Jak na věc


kontrolka na palubní desce octavia

Problém s elektronickým brzdovým systémem

    Tato kontrolka indikuje ucpaný či jinak znečištěný vzduchový filtr sání. Zejména pokud se pohybujete v prašném prostředí, může stačit jej vyklepat, v dohledné době ale bude potřeba filtr buď vyčistit, pokud je váš vůz vybaven bavlněným filtrem, či vyměnit za nový, pokud máte filtr papírový. Ten má v sériovém stavu drtivá většina automobilů. Není to zas tak akutní problém, ale pokud motor nesaje správně vzduch, má nižší výkon a vyšší spotřebu paliva.
    Je-li vozidlo vybaveno nějakou formou brzdového asistentu, takto může být indikována závada. Anebo také stejně, jako by systém byl vypnutý tlačítkem, viz výše. S vozidlem je možno jezdit, ale opatrněji, či přesněji řečeno tak, jako s vozidlem těmito systémy nevybaveným.
    Kontrolky siluety SUV na různém terénu indikují, že je daný systém aktivní, zcela vlevo například systém pro sjezd prudkých kopců. Obyčejné auto na mírném svahu znamená asistenta rozjezdu do kopce, který sám drží brzdy, když se rozjíždíte do prudšího kopce, aby vozidlo necouvlo. Tuto kontrolku však nemá mnoho takto vybavených aut.


Vysoká teplota oleje v automatické převodovce

    Svítí či blikají-li tyto kontrolky, pracuje kontrola trakce, jinak též protiprokluzový systém. Může mít označení např. DTC, TCS či ASR. Je vhodné uvolnit tlak na plynový pedál a pracovat s ním citlivěji, dokud nebudete na podkladu, který je přilnavější. V některých vozech stejná oranžová kontrolka bliká, když systém pracuje, a svítí, když jej vypnete tlačítkem či je na něm závada. Jinde je vypnutí či závada signalizována oranžovou kontrolkou s přeškrtnutím či nápisem OFF a když systém pracuje, bliká či svítí jiná, zelená kontrolka.
    Tento symbol značí, že je vhodné se podívat do uživatelského manuálu. Bude pravděpodobně spojený s další rozsvícenou kontrolkou či výše zmíněným textovým oznámením.
    Tento symbol také není běžný, ale ukazuje na nedostatek brzdové kapaliny v systému. Je vhodné ji dolít, pokud jí nechybí příliš, nebo zajet s vozem do servisu, kde je možno brzdy nechat i odvzdušnit, pokud existuje obava, že se do systému mohl dostat vzduch.
    Tato kontrolka znamená, že v systému OBDII, kterým jsou vybavena všechna auta od roku 1996, je uložen kód, který přesněji sdělí závadu. Některá auta umožňují určitým způsobem kódy zobrazit na některém displeji anebo jen blikáním této kontrolky, to umí například Chryslery, resp. vozy Subaru. U většiny aut ale bude potřeba co nejdříve navštívit servis, který má diagnostiku pro značku vašeho auta.
    Další vzácná kontrolka, která indikuje, že víčko nádrže není správně dotaženo, je poškozeno či zcela chybí. Může také znamenat, že do palivového systému někudy proniká vzduch.


Problém s převodovkou či spojkou

    Indikuje, že boční airbag není v činnosti. Pokud v sedadle sedí normální člověk a tato kontrolka svítí, může to znamenat problém s airbagem nebo se senzorem váhy v sedadle.
    Pokud je vůz vybaven systémem textových oznámení, tento symbol může indikovat, že máte nějaké nepřečtené. Po přečtení zhasne. Takovéto oznámení může být vážnější problém, upozornění na blížící se potřebu pravidelného servisu, hláška o možné námraze anebo taky jen to, že je vše v pořádku.
    Tato kontrolka ukazuje na nefunkční, přehřátý či poškozený katalyzátor. Elektronika může snížit výkon motoru; katalyzátor je důležitá součást výfuku a motor ho se standardním nastavením potřebuje. Bude potřeba navštívit servis. Tato kontrolka je vzácná, většinou se problémy s katalyzátorem, zejména s jeho nedostatečnou efektivitou, skrývají pod výše popsanou kontrolkou motoru.


Kontrolky v autě: co která značí?

    Kontrolky vlevo mohou znamenat vážnou závadu, a to na převodovce či diferenciálech. Jsou jimi vybavena zejména auta s automatickými či robotizovanými manuálními převodovkami. Pokračování v jízdě může způsobit vážný problém; opravy automatických převodovek jsou velmi náročné a podle toho také patřičně drahé. Oranžová varianta kontrolky bude zpravidla menším problémem, drobnou chybou, kterou může vyřešit i pouhé vypnutí a opětovné zapnutí motoru. Symbol klíče může znamenat obecnější mechanickou závadu.
    Elektronickým pedálem plynu jsou dnes vybavena snad již všechna auta. A zatímco klasické ocelové lanko vydrží věky, pokud se někde nepřiskřípne nebo nepřetrhne, elektronický plyn mohou stihnout problémy, jako veškerou elektroniku. Proto tu jsou takovéto kontrolky, aby vás o problému informovaly. Pochopitelně je čas na opravu, není vhodné s vozem jezdit. Zelená kontrolka ECT PWR znamená jiný režim elektronického plynu, nikoliv problém.
    Tato kontrolka se objevuje jen na některých autech, signalizuje problém. Bývá spojena s další kontrolkou, upřesňující problém - třeba i něco tak vážného, jako kriticky nízký tlak oleje v motoru, anebo třeba jen nedovřené dveře. Oranžová varianta této kontrolky může, ale také nemusí, signalizovat méně závažný problém.


Kontrolky systémů podpory jízdy

    Pokud mají brzdy i nějaké elektronické ovládání, například automatické brzdění před překážkou v nízkých rychlostech, a svítí tato kontrolka, je tento elektronický systém nefunkční. Brzdy jako takové, ovládané pedálem, ale stále mohou fungovat. Nezaměňujte tuto oranžovou kontrolku s červenou stejného designu, indikující závažnější problém a popsanou na začátku.
    Tato kontrolka má podobnou funkci jako výše zmíněná kontrolka systému kontroly trakce, jen se vztahuje ke stabilizačnímu systému, který dnes najdete na palubě většiny novějších a všech nových aut. A většinou jde také vypnout, což většinou signalizuje oranžová kontrolka. Označení se velmi různí, od standardního ESP přes DSC, ESC, ACS až po IVC či VDC. Kontrolka DSTC Sport indikuje aktivaci sportovního režimu, kdy stabilizace nezasahuje tak horlivě.
    Ukazuje na problém s airbagy. Písmena SRS znamenají Supplemental Restraint System a mohou být uvedena i na volantu či dalších místech, kde jsou airbagy. Může také indikovat, že ve voze některý airbag chybí, například po nehodě, kdy vystřelil a nebyl nahrazen novým. Tato kontrolka by měla po nastartování vždy zhasínat samostatně.


Problém s brzdovým asistentem či kontrolou trakce

    Tento symbol se většinou objevuje u velkých pick-up trucků a SUV, vybavených pakety pro tažení těžších přívěsů. Indikuje příliš horký olej v automatické převodovce, což může znamenat její selhání a nutnost nákladné opravy. Je vhodné zastavit a počkat, až olej vychladne.
    V chladicím systému je málo náplně, je ji třeba rychle doplnit destilovanou vodou, dostupnou na všech benzinkách. Chladicí kapalina by se ale běžně neměla ztrácet, pokud tedy někudy uniká, je potřeba tento únik utěsnit. Touto kontrolkou jsou vybavena jen některá vozidla, třebaže se může více než hodit.
    Je-li vůz vybaven hlídačem tlaku v pneumatikách, anglicky Tire Pressure Monitor System, a tlak v jedné z pneumatik poklesne o více než 25 %, kontrolka se rozsvítí. Některé vozy toto doplňují o konkrétní hodnoty pro každé kolo. Tento symbol se objevuje také v zimě, kdy pro nižší teploty vzduchu, zejména v noci, klesá tlak v pneumatikách. Stačí pneumatiky dohustit.
    Lambda-sondy ve výfukovém systému měří efektivitu spalování a určují, kolik má motor dávkovat paliva apod. Závada na nich znamená vyšší spotřebu paliva a nižší výkon motoru. Problém by se měl co nejdříve opravit. Tato kontrolka je vzácná a většinou jsou problémy s lambda sondami zahrnuty pod výše zmíněnou kontrolku motoru.


Signalizace specifických problémů

    Pokud má vůz nějaký problém, může se přepnout do nouzového režimu, ve kterém motor dává jen tolik výkonu, aby nedošlo k dalšímu poškození již vadných součástek. To signalizuje tato kontrolka. Je tedy nutný servis.
    Kontrolka vpravo ukazuje, že je parkovací brzda zatažena, ať už má formu ruční páky, pedálu či elektronického tlačítka. Kontrolka s klíčem ukazuje na problém s elektronickou parkovací brzdou. Ty jsou dnes v nových autech bohužel čím dál častější.
    Tato kontrolka se rozsvítí, když chcete provést něco, k čemu musíte sešlápnout pedál spojky či brzdy. Typicky, pokud chcete u automatické převodovky přeřadit z P (Park) na R (Reverse) či D (Drive), anebo pokud chcete nastartovat klíčem či tlačítkem a vůz vyžaduje sešlápnutí některých pedálů.
    Indikuje zapnutý systém asistenta zatáčení, který funguje v kombinaci s dalšími terénními pomocníky či třeba uzávěrkami jednotlivých diferenciálů. Funguje jen v nízkých rychlostech a nepatří k častému vybavení aut.


Problém s víčkem hrdla palivové nádrže

    Kontrolka ukazuje závadu na protiblokovacím systému brzd, ABS. Lze pokračovat v jízdě, ale je potřeba myslet na to, že jedete s vozem, který aktuálně nemá ABS a kola se mohou snáze zablokovat při příliš prudkém brzdění. Ve vozech, kde je možno ABS vypnout, se tato kontrolka rozsvítí, když tak učiníte.
    Tato kontrolka, zvaná též Check Engine Light nebo Malfunction Indication Light, může indikovat obrovské množství různých malých, velkých i skutečně závažných problémů; v takovém případě bliká. S největší pravděpodobností je závada spojena se sáním, přípravou směsi, spalováním či katalyzací výfukových plynů, může se pod ní skrývat ale i hromada jiných závad na motoru, jako třeba vadné čidlo pozice některé hřídele. Kódy mají formu např. P0171, P0301 apod. Jejich seznam a vysvětlení najdete na internetu. Také ale může být problém třeba jen ve špatně dotaženém víčku hrdla palivové nádrže.


Problém s elektronickou parkovací brzdou

    Krátce blikající červená kontrolka, když je vozidlo vypnuté a zamčené, znamená, že je aktivní imobilizér. Také ale nemusí blikat vůbec nebo může být nahrazena červeným kolečkem či červeným světýlkem na horní hraně výplně dveří či pod předním sklem. Pokud svítí, když je ve spínací skříňce správný klíč, indikuje to problém s imobilizérem a vůz nepůjde nastartovat, či po nastartování za pár vteřin motor zhasne.
    Tato kontrolka není přítomna u všech vozidel, indikuje ale závadu na posilovači řízení. Pokud máte elektronický posilovač, může stačit zastavit, vypnout motor a zase jej zapnout. Pokud nikoliv, asi bude nutná návštěva servisu. Vozidlo pojede, ale otáčení volantem bude ještě těžší, než pokud by posilovač nebyl vůbec na palubě. Pokud je tato kontrolka rozsvícená a od předních kol vycházejí při točení volantem bzučivé zvuky, je v systému nedostatek kapaliny a mělo by stačit ji dolít.
    Tato těžce rozluštitelná kontrolka se vyskytuje hlavně na supersportech a indikuje závadu na převodovce či spojce, anebo také „pouhé” přehřátí. Mělo by stačit zastavit a počkat; pokud však svítí i u studeného vozu, bude to chtít servis.
    Tato kontrolka v drtivé většině případů ukazuje na nutnost pravidelné servisní prohlídky, což znamená mimo jiné výměnu oleje a filtru. Může ale ukazovat i na akutnější problém, který vyžaduje návštěvu servisu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00