Jak na věc


fotovoltaický systém

Teoretický výpočet ekonomických parametrů a energetických přínosů jednotlivých systémů

    Z tabulky je patrné, že systém bez sledování výkonu je výrazně horší oproti ideálnímu MPPT ( asi o 40 % nižší produkce), FT systém je i oproti systému FV MPPT on o 20 % účinnější. Ve srovnání FT a FV MPPT off je zde asi o 52% vyšší produkce.
    Porovnávány byly FV systémy obsahující 8 panelů o výkonu 8 x 250 W = 2 kWp (dle tabulky NOCT ovšem 1440 W) o celkové ploše 13,16 m2 ve spojení se zásobníkem 195 l. Ve výpočtu nebylo uvažováno s degradací účinností FV panelu během let provozu. Uvažované elektrické ztráty 2 %.
    Svými službami se snažíme o maximální spokojenost zákazníka, o co nejlepší užitné vlastnosti navrhovaných zařízení a tím také o zmírnění zátěže životního prostředí.
    Cílem přednášky bylo porovnat FT systém, FV bez sledování max. výkonu a FV se sledováním MPPT za srovnatelných podmínek (odběru tepla, klimatické podmínky) stejným výpočtovým nástrojem (TRNSYS) za použití stejného modelu zásobníku.


Zásobníkové ohřívače vody pro ohřev fotovoltaickými systémy

    Vzhledem k mediálnímu tlaku a zavádějícím informacím ohledně porovnání fotovoltaických a fototermických systémů na ohřev vody, jsme se rozhodli zveřejnit malé porovnání. To, že oba systémy využívají sluneční energii a přeměňují ji na jinou, je asi jediný společný cíl obou systémů. Zatímco fototermický systém přeměňuje sluneční energii na teplo, tak fotovoltaika vyrábí energii elektrickou. Reálná účinnost fototermického systému je 35 až 45 %, u fotovoltaického systému je to 5 až 15 %. Z tohoto vyplývá, že na stejný energetický přínos je zapotřebí zhruba čtyřnásobná plocha fotovoltaiky oproti fototermice.
    Pro odstranění těchto nedostatků vyvinula společnost Thermosolar s výrobcem boilerů Tatramat kombinované boilery o objemu 120, 200 a 300 l jak v závěsném, tak v stacionárním provedení. Boilery tedy mají dohřívací DC těleso od FV ve spodní části, klasické těleso 230 V ve střední části a výměník od jiného zdroje v horní části. Obě tělesa jsou zapojena nezávisle, tudíž je možný provoz pouze boileru na FV energii.
    Z grafu je vidět, že FT systém je během celého roku přínosnější než oba FV systémy (toto platí i během zimních měsíců XI – III, kdy někteří tvrdí, že fototermika vůbec nepracuje).
    FT ohřev vody 85 000,- Kč(FT kolektory + příslušenství, nosná konstrukce, zásobník TV, čerpadlová skupina, regulátor, kapalina, potrubí, izolace… , z toho montáž 15 000,-Kč)


Energy ForEver - energie pro Vás

    Pro fototermický systém bylo počítáno s 2 x kolektor TS 500 o celkové ploše 4,52 m2, napojené na 200 l boiler s výměníkem o ploše 1 m2, uvažované ztráty potrubí kolektorového okruhu (18x1 mm) délka 40 m a uvažovaná spotřeba elektrické energie na pohon čerpadla 25 W.
    V současné době jsou za podpory masivní reklamy uváděny na trh výrobky určené pro využití fotovoltaického systému na ohřev vody. Bohužel, tyto výrobky mají několik velkých nedostatků. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je umístění obou topných těles (AC i DC) ve spodní části zásobníku. Toto řešení nám neumožňuje zvýhodnit energii fotovoltaického systému před obvyklým zdrojem energie. V praxi to vypadá následovně: pomocí konvenčního zdroje energie (elektřina ze sítě, kotel) musíme neustále udržovat celý objem boileru na nějaké minimální teplotě (40°C) a fotovoltaické těleso dohřívá pouze na teplotu vyšší. Druhým velkým nedostatkem je elektrické zapojení obou těles. Aby bylo možné provozovat těleso na stejnosměrný proud od FV, boiler musí být připojený na stálých 230 V AC. Toto zapojení nás limituje v použití takovéhoto systému např. v chatách, kde není trvalý el.proud a samozřejmě pak nelze zásobník ohřát v případě výpadku proudu ze sítě.


Nosné konstrukce pro fotovoltaické systémy

    Firma RD-SOLAR nabízí kompletní služby na poli fotovoltaiky. Fotovoltaické elektrárny navrhujeme, instalujeme, prodáváme, a nebo pokud budete chtít, tak pouze poradíme.
    Pro připomenutí: nebylo počítáno s degradací a snižováním výkonu u FV, diskutabilní je cena montáže celého FV systému (5000,-), delší interval výměny kapaliny ve FT….
    Druhý sloupec „dohřev…“ znamená kolik energie bude zapotřebí dodat jiným zdrojem do systému během roku k zajištění konstantního pokrytí a třetí sloupec „využitelné zisky“ uvádí přínos od alternativního zdroje.
    Nejdůležitější součástí fotovoltaické elektrárny jsou solární panely. Dále je nutnou součástí hromosvod, ochrana proti přepětí, jističe, střídač (pro převod stejnosměrného proudu na střídavý) a samozřejmě propojovací kabely. Pro evidování vyrobené a dodané elektřiny slouží elektroměry.
    U klasického fototermického systému je nejlacinější energie – sluneční – předávána ve výměníku, který je ve spodní části zásobníku. Dohřev vody probíhá přes horní výměník, nebo elektropatronu. I zde je možno využít fotovoltaický systém například pro pohon oběhového čerpadla.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00