Jak na věc


folikuly štítné žlázy

Když se nedaří otěhotnět... 4.díl – Mimotělní (umělé) oplodnění – IVF

    Pod pojmem ovariální hematom rozumíme poovulační útvar o průměru 10 – 20 cm zajímající téměř celé ovárium. Vzniklá kavita je téměř zcela vyplněna krví. O charakteru neovulovaných folikulů a jejich případné luteinizaci se můžeme přesvědčit stanovením hladin progesteronu v krevním séru. Vzhledem k tomu, že se anovulační estrus během ovulační sezóny vyskytuje relativně zřídka, je nutné počítat také s účastí corpus luteum haemorrhagicum. Vodítkem častého výskytu podzimních folikulů u klisen je konec ovulační sezóny. Naštěstí tyto luteinizované a hemoragické útvary většinou nevyžadují terapeutický zákrok a podléhají regresi s nástupem nové ovulační sezóny.
    Představuje formu nepravidelnosti a rytmicity pohlavního cyklu klisen, a to v jeho velikosti, která odpovídá velikosti původního dominantního folikulu, ze kterého vznikl. Jde o jeho proběhlou luteinizaci bez ovulace.
    Pohlavní žláza, u žen to jsou vaječníky (ovarium) a u mužů varlata. Vznikají v nich pohlavní buňky (vajíčka a spermie) a tvoří se v nich pohlavní hormony (estrogeny a gestageny u žen, androgeny u mužů).Související slovíčka: Androgeny, Estrogen, Gestageny, Gonádová dysgeneze, Pohlavní hormony, Pohlavní ústrojí, Spermie, Vaječníky


Nález hemoragického folikulu u klisny

    Diferenciálně diagnosticky bylo nutné vyloučit neovulované luteinizované folikuly, které mají podobnou strukturu jako corpus luteum haemorragicum, a to zejména při jejich pokročilé luteinizaci. Pro odlišení od klasického žlutého tělíska bylo nutné souběžně provést také palpaci daného útvaru. Druhou skupinou diferenciálně diagnosticky odlišitelných a neovulovaných folikulů jsou ty, které mají folikulární dutinu vyplněnou krví – hemoragiké folikuly, případně ovariální hematomy.
    Na vaječníku dosahují velikosti větší než 10 cm. Jejich resorpce probíhá během 1 – 2 následných estrálních cyklů a mohou perzistovat až po dobu 2 – 3 měsíců. Jejich účast na vaječníku však neinterferuje s estrální aktivitou klisny.
    K uvedené situaci u klisen dochází v našich geografických podmínkách také přirozeně v souladu se sexuální sezónnosti. Bylo také prokázáno, že tato sezónnost úzce koreluje s měnící se délkou světelného dne a částečně i okolní teplotou, případně také výživou a faktory vnějšího prostředí. Principem „fotoperiodismu“ je skutečnost, že dlouhý den stimuluje a naopak kratší den daný prodlužující se nocí, potlačuje funkci hypotalamického sexuálního centra a tvorbu GnRH.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Obecně v chovatelské a veterinární veřejnosti převládá názor, že reprodukční výkonnost klisen je v České republice relativně nízká. Dosahovaná porodnost hříbat a praktické zkušenosti tuto skutečnost potvrzují a navazují na výsledky přirozené plemenitby a inseminace z posledních období.
    Během stabilizovaného pohlavního cyklu je hormonální profil tohoto období charakterizován dvouvrcholovým FSH píkem a zvyšující se hladinou LH složky v předovulační periodě.
    Představují benigní epiteliální ovariální nádory neovlivňující kolaterální vaječník.
    Představují až 90 % všech diagnostikovaných neoplazmatických změn, a to převážně u věkových skupin 5 – 9 roků. U klisen se projevuje hřebčí chování dané sérovou testosteronovou koncentrací. Sonograficky lze tyto útvary detekovat. U postižených zvířat potlačují funkci kolaterálního ovária, které atrofuje.
    Většina našich čtenářů ví o jednom velkém závodě, který předchází otěhotnění. Miliony spermií se rozlétnou dělohou do vejcovodů, kde jedna z nich potká vajíčko, se kterým se spojí a nastane proces, na jehož konci je po devíti měsících narození člověka. Ostatní, méně úspěšné spermie, zemřou. Víte ale, že i vajíčko si musí vybojovat v krutém souboji šanci stát se člověkem?


Folikuly 14 a 15 mm - stačí to?

    Představují maligní metastatické ovariální tumory představující značný abdominální diskomfort. Mohou to být unilaterální multilobulární ovária zjistitelná rektální palpací. Tyto nádory narušují hormonální profil zvířete.
    Charakter a úroveň sexuální aktivity klisen je určován úrovní produkce hypotalamického GnRH indukujícího adenohypofýzu k sekreci gonadotropních hormonů FSH a LH, které řídí funkci ovarií a určují průběh pohlavního cyklu. Nízká hladina GnRH v krvi kliseny způsobuje ovariální acyklii a následnou anestrii.
    Je třeba také zdůraznit, že interpretace diagnostiky ovariálních struktur je v úzké vazbě ke správné volbě dalšího postupu řešení případné anestrie klisen a terapeutické intervence.
    Podle vyjádření majitele vykazovala klisna projevy říje ještě do večera 8. srpna (neděle). Dne 9. srpna (pondělí) proběhlo sonografické vyšetření s výsledkem: děloha stále edematická, jsou patrny zbytky zřaseného endometria. Levé ovárium – palpačně výrazně zvětšené, na pohmat měkké, sonograficky zjištěn útvar o průměru 6 cm, suspektně diagnostikován jako hemoragický folikul. Pravé ovárium – folikuly v průměru 2,5 cm + stopy starého žlutého tělíska.


Zajímavosti z lidského rozmnožování: Válka vajíček

    Ø pro hematom platí jako pro hemoragického CL, že stěna je 3 – 4 mm silná následkem probíhající luteinizace už za 24 hodin od ovulace.
    Představuje postupnou normalizaci sekrece GnRH a nárůst gonadotropních hormonů v adenohypofýze. Objevuje se cyklická pohlavní aktivita charakterizovaná tvorbou hroznovitých - multiplicidních folikulů o průměru 20 – 30 mm a více. Tyto folikuly zpočátku nedozrávají a atretizují. V dalších růstových vlnách se však postupně zvětšují a vytvářejí dominantní folikul schopný ovulace (> LH). Říje v tomto období mohou být různě dlouhé, často bez ovulací. S postupem jarního období se pohlavní cyklus dále stabilizuje, příznaky říje se zvýrazňují a dochází k žádoucím ovulacím.
    Nalézáme často při rutinním palpačním vyšetření během připouštěcí sezóny. Mechanizmus a formace těchto struktur vychází ze vzniklé postoovulační kavity vyplněné nadměrným množstvím krve.
    Na základě uvedených skutečností je nutné zmínit aspekty biologických zvláštností, jejichž nedostatečné nerespektování často v důsledku znamená nižší reprodukční výkonnost klisen.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Klisny s ovariálními abnormalitami představují velké spektrum klinických příznaků a z toho vycházejících forem interfertility
    Z těchto důvodů bylo doporučeno v případě trvání říje opakované sonografické vyšetření dne 9. srpna (pondělí) s možností objednání inseminační dávky v tomto termínu
    Na rozdíl od jiných hospodářských zvířat se u klisen setkáváme s nálezy ovariálních tumorů, které je nutné odlišit od jiných folikulárních struktur. V úvahu přicházejí zejména cystické nebo solidní tumory buněk granulózy.
    Většina klisen podle určité plemenné a individuální variability přechází v tomto období do zimního nestru, jež je charakterizován nízkou hladinou hypotalamického GnRH a nedostatečným signálem k indukci sekrece gonadotropních hormonů. Klisny jsou anestrické, ovariální aktivita je malá, děloha a krček ochablé, hustota endometriálních žlázek je zřetelně menší.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00