Jak na věc


hoření acetylenu

Regulace hoření ke krbovým a kamnovým vložkám REG 300

    Pomocí vzduchové klapky regulace kontroluje proces hoření. Díky plynulé regulace je hoření čisté, optimální a prodlužuje proces hoření. Velkou výhodou této regulace je možnost napojení spalinového čidla a celý proces je tedy řízen na základě teploty spalin. Regulátor umožňuje výběr jednoho ze tří výkonových programů...
    Regulace je určená k dálkovému ovládání vzduchové klapky pomocí infračerveného přenosu. Skládá se z regulace vzduchové klapky (napájené ze síťe nebo z akumulátoru) a dálkového ovladače (napájeného dvěma články AAA). Regulace vzduchové klapky je napájena ze sítě. Je možné jej připojit k akumulátoru, který pracuje...
    Přenos tepla prouděním probíhá zejména prostřednictvím ohřívání kouře. Vysoce zahřátý kouř může zakládat nová ohniska požáru, což ovlivňuje šíření požáru. Přenos tepla prouděním vlastní hoření nepodporuje.
    Hoření je fyzikálně chemická reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce exotermická. Při této reakci vzniká teplo, světlo (plamen) a produkty hoření (kouř).


Regulace hoření ke krbovým a kamnovým vložkám EQ

    Pomocí vzduchové klapky regulace kontroluje proces hoření. Díky plynulé regulace je hoření čisté, optimální a prodlužuje proces hoření. Součástí dodávky jsou tři teplotní čidla, která kontrolují teploty například v akumulační nádrži nebo výměníku. Velkou výhodou této regulace je možnost napojení spalinového čidla a celý proces...
    Vedení tepla je vázáno na pevné látky a souvisí s jejich teplenou vodivostí. Tepelně nevodivé látky se používají jako izolační materiály. Z látek, které vedou teplo, jsou rozhodující kovy. Při jejich ohřátí vlivem požáru zvyšují svou teplotu a mohou působit na šíření požáru.
    V případě dopadu sálavého tepla na okolí hořlavé konstrukce, zařízení a materiál působí jako vnější teplo, čímž jsou vytvořeny podmínky pro šíření požáru. Čím větší bude mít hořlavá látka výhřevnost, tím více tepla se bude při hoření uvolňovat, tím větší bude také část sálavého tepla dopadajícího zpět na povrch látky a tím bude i hoření intenzivnější.
    Tyto tři prvky tvoří tzv. trojúhelník hoření. Vyloučíme-li jednu jeho stranu, pak nemůže k požáru dojít. Oxidační činidlo (především vzduch) a hořlavé látky nelze téměř nikdy vyloučit, takže:
    Při výběru kachlových kamen zvažte, jak by měla vypadat a jakou plnit funkci. V nabídce máme kachlová krbová kamna s teplovodním výměníkem nebo kamna teplovzdušná.


Rozdělení typů automatických regulací hoření

    Automatická regulace řídí topný okruh, ve kterém je zdrojem tepla teplovodní krbová vložka, případně další zdroje. Spalovací proces je řízen automaticky vzduchovou klapkou, která spolupracuje s řídící jednotkou upevněné na zdi. Vyrobené teplo je odváděno do zásobníku teplé užitkové vody (TUV), akumulační nádrže a rozvodů...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00