Jak na věc


kontrola pravopisu v textu

Avízo SÚKL ke kontrole lékáren v roce 2012, 20.02.2013

    Provádíme měření emisí benzínových a dieselových motorů vybraných značek s řízeným emisním systémem, měření emisí benzínových a dieselových motorů všech značek s neřízeným emisním systémem, měření emisí vozidel s alternativním pohonem LPG, CNG.
    Odpady prohlížíme pomocí široké škály kamer, od těch miniaturních v podobě endoskopu, až po kamery tlačené strunou, jež mají delší dosah a jsou určeny pro potrubí s větším průměrem. Prohlídka odpadu probíhá podobně, jako revize kanalizace kanalizační kamerou, pouze je použit jiný typ kamery. Kamera je přenosná a je možno ji tak dostat i do prostor, kam větší kamerové systémy se zázemím v dodávkovém automobilu nemají dosah. Kontrola odpadu je nahrána na záznamové médium a je také vyhotovena technická zpráva o stavu potrubí.
    Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování a nenechat se donutit k jejímu okamžitému podpisu!


Technická kontrola - STK Benešov / STK Divišov / STK Vlašim

    Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. A právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.
    Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.
    Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na finančním úřadě. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat si provádět kontrolu u sebe doma.


technické kontrololy / měření emisí

    Aktuálně: Zjednodušili jsme cenové podmínky - nic neplatíte předem, ale až máte v rukou kladné rozhodnutí od České správy sociálního zabezpečení o navýšení Vašeho důchodu. Důchod lze navýšit, pokud v něm jsou chyby, kdykoli - i několik let po přiznání.
    Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.
    Pokud máte zájem o jiné služby spojené s důchodovou problematikou a nenašli jste je zde, napište nám. Mohli byste například chtít orientačně vypočítat budoucí starobní, nebo invalidní důchod, poradit v případě důchodu ze zahraničí, souběhu důchodu s prací, atd.
    Pokud si nevíte rady či netušíte, jaká závada Váš odpad postihla, kontaktujte nás s popisem závady. Pokusíme se Vám poradit a navrhnout optimální řešení k odstranění potíží s odpadem. Prohlídka odpadu a jeho kontrola zajistí, že se nedočkáte díky případné vadě potrubí zbytečných nepříjemností. Prasklé odpadní potrubí nemusí ohrožovat pouze Vás, ale i Vaše sousedy.


Sjednáme nápravu chybně spočítaného důchodu.

    Provádíme technické kontroly všech kategorií motocyklů, technické kontroly osobních, dodávkových a nákladních vozů do celkové hmotnosti 3 500 kg, technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg, technické kontroly vozidel po individuální přestavbě na plyn (LPG, CNG), technické kontroly osobních, dodávkových a nákladních vozidel do 3500 kg, individuelně dovezených ze zahraničí, technické kontroly po přestavbách osobních, dodávkových a nákladních vozidel do 3500 kg, technické prohlídky vozidel na přání zákazníka - mimo povinný pravidelný interval.
    Zatím důchod nepobíráte, ale již se blíží Váš důchodový věk a Vy chcete odejít do důchodu? Případně se Vám zhoršuje zdraví a zvažujete odchod do předčasného důchodu?
    Na začátku každé daňové kontroly vymezí správce daně její rozsah a daňová kontrola pak může probíhat pouze v tomto vymezeném rozsahu. Ten ale lze v jejím průběhu upřesnit.
    Problém s odpadem či poškozené odpadní potrubí, jež bylo odhaleno při kontrole odpadu, je problém často komplexní a jeho odstranění ne vždy snadné. Proto poskytujeme kromě služby kontrola a prohlídka odpadů i další činnosti, které zákazníků ušetří nejen starosti, ale i finance.
    Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištěníOdchod do důchodu :-)


Poradíme Vám nejvhodnější dobu pro odchodu do důchodu.

    Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
    Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00