Jak na věc


křesťanství a sedm smrtelných hříchů

Sedm smrtelných hříchů 2: Obžerství, Smilstvo DVD - popis

    Silvestry Vladimíra Menšíka DVD • Všechnopárty DVD • Zbraně ve válce: Tanky a Protitankové zbraně DVD • Pletky paní Operetky 3+2CD DVD • Čas zabíjet DVD (A Time To Kill) • Nesmrtelní válečníci: Šógun DVD (Heroes and Villains: Shogun) • Poslušně hlásím DVD • Talent pro hru (DVD) • Bambi 2 DVD (Bambi II) • Quackbusters kačera Daffyho DVD (Daffy Duck s Quackbusters)
    Smrtelnými hříchy jsou podle katolického chápání hříchy, které ruší spojení s Bohem a mají za následek ztrátu milosti Boží. Od smrtelných hříchů odlišuje morální teologie méně závažné "lehké (všední) hříchy". Nejtěžšími přečiny byly podle pojetí raného křesťanství modloslužba, smilstvo a vražda. Středověk znal "sedm těžkých hříchů": pýchu, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv a lenost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00