Jak na věc


jednotky aktivity

Máte zájem o ložiskové jednotky?

    Zařazení veličin: Energie elektrická, Energie kinetická, Energie potenciální – polohová, Energie potenciální – pružnosti, Energie potenciální – tlaková, Hustota, Moment síly, Ohmův zákon, Průtok (z objemu a času), Průtok (z plochy a rychlosti), Rychlost (přímočarý pohyb), Rychlost obvodová, Síla, Síla gravitační, Tlak, Výkon elektrický (stejnosměrný), Výkon mechanický (přímočarý pohyb), Výkon mechanický (rotace).
    UCFC - tento typ lze přesně připevnit s osou hřídele, což zajišťuje vodící část okraje příruby s montážními otvory. Nejvhodnější typ pro použití u výstředníkových rotačních částí, kde excentrické uspořádání je možné pomocí montážního otvoru. Je zajištěn i přenos vysokých sil na domeček.
    UCFA - montážní úhel je nastavitelný podél jednoho bodu pro přesné nastavení polohy hřídele. Montážní rozteče šroubů jsou stejné, jako u čtvercových nebo oválných typů, takže mohou být používány zaměnitelně.
    UCP - nejzákladnější typ s možností montáže na hřídel pomocí všech typů vnitřních ložisek. Trojrozměrně vyvinuté těleso domečku je schopno odolat dynamickému zatížení ve všech směrech při normálním provozním výkonu a přenosu síly v běžných podmínkách.


Řídící jednotka sin-wave 350W-800W /36V48V 20A

    Vyjádření následujících veličin v jednotkách SI: Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Elektrický odpor, Energie, Hustota, Intenzita magnetického pole, Magnetická indukce, Magnetický tok, Moment síly, Objem, Obsah plochy, Otáčky, Práce, Průtok, Rychlost, Síla, Tlak, Výkon, Zrychlení.
    Elektrokola aktivně používáme už od roku 2009. Jsme téměř každodenní uživatelé. Vyzkoušeli jsme řadu motorů a baterií různých kapacit v terénu i na silnici. Dokážeme kombinovat a postavit e-bike přesně podle vašich představ. Většinu náhradních dílů máme skladem v prodejně, takže téměř všechny opravy uděláme snad i počkání. Pokud se něco porouchá na novém kole, tak co nejrychleji opravíme nabo zapůjčíme náhradní díl.
    UCC - přesně vyrobený vnější průměr domečku se používá tam, kde je třeba nastavení osové polohy a tam, kde jsou problémy s tepelnou roztažností a smrštěním.
    UCFL - kompaktní oválný tvar je připevněn na podložku je dvěma šrouby, což výrazně snižuje montážní plochu v porovnání se čtvercovým typem. Rozteč dvou montážních šroubů je stejná jako úhlopříčka na čtvercovém typu pro vhodnou zaměnitelnost.


Řídící jednotka sin-wave 4000W/72V 50A

    Před používáním programu si nezapomeňte pečlivě přečíst Licenční smlouvu. Abyste mohli program užívat, musíte souhlasit a konat v souladu s jejím zněním. Licenční smlouvu si můžete ve formátu PDF. Případně je k dispozici při spouštění programu.
    Výpočet výsledných SI jednotek pro vzorce složené z výše uvedených veličin. Například vzorci ‘m * a / S’ odpovídají SI jednotky kg / (m * s2) neboli Pa, protože se jedná o tlak.
    Zařazení veličin: Elektrická kapacita, Elektrická vodivost, Elektrické napětí, Elektrický náboj, Elektrický odpor, Elektrický proud, Intenzita magnetického pole, Intenzita osvětlení, Magnetická indukce, Magnetický tok
    Vytvořené programy jsou podrobně testovány dosazováním a výpočtem z referenčních hodnot, které jsou v praxi reálné. Pro tyto referenční hodnoty je paralelně a samostatně vytvářen kontrolní výpočet. Oba druhy výsledků jsou pak porovnávány a je vyhodnocována míra neshody. Tímto způsobem lze spolehlivě vyhodnotit kvalitu našich programů. Další kontrolní tabulky k ostatním částem programu naleznete na stránce Download.


USB interface pro externí jednotku Magic

    Jezdit do práce nebo do školy na kole a přitom se nezapotit ani při šlapání do kopce? To je možné pouze s kolem, které je vybaveno našim elektromotorem. v náboji nebo středovým pohonem.
    Elektrokolo využijete ve městě třeba k dojíždění do prácea tím hodně ušetřite času peněz a hlavně nervy s parkováním.1000W Magic pie Golden motor. Nejlepší motor za velmi dobrou cenu.Velmi dobře vyladěné středové pohony přináší dlouhodobou radost. Přijeďte se projet.
    Zašlete nám prosím Vaší připomínku nebo jinou poznámku k programu pro převod jednotek. Nad Vašimi připomínkami se zamyslíme, a pokud se budou hodit do zamýšlené koncepce programu, zařadíme je do pracovního plánu pro další období. Na základě Vašich připomínek jsme již například zařadili převod jednotek výkonu dBm a dBW.
    Funkčnost na stránce SI jednotky umožňuje kontrolovat konzistentnost použitých vzorců z hlediska výsledných veličin, též je zde základní přehled SI jednotek mnoha fyzikálních veličin.
    UCT - domeček s ložiskem se může pohybovat v bočním vedení s možností připojení bočního táhla, které může nastavovat polohu ložiska. Tento typ je nejlepší při nastavení přesné osové vzdálenosti.


řídící jednotka pro středový...

    Jednotky rovinného úhlu: nově zařazen přepočet ze stupňů, minut a sekund, který lze vypočítat v rámci jednoho výrazu. Ovládání je obdobné jako pro stopy, palce a díly palce z předchozího bodu.
    UCF - čtvercový tvar domečku je vhodný pro montáž na stranách strojů nebo pro vertikální připevnění. Domeček je konstruován k přenosu zatížení na čtyři šrouby.
    Zařazení těles: Hranol tříboký, Hranol kolmý, Jehlan čtyřboký, Jehlan pravidelný, Koule, Krychle, Kulová úseč, Kulová vrstva, Kulová výseč, Kužel rotační, Kvádr, Válec.
    UCFB - ložisko může být připevněno třemi šrouby, které jsou na jedné straně domečku. Tento typ je vhodný tam, kde je omezena montážní plocha, nebo tam, kde je montážní povrch k hřídeli vertikální.
    V současné době obsahuje program VIKLAN® Jednotky stránku se základním převodem jednotek pro několik desítek fyzikálních veličin. Dále je zařazena stránka s fyzikálními výpočty, která škálu základních přepočtů jednotek velmi rozšiřuje.


USB interface pro externí...

    Program VIKLAN® Jednotky je určen k volnému stahování všemi potenciálními zájemci. Z našeho pohledu se jedná o demonstrační program, kterým se snažíme představit svoji práci, a na druhé straně jsme se rozhodli vytvořit software, který bude svým uživatelům k užitku. Z těchto důvodů zveřejňujeme kromě použitých vnitřních výpočtových algoritmů taktéž kontrolní protokoly.
    Mozkem každého elektrokola je řídící jednotka, na kterou jsou napojena všechna čidla, motor, ovladač plynu a baterie. Na základě všech signálů řídící jednotka ovládá elektromotor. Většina jednotek se umí automaticky skaliborvat s libovolným vhodným motorem, některé nabízejí navíc další funkce, jako alarm, signalizaci chybových hlášek, rekuperaci atd.
    UCHA - jedna strana domečku má vnitřní závit k připojení šroubové koncovky pístnice či táhla. Používá se na šroubových náhonech, nebo k podepření dlouhých hřídelí.
    Aby měl uživatel výpočtového programu vždy jistotu jeho správnosti, jsou použité výpočty řádně podloženy textovou dokumentací, ve které nalezne například popis strategie výpočtů nebo odůvodnění výběru vzorců a podrobný příklad jejich uplatnění v programu.
    SBPF - domeček je vyroben z prolisované oceli kvůli menší hmotnosti i ceně. Toto ložisko je vhodné používat pro relativně mírné zatížení. Ložisko nelze průběžně domazávat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00