Jak na věc


krajské kolo biologické olympiády c 2018

Finanční dar pro Krajskou zdravotní zútulní lůžkovou část ústecké onkologie

    Pro rok 2018 pokračují všechny dříve vyhlašované dotace, jsou posíleny finanční alokace dotačních programů, jsou vyhlášeny úplně nové dotační tituly a připraveny další novinky. Velmi jednoduché shrnutí změn v dotačním procesu pro rok 2018 včetně jednoduchého vysvětlení postupu pro podání žádosti je uvedeno na stránkách Infoportálu pro občana zde. Novinkou pro žadatele je rovněž uspořádání seminářů k jednotlivým dotačním programům. Informace ke konkrétním dotačním programům v r. 2018 a termíny připravených seminářů jsou uvedeny v části Termíny seminářů pro zájemce o dotace, přehled dotačních programů vyhlašovaných v roce 2018.
    K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií. Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.
    Pro žadatele je v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace - Portál komunikace pro občany + cvičná elektronická žádost + manuál pro vyplnění žádosti o dotaci.
    Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.


V mostecké nemocnici se uskutečnil čtvrtý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

    Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s prioritami krajské samosprávy a ve shodě se záměry Rady Olomouckého kraje pro období 2016-2020. Cílem poskytování dotací je rozvoj Olomouckého kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel. Všeobecné informace k dotačním programům naleznete v obecné části těchto stránek s uvedením všech typů variabilních vzorových dokumentů - Obecné informace k poskytování krajských dotací, vzor dotačního programu.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 24.3.2011 schválilo usnesením č. ZK/19/1366/2011 přidělení dotací na provoz cyklobusů v letní turistické sezóně 2011.
    Dotační portál Královéhradeckého kraje je výhradně určen pro podávání žádostí o finanční podporu veřejně prospěšných projektů. Dále jsou zde zveřejňovány aktuality, podmínky dotačních programů, schválené žádosti, kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací a další důležité dokumenty a informace pro žadatele a příjemce dotace z krajského rozpočtu.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo rozdělení nevyužitých finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty.
    Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00