Jak na věc


frézování betonové podlahy

abychom dosáhli potřebného průměru spalinové cesty, který je nutný pro provoz spotřebiče a bezpečný odvod spalin

    Nemohu-li nasadit vrtací hlavici, nánosy odstraním jen rotovibrační hlavicí bez řetězu. Používám to, hrozí-li poškození potrubí při odstraňování tukových usazenin.
    Využijte našich špičkových strojů. K dispozici máme 2 CNC obráběcí centra HAAS VF-3. A k tomu také obráběcí centra HAAS určená pro 5osé obrábění (VF-3SS  a UMC750).
    Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních kotlů s maximální teplotou spalin 120 °C v podtlakovém i přetlakovém provozu. Jsou určeny pro vložkování pevných i uhýbaných komínových průduchů.


Vrtací bruska Proxxon Micromot IBS/E

    U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spáry mezi cihlami komína nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se to stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí hořlavé konstrukce, dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalí při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení hořlavé konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech hořlavých konstrukcí.
    V určitých situacích používám kombinaci vytloukací hlavice s řetězovou hlavicí. Osvědčilo se mi i použití jednoho chodu řetězovky a dva až tři chody vytloukací hlavice. V popraskaných, či jinak poškozených kanalizacích používám jen vytloukací hlavici v kombinaci s vrtací hlavicí.
    Frézování tělesa pro nové vyvložkování komínu tak nelze jednoduše doporučit nebo nedoporučit. Vždy je nutné posoudit konkrétní situaci a teprve poté se rozhodnout. Pokud vám někdo nabídne levné frézování bez předchozí kontroly objektu a komínu, raději takovou nabídku ihned odmítněte.
    Nabídneme interní odmašťování a tlakové praní výrobků, externí eloxování hliníku, externí zinkování, chemické niklování včetně vytvrzování, externí tepelné zpracování, externí laserové značení a externí termické odjehlení.


kondenzát proniká do stěn komínového tělesa

    Z těchto důvodů k frézování komínu přistupujeme vždy až po důkladné kontrole stavby. Pokud komín nebo stavba nejsou pro frézování vhodné, raději zvážíme možnost použití užší komínové vložky (samozřejmě po zvážení zda je to vhodné vzhledem ke spotřebiči i účinné výšce komínu), zbourání komínu a postavení nového nebo zachování toho stávajícího a stavbu například nového nerezového komínu vně domu (tzv. fasádního komínu).
    Frézování je odstranění tvrdých usazenin, stavebních hmot, kořínků z potrubí a tukových usazenin. Tvrdé usazeniny se musí rozbít, rozmělnit a z potrubí odstranit. Důležitá je postupnost frézování. U obou způsobů, tlakové vody i strojního frézování. Potrubí nelze frézovat rovnou na maximální průměr. Většinou stačí tři chody. S každým dalším chodem se zvětšuje frézovací hlavice.
    Při frézování přípojky do stoky, padají velké úlomky i do samotné stoky. Proto je nutné frézu pustit i kus do stoky tak, aby se vyloučila možnost jejího ucpání. Po frézování v takovémto místě je nutné vše zkontrolovat kanalizační kamerou.
    Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.
    Ke kontrole kvality využíváme měřidla  Mitutoyo , Mahr, Sylvac a Tesa, měřicí přístroj TMS Mitutoyo CRYSTA 574 Plus a výškoměry Mitutoyo a Sylvac s měřením drsnosti Mitutoyo.


Jak vypadá frézování v naší režii

    Při frézování komínů je třeba myslet i na kvalitu a sílu zdiva komínového tělesa. Pokud fréza příliš ztenčí stěnu komínu, může dojít v krajním případě i k jeho zhroucení.
    Pomocí komplexního CNC obrábění pro vás vyrobíme tvarově složité 3D součásti. Využíváme k tomu nejmodernější nástrojové materiály a technologie. Díky tomu ve výrobě  dosáhneme vysoké přesnosti IT6 a vysoké kvality povrchu.
    Frézování komínů je poměrně náročnou činností, která vyžaduje značné znalosti. Před frézováním je nutné provést kompletní kontrolu nejen samotného komínového tělesa (zdiva komínu), ale i okolního zdiva a stropů. Při frézování komínu totiž dochází ke vzniku poměrně silných otřesů, které mohou staré zdi a stropy značně narušit.


Řezací nástroj na kořeny v kanalizaci

    Třetím nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je keramika. Keramické vložky mohou odvádět spaliny od spotřebičů na pevná paliva, ale i na plynná, olejová a mohou být provozovány v suchém i mokrém režimu, s přirozeným tahem nebo přetlakové. Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost a nutnost lepení spojů, proto se obvykle do komína nespouštějí jako nerezové vložky, protože jejich instalace takto do zděného komína je buď téměř nemožná, nebo za neúměrných finančních nákladů. Proto se nejčastěji vybourá jedna strana komínu a tudy se vložky vkládají. Dalším případem použití je, když se zbourá nadstřešní část komínu, nebo i klidně celá část komínu na půdě a vybourané se nahradí novou částí (komínové tvárnice, keramické vložky, izolace, krycí deska, nerezový ukončovací límec, stříška).
    Jsme schopni frézovat různé materiály z plastu, polystyrénu, plexiskla, dřeva, MDF, DTD, HPL, kompozitu, vinylu, mědi, hlíníku, mosazi a polykarbonátu i jiných materiálů.
     1. z neúčinné výšky komínu (od dna po připojení kouřovodu), kde musí být kondenzátní jímka a čistící díl pro vymetání sazí 2. z účinné výšky komínu (celá zbývající část od připojení (T-kusu) - do kterého je napojen kouřovod, nahoru)
    V USA vynalezli jednoduchou a účinnou trysku. Je to obyčejná, poněkud větší turbohlavice, jako u wapky, ale je otočená o 180°. Je určená na řezání kořínků z hrdel kanalizačních trubek. Já jí však používám na odstranění nánosu na vnitřních rádiusech oblouků a patních kolen. Tvarově je tato tryska v potrubí náchylná k uvíznutí nicméně jsem peněz vynaložených na tuto specifickou hlavici nikdy nelitoval. Já tyhle krásné věcičky prostě miluji, i když si na sebe nikdy nemohou vydělat.


výměna spotřebiče, přechod na jiný druh paliva

    Rotovibrační hlavice nemá takovou účinnost jako řetězovka, lze jí ale odstranit efektivně nánosy i ve starém potrubí, kde by řetězovka poškodila potrubí. Frézování touto hlavicí trvá o něco déle a není vždy nutné jí kombinovat s jiným nástrojem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00