Jak na věc


klenba valená obrázek

Základní rozdělení válcových kleneb

    Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat


Projekt interiéru rodinného domu v Rudné u Prahy

    Klenba je navázaná na podpůrnou konstrukci prostřednictvím paty klenby, která má různé druhy provedení. Zapuštěné paty jsou konstrukčně jednodušší, ale zeslabují podpůrnou konstrukci. Vyložená pata musí být konstrukčně nebo materiálově zajištěna tak, aby svislá reakce v uložení klenby nezpůsobila jejich porušení smykem. Proto se často používá zesílení klenbového tělesa u paty klenby. Především ploché klenby vyvozují velké šikmé tlaky, které je třeba zachycovat opěrami (zdi, klenbové pásy), ocelovými pásy nebo jejich vzájemnou kombinací. U táhel je nutné vždy zohlednit přípustnou podchodnou výšku a estetiku interiéru. Zapuštěné klenby je možno konstruovat jen při pásech širokých min. 450 mm, zapuštěním patky se nesmí opory klenby výrazně oslabit, klenbový pás se nesmí oslabit na rozměr menší než 300 mm ( při šířce pásu 450 mm zapuštění patky nesmí přesáhnout 1/4 cihly, tj. 75 mm z obou stran pásu, přičemž pod patkou musí být pás vysoký min. 1/4 cihly, tedy 75 mm, při užším páse jak 450
    Vztah klenby a klenbového pásu Klenba vzhledem k existenci spár mezi dílci není schopná přenášet tahová namáhání. Výslednicová tlaková čára musí zůstat vždy uvnitř jádra průřezu. Stabilitu stěnových podpor podstatně zlepšuje vertikální síla, která vzniká od hmotnosti konstrukce nad patou klenby nebo v její blízkosti.
     Vrchol, závěr klenby je uzavřen vrcholovým záverečným klenákem, který svojí hmotností rozepře obě strany klenby. Vrcholem klenby nesmí nikdy probíhat ložná spára. Klenba se vytváří z obou stran současně. Po vyklenutí klenby se její rub zatře maltou, provede se klenbová nadezdívka a násyp. Vyzdívání kleneb se provádí na plnoplošné bednění nebo na ramenáty.
    Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat


Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

    Druhy čelních oblouků ( A- plný, půlkruhový oblouk, B,C,D - segmentové oblouky, E - přímý oblouk, F - oválný, eliptický oblouk, G - gotický oblouk raně gotický, H- středně gotický ,I- pozdně gotický , J - maurský oblouk, K - čelní oblouk = kobylí hlava L - španělský oblouk, M - tudorský oblouk, N- sdružené oblouky, O - sdružené bazilikální oblouky)
    Klenby sestavujeme podobně jako zdivo, z kusových prvků, které mohou mít upravený tvar do kónusu. Takto upravený materiál nazývame klenáky, jejichž zkosené strany směřují do středu zakřivení. Nebo zkosení může být nahrazeno nestejnou tloušťkou malty v ložné spáře. případně se použijí prvky nepravidelného tvaru, kde nerovnosti včetně zkosení je suplováno maltou. Styčné spáry jsou prostřídány, aby byla zajištěna vazba mezi jednotlivými klenáky.
    Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat
     Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.


reference - montované haly POLAK CZ

    Charakteristickým znakem kleneb jsou čelní oblouky ležící v rovině kolmé na osy kleneb. Čelní oblouk může mít různý tvar, avšak vždy vychází z kružnice, případně jejích modifikačních křivek, jak je znázorněno na obr.
    Klenby se používaly ve všech slohových architektonických obdobích, jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků, používaných pro stropní konstrukce.  Stropní klenby byly nalezeny v komplexech staveb pyramid v Egyptě, v Mezopotamii, běžně se používaly v antice a neodmyslitelnou součástí staveb zůstaly až do začátku 20. století. V dnešní době se používají jen výjimečně, především pro zastřešení velkorozponových staveb. Ale je nutno je znát, neboť se s nimi setkáváme při adaptacích a rekonstrukcích památkových budov. Klenby se prováděly z kamene, cihel nebo litého zdiva. To bylo dáno lokalitou stavby a historickým obdobím.


Pro používání funkcí stavebnikomunita.cz je nutné povolit JavaScript.

    Klenba je oblouková stropní konstrukce, která přenáší celé zatížení na ní spočívající, včetně své vlastní hmotnosti, šikmo do podpěr. Tyto síly je nutno zachycovat táhly nebo přímo podporujícími konstrukcemi. Klenby jsou konstruovány jako zdivo z kusových prvků kamenných nebo cihelných (tzv. klenáků) vyklenutých do systému ložných spár (které svírají s lícním obloukem úhel 90°) a spár styčných. Vrchol klenby je uzavřen vrcholovým klenákem (v ose klenby nesmí být spára!).
    Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00