Jak na věc


hlášení úrazu na čši

Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících ČR

    Při zhodnocení současné situace dětské úrazovosti, lze říci, že se daří snižovat především dětskou úrazovou mortalitu, zatímco počet běžných dětských úrazů mírně narůstá. Současné navýšení celkového počtu úrazů může být způsobeno např. novými sportovními aktivitami současné dětské populace (např. pěstováním tzv. adrenalinových sportů, jízdou na skateboardu, snowboardu, či jízdou na in line bruslích). Z hlediska druhu činnosti je nejvyšší počet úrazů zjišťován při organizovaném sportu, při němž se odehraje téměř 38 % všech úrazů, a dále při neorganizovaném sportu – na hru bez dohledu a výlety připadá přibližně 34 % úrazů. Zvláštní pozornost je nutno věnovat úrazům při tělesné výchově, které představují, dle hlášení ČŠI přibližně třetinu školních úrazů. Na vyšším počtu úrazů, zejména sportovních, se pravděpodobně podílí i nižší tělesná zdatnost dítěte a narůstající hmotnost dětské populace.
    Epidemiologická data výzkumného šetření: „Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí“- IGA MZ ČR NS 9802/4 (r. 2009-11), do něhož bylo zapojeno celkem 48 základních škol reprezentujících síť Zdravých škol ČR, prokazují mírně narůstající incidenci úrazovosti u školních dětí. V souboru, zahrnujícím více než 4300 dětí školního věku, utrpělo úraz ošetřený lékařem celkem 19 % žáků. Dětským úrazem vyžadujícím lékařské ošetření je v současné době každoročně postiženo přibližně každé páté dítě. Nejčastěji dochází ke vzniku úrazu v prostředí domácím a školním, a to s charakteristickou závislostí na věku dítěte. Školních úrazů bylo zaznamenáno 28,9 %, domácích úrazů 25,8 % - počet těchto úrazů s věkem klesá. Ve školách dochází k úrazům nejčastěji při tělesné výchově a dále o přestávkách.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00