Jak na věc


kreslení pravou hemisférou kolín

KRESLENÍ, MALOVÁNÍ, ŠKRABÁNÍ, MODELOVÁNÍ

    Nejsložitější a nejdokonalejší produkt matky přírody na naší planetě - lidský mozek - je také zároveň největším tajemstvím světa! Díky svému mozku a jeho inteligenci dovedeme jako jediný živočišný druh zasahovat do práce přírody - díky genetickému inženýrství vytvářet a upravovat živé organizmy. Na druhé straně dovedeme také na zemi během pár století nekompromisně zničit to, co příroda vytvářela miliardy let.
    Nicméně metoda "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" je unikátní právě svým komplexním přístupem a využitím všech dostupných (a desetiletími ověřených) postupů a metodik dosažení rychlého a zároveň dokonalého výsledku - naučení se realistické kresbě. Metoda Kreslení pravou mozkovou hemisférou je snad nejefektivnější dosud používaná metoda při výuce krealistické kresby. Učení se realistické kresbě přináší i rozvoj dalších schopností, jako je zlepšení vnímání, zvýšení kreativity atd.


Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou

    Edwardsová: Levá mozková hemisféra je vůči čemukoliv, co se jí nehodí, velmi rezistentní. Je příznačné, že vědci pojmenovali levou mozkovou hemisféru "dominantní", zatímco pravá hemisféra je "levá", ve smyslu méně schopné a šikovné (pravou hemisférou ovládané) levé ruky. Věci se ale mění. Dnešní děti jsou vizuálně, obrazově tak šikovné a tak vehementně protestují proti pomalému verbálnímu stylu výuky, až je to neuvěřitelné. Studenti, kteří vyrostli na videohrách, používají rychlý, globální vizuální styl vnímání. Nesnáší pobyt ve škole a memorování naučených věcí. Neříkám, že by neměli ovládat základy, ale myslím si, že by se mohli učit daleko efektivněji, tvořivěji. Kromě jiného způsobu, jak se naučit gramatiku, matematiku aj. by se měli učit hudbu, kreslení, nějaké sporty, tedy činnosti, povzbuzující pravou hemisféru. Bavilo by je to a nastartovalo neuvěřitelné změny.
    Váš systém výuky nejen že pomáhá mnohým lidem naučit se kreslit a tím i objevit své prozatím skryté tvůrčí možnosti, ale také objevit rozdílné funkce obou částí našeho mozku. Nedávno jste tento systém ještě rozšířila
    Edwardsová: Já si myslím, že větší podíl na tom má onen dlouhodobý kulturní vývoj, i když určitě nějaké biologické rozdíly mezi mozkem muže a ženy existují. Zjistilo se, že ženský mozek má daleko větší počet spojů mezi oběma hemisférami než mužský mozek. Mužský a ženský mozek se tedy liší jak na buněčné, tak na psychologické úrovni.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00