Jak na věc


hlíva ústřičná pěstování na pařezu

Hlíva ústřičná - SKLIZEŇ

    Doporučuje se uložit špalek do pytle z umělé hmoty. Při optimální teplotě proroste houba do dřeva za dva až tři měsíce. Potom můžeme špalek vyjmout z pytle a spodní řeznou plochou jej uložit do jamky v půdě tak, aby dvě třetiny špalku byly nad povrchem půdy. Vhodné je stinné místo pod stromem nebo pod nějakým přístřeškem. Špalky ukládáme také do vysoké trávy nebo mezi husté keře, aby k nim nemohl vítr, který by vysoušel povrch dřeva. Podle potřeby zaléváme vodou.
    Špalky rovněž dobře prorůstají podhoubím, jsou-li uloženy ve vlhké místnosti (sklepě) v teplotě 8-15 °C. Při pěstování v malém stačí do místnosti se stabilní teplotou dát špalky v pytlích ze silné fólie. Na dno pytle se položí cihla, do pytle se nalijí 2-3 l vody a na cihlu se postaví 2-3 špalky prokládané sadbou. Funkcí fólie je chránit špalky před vyschnutím.


Druhy dřeva vhodné pro pěstování hlívy

    Použijete klasickou zrnitou sadbu. Připravte si motorovou pilu, kladivo, hřebík, nějakou fólii nebo lepící pásku (izolepu). Odřízněte z kraje špalku asi 5 cm tlustou pokličku. Sadbu rozmělněte na menší hrudky a rozprostřete na řeznou plochu. Nesnažte se rozmělnit sadbu "do mrtě", na jednotlivá zrnka. Hrudky jsou mnohem lepší, podhoubí lépe regeneruje a obráží (v jednotě je síla - to věděl už kníže Svatopluk). Pokud jste po odřezání pokličky ještě špalek křížemkrážem "poškrábali" motorovou pilou, sadba těsněji přilne k povrchu dřeva a to je jen dobře. Přiklopte zpátky pokličku a přitlučte ji hřebíkem. Řeznou spáru obalte fólií nebo lepící páskou, zabráníte tak vysychání sadby. Špalek touto metodou můžete očkovat z jedné nebo z obou stran.
    Při očkování pařezů z čerstvě vykácených stromů postupujeme následovně. Pilou vyřežeme do boku pařezů klínky a do vyřezaných otvorů nasypeme sadbu. Vyříznutý klínek vložíme zpět a přitlučeme k pařezu zpět. K očkování můžeme použít také sadbu na kolíčkách, které vsuneme do předem vyvrtaných otvorů. Pařez poté shora obalíme fólií či silným kartonovým papírem a zasypeme zeminou. Doporučuje se pařezy očkovat na jaře nebo na podzim, aby zaočkované dřevo netrpělo suchem. Plodnice hub potom sklízíme nejen na pařezech, ale i ve vzdálenosti několika metrů od špalků, protože vyrůstají z hlavních kořenů pod povrchem.
    Hlíva ústřičná vytváří plodnice na kmenech stromů, především listnáčů. Můžeme ji s úspěchem pěstovat na špalcích z topolů, osik, ořešáků apod. Kulturu lze však také založit na slámě nebo na kukuřičných palicích.


Hlíva ústřičná - PODHOUBÍ

    Houba vytváří plodnice až na podzim po prvních ranních mrazech. Chceme-li sklízet plodnice během léta, pak místo hlívy ústřičné naočkujeme hlívu plicní (Pleurotus pulmonarius). Podobným způsobem můžeme pěstovat také penízovku sametonohou (Flammulina velutipes), opeňku měnlivou (Kuehneromyces mutabilis) a některé jedlé choroše (Polyporus).
    Podhoubí hlívy proroste špalkem cca za 4 měsíce. Dobře prorostlé špalky jsou srostlé podhoubím a na jejich povrhu je bílé vatovité podhoubí hlívy. Špalky dáme ven na vlhčí místo bez větru, nejlépe pod stromy. Zde vykopeme jamky hluboké 15-20 cm na vzdálenost 40-50 cm od sebe. Do jamek pak postavíme špalky tak, aby zhruba jedna polovina vyčnívala nad úroveň okolní zeminy. Za suchého počasí pozemek se špalky 1x týdně zaléváme.
    ​Nemáte ani vrtačku ani motorovou pilu? Tak si připravte sekyru, drát či provaz a fólii. Rozštípněte špalek na dvě poloviny, mezi ně nasypte zrnitou sadbu , zase je k sobě připevněte drátem a spáru obalte fólií nebo páskou.
    Hlíva ústřičná je houba vyžadující specifické podmínky ke svému pěstování. Jejich dodržení není příliš složité a pěstování hlívy lze relativně jednoduše zvládnout i v běžných podmínkách normálního sklepa či zahrady . Pojďme se tedy podívat blíže na to jak se hlíva pěstuje a jak je náročné si doma zřídit malou pěstírnu hlívy ústřičné.


Amatérské pěstování hlívy

    V létě a na podzim nalézáme plodnice hlív v lesích na kmenech a pařezech. Plodnice hlív vyrůstají střechovitě nad sebou v trsech nebo jednotlivě. Hlíva je kosmopolitní rod. Vyskytuje se ve všech zeměpisných šířkách a vegetačních pásech obou polokoulí. Její podhoubí osidluje většinou dřevo listnatých stromů. Výjimku tvoří snad jen hlíva holubí.
    Špalky nařezané z čerstvě pokácených stromů (průměr 15 až 20 cm a délka asi 50 cm) se naočkují trouchnivým dřevem, na němž již roste, nebo koupenou sadbou. Očkujeme do vyvrtaných otvorů nebo na řeznou plochu, kterou přikryjeme slabším odřezkem dřeva. Upravené špalky dáme do teplého a vlhkého prostředí (optimum 25 °C, relativní vlhkost vzduchu 90-100%).
    Pěstování hlívy na špalcích dřeva je velmi jednoduché a není k tomu potřeba pěstírna se speciálním vybavením. Při takovém pěstebním postupu hlívy ústřičné získáme úrodu sice jen 1x ročně, ale několik let za sebou. Námahu vyžaduje pouze počáteční založení kultury hlívy, v dalších letech pak jen sbíráme plodnice.


Výskyt hlívy ústřičné

    Obstarejte si listnatý špalek o průměru alespoň 20 cm. Délka není vlastně důležitá, ale většinou se dřevo krátí na 50 cm (to abyste mohli se špalkem dobře manipulovat a moc se nedřeli). Dobře se také hodí pařez. Zvolte dřevo spíše čerstvější, čímž myslím nanejvýš jeden rok staré. Nepoužívejte dřevo staré, suché, nahnilé nebo bez kůry. Špalek namočte na dva dny do vody ať se pořádně nasaje. Podhoubí to ocení - nemusí se trápit v suchém dřevě a rychleji a lépe se rozrůstá. Pařezy se máčet nemusí, většinou jsou od zeminy vlhké dost. V některých návodech se píše o nutnosti ponechat dřevo 3 měsíce odležet. Já tomu nepřikládám velký význam. Mé zkušenosti potvrzují, že hlíva roste bez problémů i na dřevě čerstvě pokáceném. Některé houby jsou vybíravé ohledně druhu dřeva, hlíva ústřičná a většina ostatních však ne. Vhodné a nevhodné dřeviny jsou doporučeny přímo v samostatném článku.
    Hlíva ústřičná začíná tvořit plodnice, jakmile poklesnou noční teploty pod 10-12 °C. V době tvorby plodnic posekáme trávu kolem špalků a podle potřeba zaléváme. Sklízíme plodnice velikosti dětské dlaně a přitom se snažíme neporušit kůru špalků. Špalky z měkkého dřeva plodí 3 roky, z tvrdého 5 let.
    V závislosti na velikosti špalku vyvrtáme 5-10 otvorů o šířce 1,5-2 cm a hloubce 2-3 cm. Pokud máme větší množství špalků, ukládáme je k prorůstání do jam hlubokých asi 2 m a širokých asi 1 m. Dno jámy pokryjeme polyetylenovou fólií a pod každý špalek rozprostřeme slabou vrstvu sadby. Takto na sebe postavíme vždy 2-3 špalky, z nichž poslední seshora přibijeme1-2 cm silným kotoučem dřeva. Po uložení všech špalků jámu zakryjeme prkny nebo tyčovinou a na ni rozprostřeme fólii, kterou ještě zakryjeme větvemi a zeminou. Tak zajistíme v jámě stabilní teplotu a dostatečnou vlhkost. V horkých letních dnech je užitečné občas strop pokropit konví vody.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00