Jak na věc


lázeňská léčba nemocí neurologických

Příspěvková lázeňská péče - ceník

    Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR podle indikačních skupin za léta 2009–2013. Celkový počet pacientů v lázeňské péči v roce 2013 dosáhl celkem 377 552 a byl téměř stejný jako v roce 2009 (378 181 osob). Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na nemoci dýchacího ústrojí.
    ISSN: 1801-545X (1213-2292)Stran: cca 70 stranOd roku 2004 v česko-anglické verzi.Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.Publikace vycházela od roku 1998 pod jménem "Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví".


VÍCE JAK ČTRNÁCT DNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE

    Zdravotní pojišťovna Vám plně hradí léčbu. Ubytování a stravu hradíte sami podle platného ceníku pro klienty využívající příspěvkovou péči. Ubytování v lázeňském zařízení je podmínkou. Hradíte také povinný lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/noc. Od poplatku jsou osvobozeny pouze osoby mladších 18 let, senioři nad 70 let a držitelé průkazu ZTP/P.
    Délku lázeňského pobytu lze volit individuálně, ale je nutno zdůraznit, že lázeňská péče přináší příznivý dlouhotrvající efekt zejména pokud je přiměřeně dlouhá, optimálně 3 – 4 týdny. Lázeňská centra v Karlovarském kraji nabízí svým hostům zdravotní programy založené na tradici vycházející z využívání přírodních léčivých zdrojů, na které je Karlovarský kraj neobyčejně bohatý. Jejich blahodárné působení je ověřeno mnohasetletou zkušeností a prokázáno moderními vědeckými metodami.
    Rezervační poplatek činí 1000 Kč. Rezervační poplatek na rok 2018 činí 1500 Kč. Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování, patra nebo požadavky na pokoje s balkónem. Rezervační poplatek je u komplexní lázeňské péče a příspěvkové péče nevratný. Žádost o rezervaci je možná pouze písemně, nelze telefonicky.


Příspěvková lázeňská péče - ceník 2018

     Příspěvková lázeňská péčePříspěvková lázeňská péče je druh lázeňské léčby, který je částečně hrazen zdravotní pojišťovnou. Využít jej můžete u řady onemocnění, která jsou popsána v tzv. Indikačním seznamu pro lázeňskou péči. V Priessnitzových léčebných lázních využijete částečně hrazené péče pojišťovnou u 28 indikací zařazených mezi nemoci onkologické, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, kožní nemoci, dýchacího ústrojí a duševní poruchy. VÍCE JAK ČTRNÁCT DNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE Podle určené diagnózy lázeňskou příspěvkovou péči absolvujete v délce 21 nebo 14 dní. Po návrhu lázeňského lékaře a schválení revizního lékaře pojišťovny si pobyt v některých případech můžete prodloužit. Tak jako komplexní lázeňskou péči lze příspěvkovou péči opakovat. Chcete-li využít lázeňské péče dříve, než Vám umožňují podmínky hrazené péče, nabízíme Vám speciální léčebné pobyty a Medical Wellness pobyty pro samoplátce. CO HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Zdravotní pojišťovna Vám plně hradí léčbu.
    S ohledem na velkou různorodost přírodních léčivých zdrojů v našem regionu je možné se specializovat v jednotlivých lázeňských městech Karlovarského kraje na léčbu rozdílných nemocí dle jejich indikací.
    Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.
    Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2011. Lázeňskou léčbu podstoupilo 348 429 dospělých pacientů, 1 966 pacientů v dorostovém věku a 9 783 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 141 občanů ČR a 133 630 cizinců.


Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)

    Cílem publikace je poskytnout odborným uživatelům ze zdravotnictví, ale i široké veřejnosti, formou časových řad, informace o vývoji ekonomické situace ve zdravotnictví v kontextu vývoje celkového ekonomického prostředí. Aktuální publikace obsahuje výběr dostupných informací z různých zdrojů - makroekonomické informace z Českého statistického úřadu, informace z oblasti výdajů na zdraví a zdravotního pojištění především z Ministerstva zdravotnictví ČR a VZP ČR. Pro oblast poskytovatelů zdravotní péče jsou Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR využity údaje z Národního zdravotnického informačního systému, SUKL a MPSV. Podkladem pro mezinárodní srovnání je databáze OECD Health Data.
    Lázeňské procedury předepisuje odborný lékař – balneolog, který sestaví pro klienta individuální zdravotní program podle jeho aktuálních zdravotních potřeb. Jen některé z procedur lze zakoupit i bez lékařského předpisu.
    Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2012. Lázeňskou léčbu podstoupilo 349 708 dospělých pacientů, 1 625 pacientů v dorostovém věku a 9 204 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 106 381 občanů ČR a 158 884 cizinců.
     Další informace Příspěvková lázeňská péče - ceníkU příspěvkové lázeňské péče Vám pojišťovna hradí jen léčebné procedury. Ubytování a stravování si hradíte sami dle platných ceníků uvedených níže. Současně hradíte povinný láze ... (více)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00