Jak na věc


impulsovi soutěž registrace

Rádio Impuls, v rámci projektu Rádio dobrých skutků, zvýhodnilo registraci do soutěže „Haló, tady Impulsovi“

    2 rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu 22 občanského zákoníku, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob. 4. účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím odměny) poskytnout organizátorovi interview, a to ve vysílání nebo jinak a na žádost organizátora se účastnit předání odměny na určeném místě. účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů (podle způsobu registrace) v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže. V případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydl
    Posluchači Rádia Impuls se do soutěže mohou zaregistrovat prostřednictvím SMS zprávy ve formátu IMPULSOVI mezera VAŠE PŘIJMENÍ mezera TELEFONNÍ ČÍSLO na 900 11 (devět nula nula jedenáct) nebo vyplněním elektronického formuláře uveřejněného na www.impuls.cz ZDARMA.


V této soutěži můžete také získat 1 kredit

    6 VI. Společná ustanovení 1. Odměnu poskytuje organizátor soutěže, případně jím určená osoba. Výherci nejsou povinni odměnu přijmout. Nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. Vymáhání odměny právní cestou je vyloučeno. 2. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním odměny, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. 4. účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora. 5. Originál těchto pravidel je uložen v budově Rádia Impuls, Ortenovo náměstí 15a, Praha 7; tato pravidla soutěže jsou též uveřejněna na internetových stránkách V Praze dne 21. března


Haló, tady Impulsovi! Soutěž, registrace, nápověda

    4 1. Odměna činí částku ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Odměna se zvyšuje o jackpot, který odpovídá částce ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) násobené počtem soutěžních dnů, které bezprostředně předcházejí aktuálnímu soutěžnímu dnu a ve kterých nikdo nezískal odměnu. 2. Dvojitá odměna činí dvojnásobek částky uvedené v předchozím odstavci. 3. Organizátor soutěže vyhlašuje následující mimořádné odměny, které budou účastníkům poukázány nad rámec odměn dle ustanovení čl. IV. odst. 1 a čl. IV odst. 2: a) Každý pátek od do bude mimořádnou odměnou (Týdenní prémií) dárkový poukaz na nákup nábytku v síti obchodních domů s nábytkem, společnosti Kika nábytek s.r.o., se sídlem Čestlice, Pražská 135, PSČ , IČ , v hodnotě ,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). b) bude mimořádnou odměnou následující: a. Byt od společnosti JRD s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 Vinohrady, IČ , který bude postaven v rámci projektu Park Hloubětín. Užitná plocha bytu bude mít rozlohu 31,89 m
    Jednoduchá telefonická hra o peníze. Každý den zavolají Impulsovi v průběhu ranního vysílání jednomu posluchači. K tomu, aby vyhrál jackpot, mu stačí ohlásit se po zvednutí sluchátka výherním heslem „Haló, tady Impulsovi“. Následuje možnost právě získanou výhru zdvojnásobit. Podmínkou je správně odpovědět na položenou otázku v časovém limitu 10 vteřin.
    KupníSíla.czHaló, tady Impulsovi! Soutěž, registrace, nápověda2016-02-07 01:40:14 celý článek ...KupníSíla.czkrab.cz - EkonomikaJe vaše kupní síla nízká, nebo vysoká v kontextu České republiky, Evropské unie a světa? Co přesně lze koupit za průměrnou, běžnou a minimální mzdu?


Registrovat se do soutěže Haló, tady Impulsovi

    5 předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu, má-li být odměna vyplacena bezhotovostním převodem. 3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou odměnu. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka soutěže. 4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která je vyloučena z účasti v soutěži (čl. III odst. 7), platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. 5/5
    Soutěž „Haló, tady Impulsovi“ je dlouhodobě nejoblíbenějším prvkem programu Rádia Impuls. Od počátku soutěže, od roku 2004 byly výhercům předány mimořádné věcné ceny jako jsou dva domy, patnáct automobilů, zlaté cihly, zájezdy… Výherkyně posledního kola si letos bude užívat cestu kolem světa!
    „Haló, tady Impulsovi“ je telefonická soutěž, která probíhá každý všední den ráno od 5 do 9 hodin, kdy posluchači mohou hrát o desetitisíce korun. Pokud se posluchač po zvednutí sluchátka ohlásí heslem „Haló, tady Impulsovi“, získává částku 10 tisíc korun. Následuje možnost právě získanou výhru zdvojnásobit. Podmínkou je správně odpovědět na položenou otázku v časovém limitu 10 vteřin.


Nemusíte surfovat všude, krab má :

    1 Pravidla soutěže Haló, tady Impulsovi I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže Haló, tady Impulsovi (dále jen Soutěž ) je LONDA spol. s r. o., IČ , se sídlem Praha 1 - Nové Město, Křemencova 4, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Organizátor nebo Organizátor soutěže ). Organizátor je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu Rádio Impuls. 2. Spoluorganizátorem Soutěže je JRD s.r.o., IČ , se sídlem Korunní 810/104, Praha 10 - Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Spoluorganizátor nebo Spoluorganizátor soutěže ), který je developerem nízkoenergetického a pasivního bydlení. 3. Spoluorganizátorem soutěže je dále MusicJet s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , který je provozovatelem hudební aplikace, knihovny a přehrávače MusicJet. II. účas
    Erika Güntherová PR managerRádio ImpulsOrtenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7tel: +420 255 700 745fax: +420 255 700 727GSM: +420 777 743 648www.impuls.cz, www.rockzone.cz, www.ceskyimpuls.cz


Pravidla soutěže Haló, tady Impulsovi

    3 MusicJet. Unikátnost soutěžících bude ověřována na základě telefonního čísla použitého pro odeslání registrační SMS či uvedeného v registračním formuláři na internetových stránkách V případě technické nedostupnosti či dotazů je možné kontaktovat zákaznickou podporu MusicJet, na u 3. Každý soutěžní den ráno mezi 5:00 a 9:00 moderátor v živém vysílání Rádia Impuls zavolá jednomu vybranému účastníku soutěže na telefonní číslo, které účastník použil při zaslání SMS nebo v přihlašovacím formuláři na nebo na stránkách (dále jen vybraný účastník soutěže ). 4. Výběr vybraného účastníka soutěže probíhá následujícím způsobem: Výběr vybraného účastníka soutěže na daný soutěžní den se provádí v bezprostředně předcházející soutěžní den ze všech řádně přihlášených účastníků zařazených do databáze účastníků dle čl. II odst. 1, kteří se přihlásili do 15:00 hod. kalendářního dne bezprostředně předcházejícího kalendářnímu dni, ve kterém se provádí výběr. Vybraným účastníkem soutěže bude vždy autor nej
    Pokud se posluchač po zvednutí sluchátka ohlásí jakkoliv jinak, než „Haló, tady Impulsovi“, nevyhrává a finanční výhra postupuje do dalšího dne, kde se k ní přičte dalších 10.000,-Kč. Postup se opakuje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00