Jak na věc


fond odpracovaných hodin

17.6.2011 - Penzijní fondy srovnání

    Autorka pomáhá pochopit malým čtenářům potíže spojené s Alzheimerovou nemocí. Příběh malého Honzíka a jeho obzvláště zapomnětlivého pradědečka, přibližuje soužití několika generací v rodině, kde je více než kde jinde potřeba vzájemné lásky, tolerance a pomoci.
    Dále mohou nakupovat podílové listy v otevřených podílových fondech, nebo cenné papíry, se kterými se obchoduje na regulovaném trhu zemí OECD. Dále mají povoleno obchodovat s movitými věcmi a nemovitostmi, avšak pouze pro účely užívání nebo pronájmu.
    Alzheimer Café Koncept Alzheimer Café pochází z Holandska a jedná se o neformální setkávání lidí, kteří pečují o člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jsou s tématem jinak spjati. Koná se každé první úterý v měsíci od 18 hodin v Centru Seňorina a každý večer je na jiné téma, ke kterému je vybrán odborník z řad doktorů, vědců atd. Alzheimer Café připravujeme společně s Nadačním fondem Seňorina již od ledna roku 2017. Více o tomto projektu se dozvíte zde:Alzheimer Café Nf Seňorina Centrum Seňorina


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00