Jak na věc


jan punčochář životopis

Jan Fischer, Miloš Zeman, potleskoměr. Prezidentská debata na Primě

    Výše uvedená vizualizace zobrazuje vztahy mezi daným politikem/manažerem politiky a právnickými i fyzickými osobami, které je možné vyhledat z informací uvedených ve veřejném obchodním rejstříku České republiky. Údaje jsou přebírané online z webových stránek www.kurzy.cz. Veškeré uvedené vazby a údaje mají pouze informativní hodnotu, nenahrazují oficiální výpis z obchodního rejstříku a nelze jej použít při právních úkonech.
    S Tomášem Hauptvogelem se střídá v moderování dalšího prestižního pořadu televize Prima, nedělní Partii. Vystřídala na tomto postu postu Jana Punčocháře, který na vlastní žádost z televize Prima v roce 2014 odešel.
    Zobrazení vztahů fyzických a právnických osob v obchodním či jiném rejstříku na stránkách Podnikani.cz je pouze informativní. Cílem aplikace je pomoci uživatelům najít rychle co možná nejvíce relevantních údajů. Autoři nemouhou zaručit, že budou vizualizace vždy správné, zcela aktuální a úplné. Grafická vizualizace vztahů rozlišuje aktuální a neaktivní vztahy. Platné aktuální vazby jsou znázorněny čárami s plnou (tučnou) barevností.Historické neaktivní vazby mají stejnou barevnost, ale odlišuje je to, že jsou tenké, matné a nevýrazné (čáry i jména).


Terezie Kašparovská: Napsali o ní

    4 Do pracovní skupiny byli navrženi a schváleni: bratři Bursík, Makarius, Horký, Vít, Kleinwächter, Kramář, Radnic, Karafiát a Skála a sestry Divišová a Řeháková. Dále byly prodiskutovány návrhy, které měly být po jejich zpracování v pracovní skupině předány oddílové radě ku schválení. V Přehledu platných řádů a vyznamenání, jak byl schválen úRJ je uveden na str. 3 Svojsíkův oddíl jako nejvyšší čestný oddíl Českého Junáka a udělení členství v SO jako výraz úcty k práci a zásluhám v Junáku. Je zde i uvedeno, že členové SO mají mimoto vyhrazena zvláštní práva stanovená Statutem SO, který mimo jiné stanoví, že právo k nošení a přiznání Čestných let služby (ČLS) přísluší Svojsíkovu oddílu, viz str. 3 Čestná léta služby. Na další 4. stránce je pak uveden Statut SO obsahující 12 bodů. Svojsíkův oddíl do doby ukončení činnosti Junáka k datu v rámci integrace a vytvoření nové jednotné organizace dětí a mládeže v rámci SSM ČSSR, uspořádal řadu schůzí oddílové rady a pracovní skupiny a byl
    Terezie Kašparovská vstoupila do povědomí veřejnosti počátkem nového tisícileté. Lidé je znají především jako žurnalistku, moderátorku zpravodajských pořadů televizní stanice Prima. Terezie Kašparovská se narodila 20.7. 1978, tedy ve znamení Raka.
    Vizualizace dat z obchodního rejstříku ČR na webu Nasipolitici.cz byla realizována ve spolupráci s týmem projektu Vizuálneho Obchodného Registra (VORSR.sk), Firemného registra a společnostmi Kurzy.cz spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o. - Všem uvedeným děkujeme!
    Project developed with the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Ester Ledecká. Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018

    14 schválení na výroční schůzi 7. září sester a 14 bratrů. A tak k tomuto dni je stav Svojsíkova oddílu následující 377 bratrů a 135 sester celkem 532 členů. K připravovanému novému seznamu členů SO bylo dohodnuto, že v něm budou uvedena potřebná data jen u těch, kteří dali písemný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Byla opět projednávána problematika založení nové družiny na Lounsku. Rozhodnuto, že z finančních prostředků oddílu bude vyčleněna částka 10 tis. Kč na pomoc střediskům, které postihla velká voda v letošním roce. Další 37. schůzka OR SO se uskutečnila 14. března 2003 na Pražské radě Junáka. Zde s konečnou platností rozhodnuto o rozdělení částky na likvidaci následků povodní v loňském roce následovně: středisko Radim 1000,- Kč, středisko Veselí 2000,- Kč a středisko Strakonice 7000,- Kč. Byla ustavena ústecká družina s očíslováním 5b (5a má družina Severočeská). Toto rozhodnutí je podmíněno schválením na výroční schůzi SO, která se bude konat 13. září SO obdržel pozván


První příkrmy pro kojence – jak je připravit, s čím začít a jak to vše zvládnout v klidu?

    7 Předběžně bylo schváleno 68 nových návrhů, které vyhovovaly požadavkům na přijetí. Tyto návrhy byly schváleny výroční členskou schůzí SO, která se uskutečnila 5. září 1993 v sále Klubu techniků na Novotného lávce v Praze. Nyní měl SO (k 1. listopadu 1993) již 337 členů (244 bratrů a 93 sester). Na této schůzi byly návrhy doplněny z pléna o další návrh na br. ing. Karla Vaňka, takže schůze schvalovala celkem 69 nových kandidátů. Jako zvláštní bod programu bylo předání vlajky Svojsíkovu oddílu, kterou zajistila a věnovala Západočeská družina s jejím rádcem bratrem ing. Alexandrem Vladykou. OR SO se na své schůzce 16. října 1993 zabývala mimo jiné také otázkou neustavené Středočeské družiny a nezvolené ho rádce a jeho zástupce. Na schůzce SO, která se konala 20. března 1994, rezignoval ze zdravotních důvodů na funkci zástupce vůdce pro Čechy bratr MUDr. Pivec. Nástupce nebyl navržen a bylo dohodnuto, pokud bude potřeba, že toto místo zajistí ses. Páleníková, jako zástupkyně DK. Výroční
    Dívali jste se? A který z kandidátů na prezidenta zvítězil u vás? Podle odborníků zvítězil v debatě Miloš Zeman, Jan Fischer prý působil  místy příliš žoviálně a nezkušeně. Souhlasíte s tímto tvrzením?
    Jan Fischer, tak jako ostatně vždy, hovořil hlavně rukama, Miloš Zeman nešetřil bonmoty. Oba prezidentské kandidáty přišli podpořit jejich rodinní příslušníci, Zemana dcera Kateřina, Fischera syn David, publikum freneticky tleskalo. Muselo. Za vítěze předvolební debaty byl totiž na závěr označen ten, kdo přiměl „své“ publikum k halasnějšímu potlesku. Nakonec to byl Jan Fischer.


Další tematické životopisy osobností

    9 Na schůzi OR SO konané 20. listopadu 1998 v zasedací místnosti Pražské rady Junáka byli členové seznámeni s rezignací bratra MUDr. Vacka na funkci rádce Slezské družiny a novým rádcem navržen bratr. Bořivoj Holub z Havířova. Na schůzce OR SO dne 11. června 1999 bylo mimo jiné odsouhlaseno znění dopisu na podporu sestry starostky Junáka ing. Ivy Mackové proti výpadům některých členů úRJ viz patřičný zápis ze zasedání úR uvedený v JH č. 9/99. Na výroční schůzi SO 4. září 1999 bylo schváleno dalších 38 návrhů na členství v SO. Takže stav k tomuto dni je 5 15 členů (365 bratrů a 150 sester). Výroční schůze se uskutečnila v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze. Novým rádcem Slezské družiny zvolen bratr Bořivoj Holub z Havířova a za sestru Lebedovou, která nás opustila 19. srpna 1999 zvolena novým rádcem Pražské družiny sestra Libuše Amlerová. Od ustavující schůze Svojsíkova oddílu 14. března 1970 do výroční schůze, která se konala 4. září 1999 včetně, je v evidenční knize členů


Karel Vaš? Životopis justičního vraha

    5 Pokřik Svojsíkova oddílu, který navrhl vůdce SO bratr doc. MUDr. Ladislav Filip byl současně heslem i mottem celého oddílu a zni: Jasná hlava Svojsíkova, vede šedé hlavy dál! Na paměť 58. výročí putování první skupiny junáků pod vedením A.B.Svojsíka do tábora ve Vorlovských lesích u Humpolce, uspořádal SO ve dnech června 1970 výpravu za přibližných podmínek jako tehdy A.B.Svojsík. Pod družinovou vlajkou Jelenů vyrazila skupina členů SO 23. června 1970 v 8,00 hodin od žižkovské reálky pěšky na cestu, dlouhou 130 km. Potřeby na cestu i stanování si vezli na zvláštním vozíku dvoukolovém, zhotoveném ze samorostů s příznačným názvem kolosáň. Věkový průměr účastníků tohoto pěšího putování byl 66,7 let. účastníky pochodu byli: doc. MUDr. Ladislav Filip, ing. Novák, ing. Vladislav Vurm, Josef Horký, Josef Makarius, Václav Weitzenbauer, Emanuel Racek a jako doprovod Miloslav Mölzer. Posledně jmenovaný napsal o této akci do Junáckého Činovníka, roč. 28, srpen 1970, č. 8 článek, který nade
    S Terezií Kašparovskou se širší veřejnost seznámila v roce 2000, kdy ještě – s příjmením Tománková – začala pracovat jako reportérka a parlamentní zpravodajka televizní stanice Prima. Na obrazovce se objevovala v různých relacích. V roce 2003 se vdala a pak se nějaký čas na televizní obrazovce nevyskytovala – starala se o malou dceru Emu.


Návrat, ale přímo na „vlajkovou loď“

    8 Bratr Burghauser připravil jako předseda Kulturní rady Junáka konferenci SO na téma Postavení a smysl skautingu v dnešní době. Uskutečnila se 5. října 1996 ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Otevřela řadu témat o vlivu současné společnosti na skauting a význam zápasu o budoucnost Svojsíkova odkazu. Na schůzce OR SO, která probíhala 13. prosince 1996, byly podány náměty pro činnost SO na rok 1997 a také rozbor situace ve skautském hnutí. 19. října se členové oddílové rady zúčastnili oslav 75. narozenin bratra Jarmila Burghausera v jeho bytě. S hlubokým zármutkem byla přijata zpráva, že bratr Burghauser zemřel 19. února 1997 v ranních hodinách. Rozloučení se konalo v Praze-Strašnicích. Na schůzce OR-SO 18. dubna 1997 byl odsouhlasen příspěvek na opravu pamětní desky sestry Koseové ve výši 2000 Kč, která byla poškozena výbuchem plynu na Vyšehradě. 13. června 1997 na schůzce OR SO byly předloženy nové Statuty jak Svojsíkova oddílu, tak Čestné stužky SO a Čestných let služby. Bylo doho


Jaké stravenky bere Albert, Tesco, Globus

    18 XVII. výroční členská schůze SO, která se konala 15. září 2007, jako předtím v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Kromě běžných projednávání (hospodářské zprávy, dojmy z Jamboree) bylo schváleno 12 nových členů (9 bratrů a 3 sestry). Naše řady ke konání od poslední VČS opustilo 12 členů (11 bratrů a 2 sestry). Novým členem OR SO zástupcem za Moravu a Slezsko byl za odstupujícího bratra MUDr. Milana Vacka (ze zdravotních důvodů) zvolen br. Bořivoj Holub. Velice zajímavý, fundovaný byl příspěvek br. MUDr. Píska Vyznání smyslu skautingu. Následovalo zpívání a promítání starých filmů z počátku skautského hnutí. Zprávy z družin byly v písemné formě k dispozici všem přítomným. V předsálí byly k nahlédnutí dopisy členů adresované vedení SO, korespondence se sponzorovanou indickou dívkou Sarithou, kronika SO a jiné. Po skončení byl odchod ke hrobu ABS na Vyšehradě. 55. schůzka OR SO se konala 9. listopadu 2007 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková oznámila, že na poslední


Svojsíkův oddíl. Punčochář Jan Šmíd Havel

    15 Část V schůzka OR SO se konala 14. listopadu 2003 v místnosti Pražské rady Junáka (u zastávky metra Vltavská). Z funkce rádce Východočeské družiny č. 6 odstoupil bratr Zdeněk Šandera a ze Slezské družiny č. 9 bratr Bořivoj Holub. Bratru Sumovi bylo zasláno blahopřání k obdržení státního vyznamenání Řádu TGM. Na část jednání nás navštívil místonáčelník Junáka bratr Zikmund-Balů. 40. schůzka OR SO se uskutečnila 12. března 2004 opět v místnosti Pražské rady Junáka. Na ní byl představen nový hospodář SO- bratr Zdeněk Padrlík. Sestra Bouzková seznámila přítomné o stavu projednávání Statutu vyznamenání Členství v SO. Již na schůzce 11. prosince 2003, které se zúčastnilo za SO 5 zástupců a 6 členů z Náčelnictva Junáka i náčelník OS, bylo dojednáno znění, na které se všichni přítomní dohodli a které bylo písemně bratrem Cepkem ještě téhož dne potvrzeno. Schůze NJ v lednu 2004 však dohodnuté znění neprojednávala (zásah VR) a aniž by kdokoliv ze SO byl přizván k jednání, bylo vypracováno zně
    Na druhou stranu není málo informací, které o sobě Terezie Kašparovská sama při různých příležitostech uvedla. Například to, že s o deset let straším manželem-učitelem se  seznámila ve svých 21 letech. Po dvanáctiletém vztahu se pár rozvedl.
    Novinářka, která úspěchů dosáhla pozvolna a jen díky své práci, odjakživa zajímala český bulvár. V bulvárním tisku se v běhu let neustále objevovaly jako senzace věci, které by byly v případě jiného člověka banalitami, běžnou nebo naprosto soukromou věcí. Řešila se její postava, sňatek, narození a výchova dcery, autonehoda, rozvod, dovolená u moře, ekonomická situace jejího partnera, nový vztah…


Dopravní značky a jejich význam

    17 47. schůzka OR SO se konala 25.listopadu 2005 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková byla zaúkolována zajistit informaci skautské veřejnosti o podávání návrhů na ČLS, zajištění tisku dekretů. Statut SO je stále na mrtvém bodě, i když br. Vezír přislíbil urychlené projednávání. Br. Šmíd neustále žádá rádce družin o zjištění chybějících dat pro matriční knihu. 48. schůzka OR SO se uskutečnila 17. března 2006 v místnosti PRJ. Podána zpráva k současnému stavu Řádu Svojsíkova oddílu. Byl při tom přítomen náčelník Junáka br. Prančl. Rádcové obdrželi verzi navrhovanou br. Polákem z VRJ NJ. Br. Prančl prohlásil, že bude usilovat o takové řešení, z něhož by vyplynula možnost účasti na sněmech. Dále informace o postupu při navrhování ČLS. Opět upozorněno na nekompletnost návrhů na členství v SO. 49. schůzka OR SO se konala 16. června 2006 opět v místnosti PRJ. Konstatováno, že br. Vaněk končí coby tajemník a hospodář SO. OR odsouhlasila, že jej nahradí br. ing. Míla Moravec. Br. Šerif upozornil na ne


Server zivotopis.osobnosti.cz uvádí o Terezií Kašparovské

    13 ní Junáka. Br. Petrášek zdůraznil, že abdikace br. Píska je míněna naprosto vážně a přemlouvání k dalšímu setrvání ve funkci by jen ztěžovalo jeho odchod. 19. dubna 2002 se uskutečnila 34. schůzka OR SO opětně v místnosti PRJ. Zde byli přítomní seznámeni s tím, že náhradu za odcizenou lilii z hrobu ABS řeší vlastní rodina. Ses. Páleníková předala se souhlasem OR SO agendu ČLS pro další řízení br. Janu Zajícovi rádci Hanácké družiny. Výzva všem družinám i členům, aby se zúčastňovali oslav 90. výročí založení skautingu ve svých regionech. Informace o tom, že br. místonáčelník Zikmund jednal s náčelníkem Junáka br. Prančlem a náčelníkem KD br. Slavíčkem, kde oba náčelníci se vyslovili pro navrácení vážnosti Svojsíkovu oddílu v rámci hnutí. Rádi by, aby se SO více zviditelňoval, dále žádají, aby zástupci jak SO, tak Sboru nositelů ŘSV a ŘST navštěvovali zasedání Náčelnictev. Doporučeno družinovým rádcům, aby navázali spolupráci s KRJ, což už většinou funguje. Podána informace o článku p
    Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Naši politici z.s. zakázáno. V případě Vašeho zájmu o převzetí či jiné využití námi publikovaného autorského díla nás prosím kontaktujte.


Ženy podnikatelky milují LAMBESTE – umí totiž oblékat, a to i celou firmu!

    11 OR SO stále neobdržela dopis od starosty Junáka, týkajícího se dvojího členství. úRJ bude požádána o sdělení důvodů nepřijetí 3 členů do SO za rok Brněnská skupina SO vypracovala doložené kritické materiály připomínky i pozitivní návrhy k řešení situace v hnutí pro delegáty X. sněmu. Rozhodnuto, že SO nebude předkládat jinou svoji verzi a sestrám i bratrům z Brna děkuje za zpracování tak obtížné práce. OR SO však vypracuje vlastní návrh Stanov Junáka resp. změn pro X. sněm. 19. dubna 2001 odhalení památníku bratru Plajnerovi na Hostýně, které bylo spojeno se setkáním hlavně moravských družin. Na 31. schůzce OR SO 15. června 2001 bylo konstatováno, že dopis od starosty Junáka stále nedošel!!! Byl poslán pozdravný dopis k 1. sněmu Skauta-ABS. Dále rozhodnuto, že kdo nedal souhlas se zákonem č. 101/2000 nebude uveden v adresáři SO. Následně pokračováno v zajišťování výroční schůze. Přímé schválení 4 delegátů za OR SO na X. sněm (bří Písko, Brych, Šmíd, Wagner), dalších 6 vybere a schvá


Jaroslav Kubera hostem pořadu Partie

    2 Část I. Historie V letech 1937 a 1938 bylo ve skautské službě již několik bratří, kteří vstoupili do hnutí v jeho počátcích a zůstali mu věrni po celých 25 let. Pracovali jako vedoucí oddílů, zpravodajové, nebo byli členy vyšších sborů SJSS RČS. Za léta prožitá v činné službě pro skauting, byla již tehdy udělována služební léta, o nichž mluví organizační předpis uvedený v příručce A.B.Svojsíka: Organizace, I.vydání z roku 1921 str.80. Ta však byla zeleně vyšitá nebo našitá (aplikovaná) po obou stranách Svazového odznaku nad páskou u levé náprsní kapsy košile. Lístky značící léta strávená v činné službě vůdcovské nebo zpravodajské (komisionérské) byly lemovány stříbrnou nití. Druhé doplněné vydání citované příručky z roku 1930 uvádí na str. 44, že služební léta jsou bronzová, pět let lze nahradit lipovým lístkem stříbrným a že u výchovných skupin je lze podložit barevným soukenným kotoučkem příslušné barvy. Nošení těchto lístků je na příklopce levé kapsy skautské košile. V poznámce k
    Vrátila – už jako Kašparovská – v roce 2006, a to po vítězném konkursu na pozici moderátorky večerních zpráv, „vlajkové lodi“ každé televizní stanice. Moderátorskou dvojici tvořila:


Michal Horáček: Chci být prezident

    19 XIX. výroční členská schůze SO se konala 19. září 2009 v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Stav oddílu je 470, z toho 144 sester a 326 bratrů. Naše řady opustilo za uplynulé období 22 bratrů a 4 sestry. Byly schváleny návrhy na nové členy 15 bratrů a 3 sestry. O významu skautingu pro naši společnost, o slušnosti, pokoře a taktu promluvil br. Šolc-Kol. Br. Písko připomněl 20. výročí třetí obnovy Junáka v r a ses. Macková předala písemnou připomínku ke 100. výročí založení dívčího skautingu. Za přítomnosti žijících nositelek ŘST předala ses. náčelní sestře Bouzkové Řád stříbrného trojlístku. 63. schůzka OR SO se konala 6. listopadu 2009 v místnosti PRJ v Praze. Informace o nové indické dívce do Adoptivní péče. Předány všem rádcům materiály o ní fotografii, údaje o školství, stravování apod. Na příští VČS budou opět promítány filmy. 64. schůzka OR SO se uskutečnila 12. března 2010 v místnosti PRJ. Přítomní obdrželi od ses. Houskové nové seznamy členů SO. Adop


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
28451
cache: 0024:00:00