováním zákazu porušíte Lázeňský a ubytovací řád Lázní Mšené a vystavíte se riziku ukončení pobytu bez náhrady a povinnosti uhradit způsobené škody.
    Vaše pošta a vzkazy Vám budou doručeny na Lázeňskou recepci, balíky do sekretariátu vedení společnosti v budově Praděd. Poštovní schránka je na budově Praděd. Pobočka pošty v obci Mšené–lázně.
    V lázeňském areálu používejte komunikace k tomu určené. Odpadky odhazujte pouze do odpadkových košů. Na centrální odstavné ploše jsou k dispozici kontejnery na tříděný odpad. Nekrmte kachny mimo rybník. Nekrmte, prosím, ani kočky. Z hygienických a bezpečnostních důvodů není krmení volně žijících zvířátek v blízkosti budov žádoucí.
    Děkuji za pochopení a akceptování Lázeňského a ubytovacího řáduPlatnost od 1.11.2018 Bc. František Ochředitel a předseda představenstvaLázně Mšené, a.s.


Dárky, dárkové poukazy, suvenýry

    Lázně Mšené nenesou odpovědnost za ztrátu cenností a peněz klientů. Pro uložení peněz a cenností jsou některé pokoje vybaveny bezpečnostní schránkou. V Lázeňské recepci Říp je možné využít úschovu peněz v hotovosti za poplatek 60 Kč/osobu/pobyt. Maximální výše pro úschovu peněz v hotovosti v lázeňské recepci je nejvýše 10.000,- Kč včetně.
    Abychom zachovali krásný lázeňský park i budoucím generacím, vydali jsme Návštěvní řád lázeňského parku a areálu Lázní Mšené. Děkujeme, že jej při svém pobytu v lázních dodržujete.
    Bohoslužby se konají v lázeňské Kapli Salve, termíny jsou k dispozici na vývěsce u kaple. V kostele v Budyni n. Ohří každou neděli v 9:00 a v Charvatcích každou neděli od 10:30, mimo první neděle v měsíci.
    Příjem hostů a pacientů je v Lázeňské recepci v budově Říp. Host je povinen se po příjezdu na recepci ohlásit, předložit průkaz totožnosti, vyplnit Registrační kartu, uhradit cenu za objednané služby a vyzvednout si dokumenty k pobytu a klíče od pokoje.
    V případě potřeby zdravotní pomoci se obraťte na pracovníky v léčebném oddělení, nebo na Lázeňskou recepci v budově Říp. Okamžitou pomoc si přivoláte pohotovostním telefonem z pokoje.


Ostraha areálu pro váš klid a pohodu

    Konzumace alkoholických nápojů v areálu Lázní je povolena v restauraci vč. zahrádek, v altánu, na volných travnatých plochách nebo v pokoji výhradně ubytovaným hostům. Porušení tohoto nařízení může vést k vykázání z areálu Lázní. Neubytovaní návštěvníci Lázní mohou využít restauraci vč. zahrádek. Osoby pod vlivem alkoholu a/nebo omamných látek nemohou čerpat ani objednané a již zaplacené procedury a služby, a to bez náhrady.
    Hosté mohou svůj automobil v areálu lázní odstavit jen na určených místech. Za poplatek lze využít závorou uzavřených nehlídaných odstavných ploch. Poplatek na ploše u Villy Kyselka je 50 Kč/den, u objektu Říp 30 Kč nebo 50 Kč/den. Poplatek uhraďte v Lázeňské recepci, proti záloze 200 Kč obdržíte vjezdovou kartu na celý pobyt. Nehlídaná odstavná plocha zdarma se nachází za objektem Pavillon Dvorana. Auto není trezor! Nenechávejte ve vozidle cenné věci.
    Pokud chcete, aby byl Váš pokoj uklizen v určitou dobu, informujte prosím Vaši pokojskou a pro upozornění zavěste na vnější kliku dveří Vašeho pokoje kartu „Prosím uklidit“. Nepřejete-li si být rušeni, zavěste kartu „Prosím nerušit“.


Stravování, snídaně, obědy a večeře

    Na pokoji máte možnost sledovat televizi. Pokud není Váš pokoj vybaven přijímačem, můžete požádat o jeho zapůjčení za poplatek u vaší pokojské. Přijímače jsou naladěny na příjem všech dostupných kanálů, sami neupravujte nastavení. Případnou poruchu v příjmu signálu hlaste pokojské, nebo Lázeňské recepci v budově Říp. Opětovné nastavení TV po neoprávněné manipulaci a ladění zařízení klientem je zpoplatněno částkou 100,- Kč/úkon.
    Snídaně, polopenze i plné penze poskytujeme ve Velké lázeňské restauraci v Pavillonu Dvorana. Snídaně od 7:30 do 9:30, obědy od 12:00 do 14:00, večeře od 17:30 do 19:30, pokud není stanoveno jinak. Host je povinen na vyžádání obsluhy prokázat v restauraci své předplacené stravování, a to barevným páskem na ruce a ubytovací kartou. Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana nabízí bohatý jídelní a nápojový lístek.
    V Lázních Mšené platí ve všech ubytovacích objektech, chodbách i pokojích včetně balkonů přísný zákaz kouření a užívání otevřeného ohně (např. svíčky), vyjma označených prostor. Některé budovy jsou vybaveny poplachovým systémem a kouřovými detektory. V případě porušení zákazu Vám bude účtován zvláštní poplatek za mimořádný úklid ve výši 2.000 Kč a související náklady, a může Vám být ukončen pobyt bez náhrady. Kouření je povoleno na vyhrazených venkovních stanovištích (v okolí popelníků).


CHECK OUT - Odhlášení z pobytu, uvolnění pokoje

    Teplotu ve všech pokojích lze regulovat ovládací termohlavicí na radiátoru. Žádáme klienty, aby při odchodu z pokoje uzavřeli okna, nevětrali vytápěné prostory a termohlavice nastavili na 1. stupeň.
    Pro výměnu ložního prádla nebo ručníků se obraťte na pokojskou. Pro praní, sušení i žehlení soukromého prádla můžete za poplatek dle ceníku využít nabídky prádelny. Vaše prádlo předané paní pokojské do 9:00 Vám bude vráceno následující den. Příplatek za expres do 3 hodin je 100% (denně od 9:00 do 15:00). Další informace a ceník služeb u paní pokojské, nebo v Lázeňské recepci.
    Při odjezdu opusťte svůj pokoj včas. Pokud váš pobyt končí snídaní, CHECK OUT proveďte v Lázeňské recepci do 10:00. Pokud končí obědem, CHECK OUT proveďte do 12:00. Při pozdějším odhlášení bude účtován poplatek ve výši 50% ceny ubytování dalšího dne, po 18:00 plná cena. Pokud chcete pobyt prodloužit do 18:00 za poplatek 200 Kč/os., kontaktujte Lázeňskou recepci nejméně 1 den předem. Při ukončení pobytu host odevzdá klíče od pokoje v Lázeňské recepci v budově Říp a uhradí cenu za dosud nezaplacené služby.


Lázeňský a ubytovací řád Lázní Mšené, a.s.

    Pro volání mimo Lázně můžete použít telefonní automat v budově Říp. Případný nedostatečný signál vašeho mobilního telefonu je třeba řešit s Vaším operátorem. Pokojový telefon je vyhrazen pouze pro komunikaci Vaší zdravotní indispozice s Lázeňskou recepcí nebo se zdravotním personálem. Stačí pouze zvednout sluchátko.
    V Lázních Mšené můžete platit bezhotovostně Vaší platební nebo kreditní kartou v Lázeňské recepci v budově Říp, v obchodě ve Wellness Praděd a v Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana. Přijímáme karty VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS a DINERS CLUB INTERNATIONAL.
    Dárky, lázeňské suvenýry, oplatky, víno, kosmetiku a další zboží zakoupíte v Lázeňském obchodě ve Wellness Praděd. Dárkové poukazy na procedury a pobyty zakoupíte v Lázeňské recepci.


Lékařské ošetření, ošetření zdravotníkem

    Vstup do ubytovacích objektů a pokojů je povolen pouze ubytovaným hostům. Dbejte, aby vstupní dveře do ubytovacího objektu byly vždy řádně zavřeny. Při odchodu z pokoje se ujistěte, že jsou zavřená okna, zhasnutá světla a TV, vypnuté nebo ztlumené topení. Dveře řádně zavřete a zamkněte. V pokoji nenechte volně ležet cennosti. Každý pokoj je vybaven uzamykatelnou skříňkou, vybrané pokoje bezpečnostními schránkami. Není dovoleno svévolně pohybovat nábytkem ani jakkoliv zasahovat do vybavení a elektroinstalace pokoje. Za škody způsobené na pokoji a jeho vybavení odpovídá host. Při poškození, či nestandardním znečištění pokoje (včetně kouření na pokoji) si Lázně Mšené vyhrazují právo účtovat poplatek za mimořádný úklid ve výši 2.000 Kč a požadovat náhradu způsobených škod. Při ztrátě klíče od pokoje či budovy je hostu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč. Za ztrátu klíče od skříní ve wellnessu, v balneu nebo u bazénu je účtován poplatek 500 Kč.
    Návštěvy jsou povinny se registrovat v Lázeňské recepci. Návštěvy mohou zůstat i přes noc po uhrazení povinného poplatku, a pokud nebude překročena kapacita pokoje. Aktuální výši poplatku za přenocování návštěvy Vám sdělí Lázeňská recepce.
    Toaletní, kosmetické a základní hygienické potřeby můžete zakoupit v Lázeňském obchodu ve Wellness Praděd. Pokud potřebujete toaletní papír, obraťte se na paní pokojskou, nebo Lázeňskou recepci.
    Těší nás, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě náš rodinný lázeňský resort Lázně Mšené. Abychom zpříjemnili pobyt Vám i ostatním klientům, sestavili jsme tento Lázeňský a ubytovací řád. Prosíme, abyste respektovali uvedená pravidla a pokyny personálu tak, abyste si pobyt Vy i ostatní hosté užili ničím nerušeni. Vaše Lázně Mšené, a.s.


Pokrývky a polštáře, dětské postýlky

    V případě mimořádné události zachovejte klid a ihned informujte Lázeňskou recepci telefonem, umístěným v každém pokoji. Stačí pouze zvednout sluchátko. Nouzové východy, hydranty a hasicí přístroje jsou řádně označeny piktogramy a nápisy. V případě požáru dbejte požární poplachové směrnice umístěné u vstupu do objektu.
    WIFI mohou klienti lázní využít zdarma ve všech lázeňských objektech a v Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana. V Lázeňském lobby v budově Říp je hostům k dispozici PC s internetovým připojením. Nastavování WIFI připojení na zařízení klienta z důvodu na straně klienta je zpoplatněno částkou 100,- Kč/úkon.
    Lázně Mšené Vám nabízí denní program pro volný čas. Aktuální program koncertů, tanečních večerů a přednášek najdete ve Velké lázeňské restauraci. Všichni hosté mohou využít venkovní posilovnu, badminton, pétanque, kuželník, ping-pong, nebo si půjčit kola. V areálu a okolí lázní jsou vyznačeny turistické trasy a trasy pro Nordic Walking. V Café & Restaurant Letzel v Pavillonu Dvorana najdete deskové hry a karty, v salonku kulečník. V ubytovacích objektech mohou být zdarma k zapůjčení knihy a časopisy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00