Jak na věc


formátování

Potřebujete korektury bakalářské práce nebo diplomové práce?

    Naším cílem je poskytnout co nejkomplexnější služby studentům. Dle našeho názoru by se student měl věnovat především obsahu práce a kvalitě práce po odborné stránce. Na vše ostatní jsme tu my.
    Dále v Excelu 2007 přibyla možnost formátování buněk na základě určitého textu, data připadající na určité dny, prázdných a jiných než prázdných buněk, chybných a bezchybných hodnot. Máme zde i předpřipravené volby pro percentily a směrodatné odchylky hodnot. Co je v Excelu 2007 opravdu nové je možnost formátovat buňky pomocí:
    Překlad abstraktu bakalářských, diplomových či absolventských prací do angličtiny certifikovaným překladatelem.Jsme schopni překlad opatřit i razítkem soudního překladatele.
    Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, tzn. těch fyzických a právnických osob, jež navštíví naše webové stránky www.formatovani-bakalarskeprace.cz, zašlou nám dotaz, či objednávku na k tomu určený email objednavky@formatovani-bakalarskeprace.cz, nebo vznesou tel. dotaz na čísle +420 773 831 130.


III. Zpracovávání osobních údajů

    Na rozdíl od nižších verzí Excelu nejsme ve verzi 2007 omezeni počtem podmínek podmíněného formátování, podmínky lze volitelně "skládat", můžeme pohodlně měnit jejich pořadí. Dialogové okno nám dále nabízí možnost přepnutí do podmíněně formátovaných oblastí buněk i na jiných listech sešitu.
    Údaje v elektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na zabezpečených serverech (protokol HTTPS). Přístup k těmto údajům mají pouze ty osoby, které s námi mají uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje mohou využívat pouze k plnění svých pracovních povinností.
    Vybereme buňku nebo oblast, na kterou chceme aplikovat podmíněné formátování a zvolíme nabídku Formát – Podmíněné formátování, kde můžeme specifikovat až tři podmínky a použité formátování při jejich splnění. Podmínky volíme tak, aby vracely logické PRAVDA nebo NEPRAVDA.
    Korektura formátování (typografie) zahrnuje úpravu velikosti a typu písma, stylování nadpisů a podnadpisů, zalomení řádků, mezer mezi odstavci, úprava citací a poznámek pod čarou dle normy a požadavků školy, vygenerování automatického obsahu, seznamu obrázků, tabulek, grafů, číslování stránek, atd.


Formátování bakalářské práce a korektury bakalářské práce

    Osobní údaje získáváme přímo od Subjektu údajů během vytvoření objednávky, položení dotazu Subjektem, či návštěvou webu www.formatovani-bakalarskeprace.cz. Subjekt osobních údajů vždy informujeme, jaké osobní údaje musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.
    Standardně se nelze při definování podmíněného formátování odkazovat na buňku mino list, ale lze se odkázat pomocí názvu a nebo odkaz mimo list propojit s buňkou aktivního listu.
    Jazyková korektura (korektura pravopisu) zahrnuje kontrolu a úpravu gramatiky, interpunkce, překlepů, stylistiky, opravu slovosledu, koncovek podstatných a přídavných jmen, shody přísudku s podmětem, nahrazování opakujících se slov, apod.
    Excel 2007 nabízí mnoho novinek a možností podmíněného formátování. Z Excelu 2003 zde zůstala možnost určení formátu podle hodnoty buňky a pomocí vzorce, s tím, že máme možnost formátovat nejen písmo, ohraničení a výplň, ale i číslo.


Vytvoření automatického seznamu grafů, obrázků a tabulek

    Naši jazykoví odborníci se specializují na korektury bakalářské práce (jazykové korektury a korektury stylistiky), ale i korekturami firemních materiálů, marketingových výstupů, knih a webových stránek. Vzhledem k jejich specializacím mnohdy sami vedou řadu bakalářských, diplomových a disertačních prací. Zaručujeme, že Vaše práce bude po formální stránce kvalitně zpracovaná i podle těch nejpřísnějších kritérií.
    Náš tým je složen z profesionálních jazykových korektorů s mnohaletými zkušenostmi v oboru (často učitelů českého jazyka na středních a vysokých školách) a odborníků na formátování textů, textových výstupů a grafiky. Řada z nich se přímo podílela na tvorbě nařízení / metodiky k formátování bakalářské práce či absolventských prací.
    Dále jsou zpracovávány osobní údaje, které generuje každý návštěvník webu www. formatovani-bakalarskeprace.cz (vč. Subjektu, který vytvoří objednávku) v okamžiku, kdy na naše webové stránky vstoupí. Jedná se o IP adresu a další online identifikátory klientského prohlížeče a zařízení.
    Osobní údaje zákazníků ani zaměstnanců nepředáváme mezinárodním organizacím, ani zemím mimo EU. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme na území EU, a to s těmi Zpracovateli, kteří jsou vázáni Zpracovatelskou smlouvou a platnou legislativou.


Postup vytvoření podmíněného formátu - Excel 2003

    Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a zákonných povinností, tzn. zpracování objednávky, kterou Subjekt osobních údajů provede na našich webových stránkách a dále za účelem splnění povinností vůči příslušným úřadům ČR. Zpracovávány jsou zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, adresa fakturace, e-mailová adresa a tel. kontakt.
    Jelikož neprovádíme zpracovávání osobních údajů zaměstnanců ani zákazníků nad rámec zákonné povinnosti, neprovádíme zpracovávání citlivých údajů, nejsme společnost s více jak 249. zaměstnanci ani neprovádíme systematický a hromadný sběr osobních údajů, nebyl námi jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.
    Ač se obecně zdá, že podmíněné formátování má přednost před jinak definovaným formátem buňky, není tomu vždy tak. Například pokud část textu v buňce naformátujeme pomocí Formát – Buňky vlastností jako podtržené písmo, horní index nebo modré a k tomu použijeme podmíněné formátování, pak se podmíněné formátování aplikuje na znaky před změnou formátu a od odlišně formátovaného znaku dále se podmíněné formátování neaplikuje. Navíc pokud je jinak formátovaný znak hned na prvním místě buňky, pak se z odlišného formátu zachová vše kromě barvy, která se přebere z formátu podmíněného.


Potřebujete svou práci rychle, levně a kvalitně vytisknout a svázat?

    Údaje zákazníků naopak nemohou být vymazány či anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.
    Chápeme, že den odevzdání Vaší práce je velmi stresující (mnohdy jde o minuty) a únavný (po probdělých nocích u práce). Právě proto platba za služby probíhá výhradně bankovním převodem, vkladem do banky nebo složenkou. Při převzetí balíku nikdy nic neplatíte a nemusíte mít u sebe hotovost.
    Kromě jazykových odborníků, IT specialistů na formátování jsou Vám k dispozici naši kolegové ze zákaznické podpory.Zákaznická podpora se Vám věnuje na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a telefonu +420776790081.
    Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním organům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanovením zvláštním zákonem.


Překlad abstraktu / anotace / souhrnu

    Osobní údaje jsou Subjektem údajů ukládány na serverech webhostingové společnosti, určené Správcem. Webhostingová společnost a webmaster, jež se podílí na provozu webové služby, jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Osobní údaje jsou následně zpracovávány už jen na počítačích pod naší přímou kontrolou.
    Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předávány žádným jiným Správcům. Jsou zpracovávány Správcem a subjekty na základě Zpracovatelské smlouvy za účelem poskytování webhostingových, emailových a cloudových služeb a účetnictví. Zpracovatelé se řídí výhradně smlouvou o zpracování osobních údajů – stejně jako Správce garantují zabezpečení a integritu dat, vymezují účel a dobu zpracování a jsou omezeni tím, že nesmějí údaje využít pro jiné účely.
    Podmíněné formátování je spojeno s každou buňkou oblasti, na kterou je podmíněné formátování aplikováno. Pokud kopírujeme buňky standardním postupem (tedy ne např. pouze hodnoty) přenáší se s kopírovanou buňkou i podmíněné formátování. Bohužel ale Excel nenabízí možnost kopírování podmíněného formátování samostatně, ale pouze formát jako celek. Pokud máme již buňky, na které chceme již definované podmíněné formátování aplikovat zformátované odlišným způsobem a nechceme o toto formátování přijít, můžeme využít následující postup:


Gramatika není Vaše silná stránka? Stylistika Vašeho textu potřebuje korektury?

    Osobní údaje našich Zákazníků zpracováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu, tedy od okamžiku objednávky, po ukončení plnění (poskytnutí služby), rozšířenou o záruku na dílo v délce 1. roku. Osobní údaje, jejichž zpracování je vyžadováno platnou legislativou, zpracováváme (archivujeme) po dobu stanovenou těmito předpisy. V případě nutnosti hájit náš oprávněný zájem, zpracováváme tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto práv.
    Vaši práci Vám přiveze přepravní společnost GEIS Parcel či náš kurýr po celé ČR. Doručujeme po celé ČR do 24 hodin od vytištění. V centrech velkých měst jsme schopni nabídnout garanci doručení do 12:00 daného dne. Náš tip: Nechte si práci doručit přímo před studijní oddělení či před školu (v balíku najdete vytištěné práce, včetně CD, kapsy na přílohy, vytištěných příloh atd.). Při expedici Vám zasíláme číslo balíku a kontakt na dispečink přepravní služby. Zásilku si můžete sledovat na stránkách dopravce či nechat přesměrovat na určité výdejní místo dle Vašeho přání.


Korektura formátování bakalářské práce

    Mezi různými způsoby formátování existují vztahy. Pokud budeme formátovat stejnou buňku více způsoby (barva písma, vzorek, ohraničení) a jednotlivé formáty nebudou v konfliktu, pak se aplikují všechny formáty. Pokud ale formátujeme buňku např. přímým formátováním na modré písmo a současně tato buňka vyhovuje podmínce podmíněného formátu, kde je formát nastaven na červené písmo, pak nebude písmo modročervené, ale použije se jen formát s vyšší prioritou.
    Ty osobní údaje, které nejsou v tomto výčtu (viz výše) uvedeny, zpracováváme pouze na základě explicitního souhlasu Subjektu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje jsou získávány výhradně na základě souhlasu Subjektu údajů, který je vždy srozumitelně a v plné šíři obeznámen s rozsahem a účelem zpracování údajů.
    Pokud u nás využijete, alespoň: jazykovou korekturu společně s formátování Vaší práce dáme Vám zdarma: 1x tisk, 1x vazbu, 1x vypálení práce na CD / DVD a dopravu po celé ČR zcela ZDARMA.
    Veškeré námi zpracovávané jsou získávány a zpracovávány za účelem plnění smlouvy, nebo právních povinností a jejich zpracovávání je prováděno na základě zákonného titulu. Ostatní osobní údaje, které jsou zpracovávány nad rámec zákonného titulu, tzn. na základě souhlasu subjektu (zákazníka), jsou zpracovávány pouze s informovaným a svobodným souhlasem subjektu osobních údajů, který je předem na tyto skutečnosti upozorněn.


Co zahrnuje korektura formátování?

    Data, která při zpracovávání osobních údajů získáváme, nejsou zpracovávána, předávána, ani předprodávána pro jiné účely, než pro zpracování objednávek a plnění sjednaných podmínek. Osobní údaje nejsou pozměňovány, zpřístupňovány, ani předávány třetím stranám (kromě jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s platnou legislativou), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00